Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

2GİS Məhsullarının istifadəsi ilə reklam və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları

1. Təriflər və terminlər

1.1. Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər aşağıdakı mənalarda istifadə olunur:

Sifariş blankı — Sifarişçi və İcraçı tərəfindən imzalanan və bu Qaydalara uyğun olaraq bağlanmış Müqavilələrin mühüm şərtlərinin göstərildiyi sənəd, o cümlədən Reklamın yerləşdirilməsinin planlaşdırıldığı Reklam materialları, Tətbiqlər, Xidmətlərin göstərilmə müddəti, onların dəyəri, habelə Əlavə xidmətlərin predmeti, dəyəri və göstərilmə müddəti (bu Qaydaların 2.5-ci bəndinə əsasən Əlavə xidmətlərin predmetinin, dəyərinin və göstərilmə müddətinin Qiymət cədvəlində müəyyən edildiyi hallar istisna olmaqla) və konkret Müqavilənin digər zəruri şərtləri haqqında məlumatlardır.

Buklet— müəyyən ərazinin Təşkilatlarının soraqçasında barəsində məlumatların olduğu hüquqi şəxsin / fərdi sahibkarın (təşkilatın) profil səhifəsidir, bu profil səhifəsi istehsal olunan və ya satılan mallar, göstərilən xidmətlər və ya yerinə yetirilən işlər haqqında məlumatları ehtiva edir və 2gis.az saytının İstehlakçılarını satılan mallar, işlər, xidmətlər barəsində məlumatlandırmaq məqsədilə 2gis.az saytında yerləşdirilir.

Veb-tətbiq — İstehlakçının abunəçi cihazında quraşdırılmış EHM üçün proqramdır (mobil cihazlar üçün proqram daxil olmaqla), bu proqramın köməyi ilə 2GİS Məhsulları göstərilir və/və ya 2GİS Soraqçaları API servislərindən istifadə edilməklə başqa formada İstehlakçıların nəzərinə çatdırılır.

Coğrafi targetinq— İcraçının məlumatlarına görə müəyyən coğrafi regiona aid olan İnternet şəbəkəsində kompüterlərin (və ya proksi-serverlərin) IP-ünvanlarına malik olan İstifadəçilərə Reklam materialının nümayişidir.

Müqavilə — Sifarişçi ilə İcraçı arasında ödənişli Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilədir, bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş qaydada bağlanılır və icra edilir.

Statistika məlumatları — 2GİS Soraqçaları API servisinin sahibinin informasiyanın avtomatlaşdırılmış uçotu sisteminin məlumatları və / və ya GoogleInc-ə məxsus DoubleClickforPublishers informasiyanın avtomatlaşdırılmış uçotu sisteminin məlumatlarıdır, bu məlumatlar, o cümlədən, uçot sisteminin təyinatından asılı olaraq, Nümayişlərin sayı, Xidmətlərin dəyəri və İnternet meydançalarında və/və ya Veb-tətbiqlərdə Reklamın yerləşdirilməsinə, habelə Əlavə xidmətlərin göstərilməsinə dair digər məlumatları ehtiva edə bilər.

Əlavə Xidmətlər — İcraçının qiymət siyahısında sadalanan, Platformanın əlavə funksional imkanlarına giriş imkanının təmin edilməsindən ibarət olan informasiya xidmətləri və digər xidmətlərdir.

Sifarişçi — bu Qaydaların şərtləri ilə (bağlanmış Müqavilə üzrə) Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin sifarişçisi olan və ya sifarişçisi olmaq niyyətində olan (Müqavilənin bağlandığı mərhələdə) şəxsdir.

İnternet meydançası — 2GİS Soraqçaları API servislərindən istifadə etməklə əldə edilmiş 2GİS Məhsullarının İstehlakçıların diqqətinə çatdırıldığı müəyyən şəbəkə ünvanı üzrə yerləşdirilmiş internet saytıdır.

Kontent — Əlavə xidmətlərin göstərilməsi çərçivəsində Sifarişçinin Saytda yerləşdirdiyi informasiya materiallarıdır.

Şəxsi kabinet — texniki imkan olduqda Sifarişçinin saytda qeydiyyatdan və/və ya avtorizasiyadan keçdikdən sonra giriş imkanı əldə etdiyi Saytın fərdi bölməsidir. Şəxsi kabinet Sifarişçinin informasiyasının saxlanılması, Statistika məlumatlarının (2GİS Soraqçaları API servisinin sahibinin informasiyanın avtomatlaşdırılmış uçotu sisteminin məlumatlarının), İcraçının xəbərlərinin nəzərdən keçirilməsi, Sifarişçi tərəfindən Təşkilatların soraqçasında onun barəsində yerləşdirilmiş sorğu informasiyasına dəyişikliklərin edilməsi, Statusun idarə edilməsi, bildirişlərin alınması, reklam materiallarının İcraçıya təqdim edilməsi, habelə bu Qaydalara və/və ya 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərindən istifadə etməklə informasiya xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarına uyğun olaraq digər hərəkətlərin icra edilməsi və əlavə məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Hesabat dövrü — ayın birinci günündən cari ayın son gününə qədər olan dövrü əhatə edən tam təqvim ayıdır.

Platforma — İcraçının Saytı ilə inteqrasiya olunmuş proqram-aparat vasitələridir.

İstehlakçı — Tətbiqdən funksional təyinatı üzrə istifadə edən istənilən şəxsdir.

Nümayiş — Reklam materialının, Reklam yerində bu Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilmiş, Tərəflər üçün Məcburi olan sənədlərlə müəyyən edilmiş parametrlərə uyğun olaraq göstərilməsidir.

Tətbiq —2GİS-in Məhsulları əsasında Reklamın yerləşdirilməsi üçün İcraçı və ya onun cəlb etdiyi üçüncü şəxslərə məxsus olan və ya onlar tərəfindən istifadə olunan Elektron soraqça, İnternet meydançası, Veb-tətbiq və digər proqram təminatıdır.

2GİS Məhsulları — İstehlakçının aparat vasitələrinə quraşdırılmasını tələb edən ayrı-ayrı nüsxələr şəklində yayıla və ya onlara şəbəkə üsulu ilə giriş imkanının təqdim edilməsini nəzərdə tuta bilən Təşkilatların soraqçaları və/və ya Rəqəmsal planlardır.

Reklamın yerləşdirilməsi—Tətbiqdə Reklam yerində Reklam materialının göstərilməsi və ya bu Qaydalara uyğun olaraq yerləşdirilməsinə və ya yerinə yetirilməsinə icazə verilən, ona diqqətin cəlb edilməsinə yönəldilmiş Təşkilatların soraqçasından informasiya ilə digər hərəkətlərin icra edilməsidir.

Reklam materialı — bu Qaydalara və onlarda göstərilən Məcburi sənədlərə uyğun olaraq yerləşdirilməsinə icazə verilən, Sifarişçinin müəyyən Reklam kampaniyası çərçivəsində bu Qaydaların şərtlərinə uyğun olaraq ayrıca Sifariş blankına uyğun olaraq yerləşdirilmə üçün təqdim etdiyi, reklam informasiyasını ehtiva edən banner, reklam məqaləsi, şərh və digər reklamdır.

Reklam yeri — Reklam materiallarının yerləşdirilməsi (göstərilməsi) üçün Tətbiqin qrafik dizaynında ayrılmış bir yerdir.

Reklam kampaniyası — İcraçı ilə Sifarişçi arasında bağlanmış və Hesabat dövründə qüvvədə olan Müqavilələr üzrə sifariş edilmiş Xidmətlərin məcmusudur.

Sayt — 2gis.az ünvanı üzrə domenlərdə yerləşdirilmiş və / və ya onların nəzarəti altında olan internet-saytlardır.

Endirimlər— müəyyən ərazinin Təşkilatlarının soraqçasında barəsində məlumatların olduğu hüquqi şəxsin / fərdi sahibkarın (təşkilatın) profil səhifəsidir, bu profil səhifəsi müəyyən ərazidəki təşkilatın profili ilə bağlıdır və endirimlər və ya keçirilən aksiyalar, göstərilən xidmətlər haqqında məlumatları ehtiva edir və 2gis.az saytının İstehlakçılarını təşkilatın satdığı mallar, işlər, xidmətlər barəsində məlumatlandırmaq məqsədilə Sifarişçi tərəfindən 2gis.az saytında yerləşdirilir.

Təşkilatların soraqçası — müəyyən ərazinin hüdudları daxilində yerləşən təşkilatların və fərdi sahibkarların, eləcə də onun sahibinin mülahizəsinə əsasən digər təşkilatların adları, yerləşmə yerləri, telefonları, elektron poçt ünvanları və saytları, istehsal etdikləri və satdıqları malların (gördükləri işlərin, göstərdikləri xidmətlərin) növləri barədə informasiyanın və digər məlumatların daxil olduğu elektron soraqçadır.

Status — Platformanın funksional imkanlar dəstidir, onların seçimi Saytda Şəxsi Kabinetdə proqram vasitələrindən istifadə etməklə Sifarişçi tərəfindən həyata keçirilir.

Tərəflər— bu Qaydalara uyğun olaraq bağlanmış Müqavilə üzrə Sifarişçi və İcraçıdır.

Xidmətlər— Sifarişçinin reklamının Tətbiqdə yerləşdirilməsi üzrə, İcraçının bu Qaydaların şərtlərinə uyğun olaraq ayrıca Müqavilə üzrə göstərdiyi xidmətlərdir.

Fotoşəkillər— müəyyən ərazinin Təşkilatlarının soraqçasında barəsində məlumatların olduğu hüquqi şəxsin / fərdi sahibkarın (təşkilatın) fəaliyyətinə açıq şəkildə aid olan, Təşkilatların soraqçasında mövcud olan təşkilatın profilinə bağlı olan və 2gis.az saytının İstehlakçılarını təşkilatın satdığı mallar, işlər, xidmətlər barəsində məlumatlandırmaq məqsədilə Sifarişçi tərəfindən 2gis.az saytında yerləşdirilən fotoşəkillərdir.

Rəqəmsal plan — müəyyən coğrafi koordinatlarla məhdudlaşdırılmış ərazinin hüdudları daxilindəki coğrafi obyektlər və yaşayış məntəqələri haqqında geoinformasiya məlumatlarını əhatə edən elektron xəritədir.

Elektron soraqça — şəxsi kompüterlər və mobil qurğular üçün uyğunlaşdırılmış versiyalarda 2GİS Məhsullarını əhatə edən elektron nəşrdir.

1.2. Bu Qaydalarda Qaydaların 1.1-ci bəndində göstərilməyən termin və təriflərdən istifadə edilə bilər. Bu halda, bu cür terminin təfsiri Qaydaların mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Qaydaların mətnində termininin və ya tərifin birmənalı təfsiri olmadığı halda, onun aşağıdakılarla müəyyənləşdirilmiş təfsiri əsas götürülməlidir: ilk növbədə — Tərəflər arasında Müqaviləni təşkil edən sənədlər, ikinci növbədə — Tərəflər üçün məcburi olan sənədlər, sonradan isə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, işgüzar dövriyyə adətləri və elmi doktrina.

1.3. Bu Qaydalarda Qaydaların bəndinə (bölməsinə) və/və ya onların şərtlərinə istənilən istinad bu Qaydalara (onların bölməsinə) və/və ya onların şərtlərinə müvafiq istinad deməkdir.

2. Müqavilənin predmeti və bağlanma qaydası

2.1. Müqavilənin predmetini Tərəflərin Sifariş blankında razılaşdırdıqları Xidmətlər, habelə bu Qaydaların 2.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş halda, Əlavə xidmətlər təşkil edir.

2.2. Tərəflərin Sifariş blankını imzalaması Sifarişçinin bu Qaydalarla, o cümlədən orada göstərilən mütləq sənədlərlə tanış olmasını və qeyd-şərtsiz razılığını təsdiq edir və onların arasında Sifariş blankının və bu Qaydaların şərtləri əsasında Müqaviləni əmələ gətirir.

2.3. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti Tərəflərin Sifarişin blankını imzaladığı andan Müqavilədə göstərilən Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilmə müddətinin bitməsinə qədər olan dövrə uyğundur.

2.4. Bu Qaydalara əsasən, Tərəflər arasında məhdudiyyətsiz sayda, o cümlədən qüvvədə olma müddətləri üzrə tam və ya qismən uyğun olan Müqavilələr bağlana bilər.

2.5. Müvafiq Sifariş blankı ilə İcraçı tərəfindən Sifarişçiyə Əlavə xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutula bilər. Qiymət cədvəli ilə Sifarişçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına Əlavə xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutula bilər.

2.6. Əlavə xidmətlərdən istifadə etmək üçün Sifarişçi Saytda qeydiyyat və/və ya avtorizasiya prosedurundan keçməlidir. Sifarişçi Şəxsi kabinetə daxil olmaq üçün istifadəçi adını və şifrəni müstəqil şəkildə seçmək (istifadəçi adının seçimi Sifariş blankında təsdiq oluna bilər), yaxud Sifariş blankını imzalayarkən Sifarişçiyə İcraçı tərəfindən verilən istifadəçi adından istifadə etmək hüququna malikdir. Sifarişçi Saytda qeydiyyatdan keçdikdən sonra istifadəçi adı və şifrəsindən istifadə etməklə həyata keçirilən hərəkətlərə görə məsuliyyət daşıyır.

2.7. Sifarişçinin üçüncü şəxslərin onun istifadəçi adına və şifrəsinə icazəsiz daxil olması barədə bu Qaydaların 2.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada İcraçıya məlumat verdiyi hallar istisna olmaqla, Sifarişçinin Şəxsi kabinetinə daxil olmaq üçün istifadəçi adından və şifrədən istifadə edilməklə həyata keçirilən istənilən hərəkətlər Sifarişçi tərəfindən icra edilmiş hesab edilir. Sifarişçinin giriş üçün məlumatları hər hansı şərtlərlə üçüncü şəxslərə ötürməsi halları da daxil olmaqla, Müqavilənin icra edilməsi çərçivəsində və/və ya icra edilməsi ilə əlaqədar Sifarişçinin qeydiyyat hesabı ilə icra edilən bütün hərəkətlərə və onların nəticələrinə görə Sifarişçi müstəqil surətdə məsuliyyət daşıyır.

2.8. İstifadəçi adına və şifrəyə icazəsiz giriş, onların itirilməsi və ya üçüncü şəxslərə açıqlanması halında Sifarişçi bu barədə Saytdakı qeydiyyat hesabında göstərilmiş elektron poçt ünvanından eyni zamanda elektron məktub göndərməklə İcraçıya yazılı şəkildə dərhal məlumat verməlidir. Təhlükəsizlik məqsədi ilə Sifarişçi Şəxsi kabinetində işin hər sessiyasının sonunda öz hesabı ilə yerinə yetirilən işin təhlükəsiz bitməsini müstəqil surətdə həyata keçirməlidir. İcraçı məlumatların mümkün itkisinə və ya korlanmasına, həmçinin Qaydaların bu bölməsinin Sifarişçi tərəfindən pozulması nəticəsində baş verə biləcək istənilən xarakterli digər nəticələrə görə məsuliyyət daşımır.

3. Xidmətlərin göstərilmə şərtləri

3.1. Sifarişçinin Müqavilə üzrə Tərəflərin münasibətlərinə tətbiq edilən və Tərəflər üçün məcburi olan aşağıdakı sənədlərlə müəyyən edilən tələb və müddəaları qeyd-şərtsiz qəbul etməsi və onlara riayət etməsi İcraçı tərəfindən xidmətlərin göstərilməsinin mütləq şərtidir:

3.1.1. İnternet şəbəkəsində Saytda http://reklama.2gis.az/pricelist/legal ünvanı üzrə yerləşdirilmiş və/və ya mövcud olan və İcraçı tərəfindən yerləşdirilən Reklam materiallarının parametrlərini, eləcə də ayrılıqda hər bir Tətbiqə və ya onların qrupuna münasibətdə müəyyən növ Reklamın yerləşdirilməsi baxımından Xidmətin dəyərini ehtiva edən Qiymət cədvəli.

3.1.2. İnternet şəbəkəsində Saytda http://law.2gis.az/pricelist-application ünvanı üzrə yerləşdirilmiş və/və ya mövcud olan Qiymət cədvəlinə əlavə, bu əlavədə qiymət qrupunun verilməsi müəyyənləşdirilmişdir.

3.1.3. İnternet şəbəkəsində Saytda http://law.2gis.az/price-archives ünvanı üzrə yerləşdirilmiş və/ və ya mövcud olan və İcraçı tərəfindən yerləşdirilən Reklam materiallarının parametrlərini, Əlavə xidmətlərin adlarını və dəyərini, eləcə də ayrılıqda hər bir Tətbiqə və ya onların qrupuna münasibətdə müəyyən növ Reklamın qiymətini, Xidmətlərin /Əlavə xidmətlərin göstərilməsinin vaxtı bitmiş dövrləri ərzində Platformanın əlavə funksional imkanlarının tərkibini ehtiva edən Arxiv qiymət cədvəlləri.

3.1.4. İnternet şəbəkəsində Saytda http://law.2gis.az/advert-rules/requirements ünvanı üzrə yerləşdirilmiş və/və ya mövcud olan və İcraçının Xidmətləri göstərməsi baxımından Azərbaycan Respublikasının ərazisində yayılan Reklam materiallarına şamil edilən mütləq şərtləri müəyyənləşdirən Reklam materiallarına dair tələblər, eləcə də ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qanunvericiliyinə əsaslanan tələblər.

3.1.5. İnternet şəbəkəsində Saytda http://law.2gis.az/advert-rules/technical-requirements ünvanı üzrə yerləşdirilmiş və /və ya mövcud olan və İcraçının Xidmətləri göstərməsi baxımından Azərbaycan Respublikasının ərazisində yayılan Reklam materiallarına şamil edilən mütləq texniki tələbləri müəyyənləşdirən Reklam materiallarının tərtibatına dair tələblər.

3.1.6. İnternet şəbəkəsində http://law.2gis.az/rules ünvanı üzrə yerləşdirilmiş və / və ya mövcud olan və Saytda qeydiyyatdan keçmənin və İcraçının Platformasından və Servislərindən istifadənin ümumi şərtlərini nəzərdə tutan 2GİS servislərinin istifadəsinə dair Saziş.

3.1.7. İnternet şəbəkəsində http://law.2gis.az/informational-requirements/ ünvanında yerləşdirilmiş və / və ya mövcud olan və Əlavə xidmətlərin müəyyən növünə münasibətdə ‒ İcraçı tərəfindən Əlavə xidmətlərin göstərilməsinə münasibətdə Platformanın əlavə funksional imkanlarından istifadə edilməklə Sifarişçi tərəfindən Saytda yerləşdirilən informasiya materiallarının məzmununa dair tələbləri nəzərdə tutan informasiya materiallarına dair tələblər.

3.2. Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilən və Tərəflər üçün məcburi olan sənədlər Qaydaların ayrılmaz hissəsini təşkil edir.

3.3. Sifarişçi, Sifarişçiyə Xidmətləri göstərməsi üçün İcraçıya,Reklam materiallarına və onların yerləşdirilmə şərtlərinə dair ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qüvvədə olan qanunvericiliyi, Reklam materiallarının yerləşdirilməsinə dair Müqavilə və bu Qaydalarla nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olan Reklam materiallarını, bağlanmış Müqavilə üzrə onların yerləşdirildikləri birinci aydan əvvəlki ayın 18-ci (on səkkizizinci) günündən gec olmayaraq təqdim etməlidir. Reklamın bu cür Tətbiqlərdə yerləşdirilməsi üzrə İcraçının istifadə etdiyi texnologiya ilə mümkün olduğu halda, Reklam materiallarının təqdim edilməsinin digər müddəti Reklamın ayrı-ayrı Tətbiqlərdə yerləşdirilməsinə dair müvafiq Sifariş blankında göstərilə bilər. Sifarişçi İcraçıya Reklam materiallarını Şəxsi kabinet vasitəsilə təqdim etmək hüququna malikdir.

Reklam materiallarının yerləşdirildiyi dövrdə onlara dəyişikliklər edildikdə analoji qaydalar tətbiq edilir.

Sifarişçi, Sifarişçiyə Əlavə Xidmətləri göstərməsi üçün İcraçıya Reklam materiallarına və onların yerləşdirilmə şərtlərinə dair ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qüvvədə olan qanunvericiliyi və bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olan materialları, o cümlədən Şəxsi kabinet vasitəsilə təqdim etməlidir.

3.4. Reklam materiallarının vaxtında təqdim edilməməsi halında İcraçı onlara aid Müqavilə üzrə Xidmətlərin göstərilməsi üçün razılaşdırılmış müddət ərzində onların yerləşdirilmə müddətini Qaydaların 3.3-cü bəndinin müddəalarına riayət olunmasını təmin etmək üçün dəyişdirmək hüququna malikdir.

3.4.1. Reklam materiallarının ilkin yerləşdirilməsi zamanı onların yerləşdirilməsinin başlanma tarixi bu Qaydaların 3.3-cü bəndinin müddəalarına əməl edilməklə, yerləşdirmə müddətinin Sifarişçinin təqsiri üzündən müvafiq gecikmə müddəti qədər uzadılması ilə, Reklam materiallarının faktiki təqdim edildiyi aydan sonrakı aya keçirilir.

3.4.2. Reklam materiallarının dəyişdirilməsi zamanı sonuncular bu Qaydaların 3.3-cü bəndinin müddəalarına əməl edilməklə, yerləşdirmə müddətinin Sifarişçinin təqsiri üzündən müvafiq gecikmə müddəti qədər uzadılmaması ilə, Reklam materiallarının faktiki təqdim edildiyi aydan sonrakı aydan başlayaraq yerləşdirilir.

3.5. İcraçı həm Xidmətlərin göstərilməsinə başlanmamışdan əvvəl, həm də Reklam materiallarının yerləşdirilməsindən sonra istənilən vaxt Reklam materiallarının ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qüvvədə olan qanunvericiliyinin, Müqavilənin, Qaydaların və orada adı çəkilən məcburi sənədlərin tələblərinə uyğun olub-olmamasını yoxlamaq hüququna malikdir.

3.6. Hər hansı Reklam materiallarının yerləşdirilmə üçün İcraçı tərəfindən qəbul edilməsi və / və ya onların yerləşdirilməsinin mümkünlüyünün İcraçı tərəfindən təsdiq edilməsi Sifarişçinin bu cür Reklam materialında üçüncü şəxslərin əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadə etmək və/və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarını (qanuni mənafelərini) pozan digər hərəkətləri icra etmək, habelə hər hansı digər formada qanunvericiliyi pozmaq hüququna malik olması demək deyildir. Bu cür istifadəyə və bu cür istifadənin istənilən nəticələrinə, eləcə də Reklam materialının məzmununa və onun qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğuna görə bütün məsuliyyəti Sifarişçi müstəqil şəkildə daşıyır.

3.7. İcraçı Reklam materialını qəbul edərkən, habelə onun yerləşdirildiyi dövrdə onlarda göstərilən məlumatların, o cümlədən ünvan məlumatlarının, telefon nömrələrinin, saytın ünvanının düzgünlüyünü, əlaqə məlumatları üzrə müraciət zamanı təklif olunan malların (işlərin, xidmətlərin) Reklam materialının məzmununa uyğunluğunun yoxlanılmasını həyata keçirmək hüququna malikdir.

3.8. Reklam materialının yuxarıda göstərilən tələblərə uyğunsuzluğu aşkar edildikdə, İcraçı Sifarişçini yoxlamanın nəticələri barədə xəbərdar edir və həmin Reklam materiallarını yeniləri ilə əvəz etməyi təklif edir. Əgər Sifarişçi İcraçının əsaslandırılmış xəbərdarlığına baxmayaraq, Reklam materiallarının yerləşdirilməsinə mane olan halları aradan qaldırmazsa, İcraçı öz mülahizəsinə əsasən, birtərəfli qaydada onların yerləşdirilməsinin rəsmiləşdirildiyi müvafiq Müqavilənin icrasından tamamilə və ya qismən imtina etmək hüququna malikdir.

3.9. Reklam olunan malların (işlərin, xidmətlərin) istehsalına və (və ya) satışına lisenziyaların və ya digər xüsusi icazələrin alınması tələb edildikdə və ya bu cür mallar (işlər, xidmətlər) mütləq qaydada sertifikatlaşdırılmalı və ya onların texniki reqlamentlərin tələblərinə uyğunluğu digər məcburi qaydada təsdiqlənməli olduqda, İcraçı Reklam materiallarının alınmasını / keçməsini təsdiq edən sənədlərin təsdiqlənmiş nüsxələrini (birinci dəfə yerləşdirmə zamanı isə ‒ Reklam materiallarının təqdim edilməsi ilə birlikdə) istənilən vaxt tələb etmək hüququna malikdir, Sifarişçi isə bu nüsxələri müvafiq tələbin irəli sürüldüyü tarixdən etibarən üç gün ərzində təqdim etməlidir.

3.10. İcraçı istənilən vaxt Sifarişçinin təqdim etdiyi və lazımi lisenziyaların (icazələrin) və ya sertifikatların (bəyannamələrin) rəsmiləşdirilməsini təsdiq edən sənədlərdə məlumatların həqiqətə uyğunluğunu yoxlamaq hüququna malikdir.

3.11. Qaydaların 3.9-cu bəndində göstərilən sənədlər təqdim edilmədikdə və ya onlarda göstərilən məlumatlar həqiqətə uyğun olmadıqda, İcraçı öz mülahizəsinə görə, birtərəfli qaydada müvafiq Reklam materiallarının yerləşdirilməsinin rəsmiləşdirilməsi üzrə Müqavilənin icrasından tamamilə və ya qismən imtina etmək hüququna malikdir.

3.12. Reklamın yerləşdirilməsi, müvafiq Sifariş blankında başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, bu cür reklama aid olan Müqavilə üzrə Xidmətlərin ödənilməsi və Sifarişçinin bu Qaydalara uyğun olaraq bağlanmış digər Müqavilələri üzrə borcunun olmaması şərti ilə həyata keçirilir.

Bundan əlavə, Sifarişçi bu cür Müqavilə üzrə Xidmətlərin ödənilməsi şərtlərini pozduğu halda, İcraçı Müqavilənin icrasından tam və ya qismən imtina etmək hüququna malikdir.

3.13. Platformanın funksional imkanlarına giriş imkanının təqdim edilməsi, müvafiq Sifariş blankında başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, bu cür xidmətlərə aid olan Müqavilə üzrə Əlavə xidmətlərin ödənilməsi və Sifarişçinin bu Qaydalara uyğun olaraq bağlanmış digər Müqavilələri üzrə borcunun olmaması şərti ilə həyata keçirilir.

4. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

4.1. İcraçının vəzifələri:

4.1.1. Bu Qaydalara və onlarda göstərilən məcburi sənədlərə uyğun olaraq bağlanmış Müqavilənin şərtləri əsasında Sifarişçiyə Xidmətlər / Əlavə xidmətlər göstərmək.

4.1.2. Sifarişçi tərəfindən bu Qaydaların 3-cü və 5-ci bölmələrinin tələblərinə riayət edilməsi şərti ilə müvafiq Müqavilədə göstərilmiş tarixdən gec olmayaraq, Reklam materiallarının Tətbiqdə yerləşdirilməsinə başlamaq.

4.1.3. Üçüncü şəxslərin onun buraxdığı Tətbiqlərə məhdudiyyətsiz girişini təmin etmək.

4.1.4. Media reklamının yerləşdirilməsi üzrə Xidmətlər göstərildikdə (Reklam materialının İnternet-meydançada Reklam yerində göstərilməsi) Nümayişlər üzrə GoogleInc-ə məxsus olan DoubleClickforPublishers informasiyanın avtomatlaşdırılmış uçotu statistikasının məlumatlarını, həmin statistika məlumatlarını Sifarişçinin, müvafiq Sifariş blankında göstərilən elektron poçt ünvanına həftədə bir dəfədən çox olmayaraq göndərməklə Sifarişçiyə təqdim etmək.

4.1.5. Sifarişçinin tələbi ilə onu bağlanmış Müqavilə üzrə Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilməsinin gedişi ilə tanış etmək.

4.2. İcraçının hüquqları:

4.2.1. Sifarişçi bu Qaydaların 3-cü və 5-ci bölmələrində nəzərdə tutulmuş tələbləri pozduqda, habelə Sifarişçi özünün fərdi məlumatlarının işlənməsinə dair razılığını geri götürdükdə, Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilməsinə başlamamaq, onların göstərilməsini dayandırmaq, Müqavilənin icrasından tam və ya qismən imtina etmək.

4.2.2. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallarda bağlanmış Müqavilənin icrasından tam və ya qismən imtina etmək.

4.2.3. Sifarişçidən sənədləri tələb etmək və almaq, bu Qaydaların 3-cü bölməsinin müddəalarına uyğun olaraq onlarda göstərilən məlumatların yoxlanılmasını həyata keçirmək.

4.2.4. Təşkilatların soraqçasını təkmilləşdirmək məqsədi ilə rubrikaları silmək, daxil etmək, onların adlarını və yerləşdirilməsini dəyişdirmək. Sifarişçinin Reklam materialları Təşkilatların soraqçasından çıxarılmış, yaxud adı və ya yerləşdirilməsi dəyişdirilmiş bir və ya bir neçə rubrikada yerləşdirildikdə, İcraçı edilmiş dəyişikliklər barədə, onun üçün münasib olan istənilən formada Sifarişçini xəbərdar edir.

4.2.5. Bağlanmış Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün üçüncü şəxsləri cəlb etmək, onların hərəkətləri üçün öz hərəkətləri kimi məsuliyyət daşımaq.

4.2.6. Sifarişçinin Müqavilə üzrə təqdim etdiyi Reklam materiallarından (bu bəndin məqsədləri üçün ‒ əsər) portfolioda, təqdimat materiallarında, Reklam materiallarının tərtibatına dair bu Qaydaların 3.1.5-ci bəndində göstərilən Tələblərdə, eləcə də aşağıdakı üsullarla hər bir belə istifadə zamanı müəllifin adı göstərilmədən İcraçının reklam materiallarında istifadə etmək: əsərin reproduksiyası, yəni əsərin və ya onun bir hissəsinin bir və ya bir neçə nüsxəsinin istənilən maddi formada hazırlanması; əsərin orijinalının və ya nüsxələrinin özgəninkiləşdirilməsi yolu ilə yayılması; əsərin kütləvi nümayişi; əsərin kütləvi şəkildə ifası; əsərin işlənməsi; əsərin ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması.

4.3. Sifarişçinin vəzifələri:

4.3.1. Bu Qaydaların 3-cü bölməsinin tələblərinə uyğun olaraq, İcraçıya Reklam materiallarını təqdim etmək.

4.3.2. Bu Qaydaların 5-ci bölməsində nəzərdə tutulmuş şərtlərə uyğun olaraq, Müqavilələr üzrə Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin haqqını vaxtlı-vaxtında ödəmək.

4.3.3. İcraçının tələbi ilə Qaydaların 3-cü bölməsində göstərilən sənədləri həmin bölmədə müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim etmək.

4.3.4. Reklam olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) və ya onlarla əlaqədar verilmiş lisenziyaların, sertifikatın və digər icazələrin ləğv edildiyi, dayandırıldığı və ya qüvvədən düşdüyü tarixdən etibarən 3 (Üç) gün ərzində İcraçını yazılı şəkildə məlumatlandırmaq.

4.3.5. Təqdim edilmiş Reklam materiallarında olan məlumatların düzgünlüyünün və onların qanunvericiliyin digər tələblərinə, onların yerləşdirilməsinə dair Müqavilənin və bu Qaydaların tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək.

4.4. Sifarişçinin hüquqları:

4.4.1. Bu Qaydaların 3-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş qaydada yeni Reklam materiallarının təqdim edilməsi yolu ilə qüvvədə olan Müqavilələr çərçivəsində yerləşdirilən Reklam materiallarına dəyişikliklər etmək.

4.4.2. Bağlanmış Müqavilə üzrə Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilməsinin gedişi ilə tanış olmaq.

4.4.3. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallarda bağlanmış Müqavilənin icrasından tam və ya qismən imtina etmək.

5. Xidmətlərin dəyəri və ödənilmə qaydası

5.1. Xidmətlərin dəyəri müəyyən dövr ərzində Reklamın yerləşdirilmə üsulundan və ya yerinə yetirilmiş Nümayişdən asılı olaraq müəyyən edilir.

5.2. Müqavilə üzrə Xidmətlərin/Əlavə xidmətlərin dəyəri onlara aid olan Sifariş blankında onun imzalandığı vaxt qüvvədə olan Qiymət cədvəlinə uyğun olaraq göstərilir.

Əlavə xidmətlər üçün Tərəflərin imzaladıqları Sifariş blankı olmadıqda, Əlavə xidmətlərin dəyəri Əlavə xidmətlərin göstərilməsi zamanı qüvvədə olan Qiymət cədvəlində göstərilir.

Xidmətlərin/ Əlavə xidmətlərin Tərəflərin Sifariş blankında razılaşdırdıqları dəyəri Tərəflərin razılaşması ilə dəyişdirilə bilər.

5.3. Əgər İcraçı ƏDV ödəyicisidirsə, müvafiq Qiymət cədvəlində Xidmətlər / Əlavə xidmətlər üçün göstərilmiş ƏDV-siz qiymət müvafiq Sifariş blankının rəsmiləşdirilməsi tarixinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş faiz dərəcəsi üzrə ƏDV qədər artırılır.

Əgər İcraçı ƏDV ödəyicisi deyildirsə, müvafiq Qiymət cədvəlində Xidmətlər / Əlavə xidmətlər üçün ƏDV daxil olmaqla göstərilmiş qiymət Sifarişçi ilə bağlanmış Müqavilə üzrə qiymət kimi qəbul edilir.

5.4. Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin Hesabat dövrü üzrə Sifarişçi tərəfindən ödənilməli olan ümumi dəyəri Reklam kampaniyası çərçivəsində ayrı-ayrı Müqavilələr üzrə xidmətlərin dəyərindən və ayrı-ayrı Müqavilələr üzrə Əlavə xidmətlərin dəyərindən ibarətdir.

5.5. İcraçı hər ay Reklam kampaniyası çərçivəsində bütün Müqavilələr üzrə və Əlavə xidmətlər üçün Hesabat dövründə qüvvədə olan bütün müqavilələr üzrə vahid ilkin uçot sənədini (bundan sonra ‒ «İlkin sənəd») tərtib edir. İlkin sənəd onun tərtib edildiyi tarixdə İcraçının uçot siyasəti ilə təsdiq edilmiş forma üzrə tərtib edilir.

5.6. Tərəflər qəbul edir və qeyd-şərtsiz razılaşırlar ki, Hesabat dövründə göstərilən Xidmətlər / Əlavə xidmətlər barədə məlumatlar İlkin sənəddə aşağıdakılar əsasında əks etdirilir:

  • bu cür Hesabat dövrünə aid olan Elektron soraqçanın buraxılışında Reklam yerləşdirilməsinin faktiki həcmi;
  • İnternet meydançalarında və/və ya Veb-tətbiqlərdə Reklam yerləşdirilməsi zamanı, həmçinin Sifarişçiyə Platformanın funksional imkanlarına giriş imkanı verildikdə, müvafiq Hesabat dövrü üçün statistik məlumatlar.

5.7. İlkin sənəd Hesabat dövründən sonrakı ayın əvvəlindən etibarən 7 (yeddi) iş günündən gec olmayaraq elektron şəkildə elektron poçt vasitəsilə Sifarişçiyə göndərilir.

5.8. Sifarişçi İlkin sənədlə tanış olmalı və onu Hesabat dövründən sonrakı ayın 15-ci (On beşinci) gününə qədər İcraçının qüvvədə olan Müqavilədə göstərilən yerləşmə yerində və ya ofisində kağız daşıyıcıda müstəqil surətdə almalıdır.

5.9. Sifarişçi Hesabat dövründən sonrakı ayın 20-ci (iyirminci) gününədək Hesabat dövründə göstərilən Xidmətlər / Əlavə xidmətlər üzrə yazılı etirazlarını İcraçıya təqdim etmədikdə, Xidmətlər / Əlavə xidmətlər Sifarişçi tərəfindən qəbul edilmiş sayılır və tam həcmdə ödənilməlidir. Bu zaman İcraçı tərəfindən imzalanmış İlkin sənəd tam hüquqi qüvvəyə malikdir. İlkin sənədin elektron formada və (və ya) kağız daşıyıcıda alınmaması Sifarişçini faktiki təqdim edilmiş Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin ödənişindən azad etmir.

5.10. İcraçı göstərilən Xidmətlər / Əlavə xidmətlər üzrə ƏDV ödəyicisi olduqda, hesab-fakturaların tərtib edilmə və Sifarişçiyə təqdim edilmə qaydası, habelə onların alınmamasının nəticələri 5.5 — 5.9-cu bəndlərdə İlkin sənədlər üçün nəzərdə tutulan qayda və nəticələrlə eynidir.

5.11. Sifarişçi müvafiq Sifariş blankının imzalandığı andan etibarən 5 (Beş) təqvim günü ərzində, lakin istənilən halda, müvafiq Sifariş blankında digər ödəniş müddəti nəzərdə tutulmayıbsa, Reklamın yerləşdirilməsindən / Platformanın funksional imkanlarına giriş imkanının təmin edilməsindən əvvəlki ayın 25-ci (İyirmi beşinci) günündən gec olmayaraq, sifariş olunan Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin dəyərinin 100% (Yüz faizi) həcmində avans ödənişini həyata keçirir.

Sifarişçi Xidmətləri / Əlavə xidmətləri vaxtından əvvəl ödəmək hüququna malikdir.

5.12. Əgər müvafiq Sifariş blankında başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, Xidmətlər /Əlavə xidmətlər pul vəsaitlərinin hesablaşma hesabına köçürülməsi və ya qüvvədə olan qanunvericiliklə yol verilən məbləğlər daxilində İcraçının kassasına mədaxil edilməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasının manatı ilə ödənilir.

5.13. Pul vəsaitləri hesablaşma hesabına daxil olduğu və ya İcraçının kassasına müəyyən edilmiş məbləğdə mədaxil edildiyi andan Sifarişçi Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmiş hesab edilir.

5.14. Müqavilə üzrə xidmətlərin göstərilməsi dövründə hər təqvim rübünün sonunda (1 rüb, 1 yarım il, 9 ay), rübün son ayı üçün İlkin sənədlə eyni vaxtda, İcraçı Hesablaşmaların tutuşdurulması aktını formalaşdırır və Sifarişçiyə onun sifariş blankında göstərilən elektron poçt ünvanına 7 iş günü ərzində təqdim edir. Sifarişçi Hesablaşmaların tutuşdurulması aktını iki nüsxədə çap edir, hesablaşmaların tutuşdurulmasını həyata keçirir, səlahiyyətli şəxsə imzalatdırır və 5 iş günü ərzində poçt və ya kuryerlə İcraçıya qaytarır. Hesablaşmaların tutuşdurulması aktı Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən rəhbər və ya müvəkkil şəxs tərəfindən imzalanmalıdır (müvəkkil Şəxsin səlahiyyətləri Müqavilədə olmadıqda, tutuşdurma aktının imzalanması hüququnu təsdiq edən sənəd əlavə edilir).

5.15. Müqavilə üzrə xidmətlərin göstərildiyi təqvim ili başa çatdıqdan sonra Müqavilənin qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra, o cümlədən Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, İcraçı Hesablaşmaların tutuşdurulması aktını formalaşdırır və onu Sifarişçiyə iki nüsxədə kağız daşıyıcıda 7 iş günü müddətində təqdim edir. Sifarişçi hesablaşmaların tutuşdurulmasını həyata keçirir, səlahiyyətli şəxsə imzalatdırır və Hesablaşmaların tutuşdurulması aktını aldığı tarixdən etibarən 5 iş günü ərzində İcraçıya qaytarır.

6. Tərəflərin zəmanətləri

6.1. İcraçı Reklam materiallarının onun buraxdığı Tətbiqlərdə yerləşdirilməsi zamanı, baş verə biləcək hər hansı nasazlıqların və səhvlərin maksimal qısa müddətdə aradan qaldırılmasına zəmanət verir.

6.2. Bu Qaydalarda birbaşa göstərilən zəmanətlər istisna olmaqla, İcraçı Müqavilə üzrə hər hansı digər birbaşa və ya nəzərdə tutulan zəmanətlər təqdim etmir.

6.3. Sifarişçi zəmanət verir ki:

6.3.1. İcraçıya təqdim olunan məlumatlar həqiqətə uyğundur;

6.3.2. mütləq qaydada sertifikatlaşdırılmalı və/və ya texniki reqlamentlərin tələblərinə uyğunluğu digər məcburi qaydada təsdiq edilməli olan bütün reklam olunan mallar (işlər/xidmətlər) sertifikatlaşdırılmış və ya onların müəyyən edilmiş qaydada texniki reqlamentlərin tələblərinə uyğunluğu təsdiq edilmişdir;

6.3.3. Sifarişçi səlahiyyətli dövlət orqanlarının bütün lazımi lisenziyalarını və digər icazələrini almışdır və ya Sifarişçi ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq xüsusi razılıq/lisenziya/şəhadətnamə tələb edən fəaliyyət növünü həyata keçirmir, habelə reklam edilən fəaliyyət növü və / və ya istehsalat, reklam olunan malların (işlərin, xidmətlərin) satışı üçün ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qanunvericiliyi ilə tələb olunan bütün digər hərəkətləri həyata keçirmişdir;

6.3.4. Sifarişçinin təqdim etdiyi Reklam materialları ərazisində Reklam materiallarının yayıldığı ölkənin qanunvericiliyinə tam uyğundur, o cümlədən İcraçının təqdim edilmiş Reklam materiallarından Müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası çərçivəsində istifadə etməsi reklam və rəqabət haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozmur, həmçinin üçüncü şəxslərin əmlak və / və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmadan, müəllif hüquqlarını və əlaqəli hüquqları, əmtəə nişanlarına, xidmət nişanlarına və malların mənşə yerlərinin adlarına, sənaye nümunələrinə olan hüquqları, sağ və ya ölmüş şəxslərin təsvirlərindən istifadə hüquqlarını və s.məhdudlaşdırmır, Sifarişçi zəruri olan bütün icazələri almışdır (müvafiq müqavilələr bağlanmışdır).

6.4. Sifarişçi təqdim edilmiş əlavə funksional imkanlardan bu Qaydaların və Məcburi sənədlərin şərtlərinə tam uyğun şəkildə istifadə edilməsinə zəmanət verir.

7. Tərəflərin məsuliyyəti

7.1. Müqavilə üzrə qəbul edilmiş öhdəliklərin icra edilməməsinə və ya lazımi qaydada icra edilməməsinə görə Tərəflər Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

7.2. Əgər Xidmətlər İcraçının təqsiri üzündən Reklam materiallarının yerləşdirilməsi şərtlərini pozmaqla göstərilmişdirsə, Tərəflər əlavə, o cümlədən öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsullarına (icra etməməyə /lazımi qaydada icra etməməyə görə məsuliyyət tədbirlərinə) dair digər razılaşmaya nail olmadıqları halqda, İcraçı Xidmətlərin göstərilmə müddətini lazımi qaydada icra edilməmə müddəti qədər uzatmağı öhdəsinə götürür.

7.3. Platformanın əlavə funksional imkanlarına ödənilmiş giriş imkanından 1 (Bir) iş günündən artıq müddətdə istifadə etmək mümkün olmadıqda, Sifarişçi giriş imkanının olmamasının şəraiti və müddəti barədə ətraflı məlumat göstərilməklə yazılı iddianı İcraçıya göndərməlidir. İddia əsaslandırılmış hesab edildikdə, Platformanın müvafiq ödənilmiş funksional imkanlarına giriş İcraçı tərəfindən, giriş imkanının olmamasının müəyyən edilmiş dövrünə uyğun olan dövr qədər uzadılır.

7.4. Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin ödənilməsi müddətləri Sifarişçi tərəfindən pozulduğu halda, İcraçı gecikdirilən hər bir gün üçün ödənilməli olan məbləğin 0,1%-i (sıfır tam onda bir faiz) məbləğində dəbbə pulunu Sifarişçidən almaq hüququna malikdir.

7.5. Sifarişçi Reklam materiallarının lazımi formada təqdim edilməsi müddətlərini pozduqda, Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin ödənilməsini gecikdirdikdə və Müqavilə üzrə öhdəlikləri tam və ya qismən icra etmədikdə, habelə bu cür icranın müəyyən edilmiş müddətdə həyata keçirilməyəcəyindən açıq-aydın xəbər verən hallar mövcud olduqda, İcraçı Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilməsi üzrə öhdəliklərin qarşılıqlı icrasına görə məsuliyyət daşımır.

7.6. İcraçının Müqavilə üzrə məsuliyyəti istənilən halda Sifarişçiyə dəymiş həqiqi ziyanın bu Müqavilə üzrə Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin ödənilmiş dəyərindən artıq olmayan məbləğdə ödənilməsi ilə məhdudlaşır.

7.7. Sifarişçi Əlavə xidmətlərin göstərilməsi çərçivəsində Reklam materiallarının və yerləşdirdiyi məlumatların və materialların qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğuna, o cümlədən onların məzmununa və onlarda əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadənin qanunauyğunluğuna, reklam olunan obyektlərin istehsalına və satışına reklam olunan mallar (işlər, xidmətlər) üçün sertifikatların alınmasına, yaxud onların müəyyən edilmiş qaydada texniki reqlamentlərə uyğunluğunun təsdiqinə görə lazımi icazələrin mövcud olmasına, habelə bu Qaydalara uyğun olaraq təqdim edilmiş zəmanət çərçivəsində digər hərəkətlərin edilməsinə görə müstəqil surətdə və tam həcmdə məsuliyyət daşıyır.

7.8. Əgər Müqavilə üzrə xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin göstərilməsi üçüncü şəxslər və/və ya dövlət orqanları tərəfindən zərərin əvəzinin ödənilməsi (kompensasiyaların ödənilməsi) üzrə iradların, iddiaların və/və ya göstərişlərin İcraçıya qarşı irəli sürülməsinə və ya inzibati hüquqpozma haqqında işin başlanmasına səbəb olmuşdursa, Sifarişçi İcraçının tələbi ilə mübahisə predmetinə aid olan bütün məlumatları ona təxirə salmadan təqdim etməyi və bu cür iddiaların tənzimlənməsində İcraçıya kömək etməyi, habelə bu cür iradların, iddiaların və/və ya göstərişlərin irəli sürülməsi, baxılması və icra edilməsi nəticəsində, eləcə də Xidmətlərin/Əlavə xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində üçüncü şəxslərin hüquqlarının və / və ya qüvvədə olan qanunvericiliyin pozulması ilə əlaqədar İcraçının inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi nəticəsində İcraçının çəkdiyi bütün xərclərin (o cümlədən məhkəmə xərclərinin, cərimələrin ödənilməsi üzrə xərclərin) əvəzini ödəməyi öz öhdəsinə götürür.

8. Fors-major

8.1. Tərəflər Müqavilə üzrə öz öhdəliklərinin qismən və ya tam icra edilməməsi üçün məsuliyyətdən bu şərtlə azad edilirlər ki, bu icra etməmə Müqavilə bağlandıqdan sonra yaranmış, tərəflərin qabaqcadan görə bilmədiyi və ya ağlabatan tədbirlərlə qarşısını ala bilmədiyi fövqəladə xarakterli hadisələr nəticəsində yaranmış qarşısıalınmaz halların nəticəsi olsun. Bu cür fövqəladə xarakterli hadisələrə aşağıdakılar aiddir: daşqın, yanğın, zəlzələ, partlayış, torpağın çökməsi, epidemiyalar və digər təbiət hadisələri, habelə müharibə və ya hərbi əməliyyatlar, sahədə və ya regionda tətil, dövlət hakimiyyəti orqanı, yerli özünüidarə orqanı tərəfindən bu Müqavilənin yerinə yetirilməsinin qeyri-mümkünlüyünə səbəb olan hüquqi aktın qəbul edilməsi.

8.2. Fors-major halları baş verdikdə və başa çatdıqda, öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi mümkünsüz olmuş Tərəf 3 (Üç) gün müddətində bu barədə digər Tərəfə yazılı məlumat verməli və bu cür halların mövcudluğunu Ticarət-Sənaye Palatası və ya digər səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş arayış ilə təsdiq etməlidir.

8.3. Digər Tərəfi vaxtlı-vatında məlumatlandırmadığı təqdirdə, göstərilmiş hallar nəticəsində öhdəliklərinin icrası mümkünsüz olmuş Tərəf məsuliyyətdən azad edilmək üçün əsas kimi göstərilmiş hallara istinad edə bilməz.

8.4. Qarşısıalınmaz hallar yarandıqda Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə müddəti bu cür halların və onların nəticələrinin qüvvədə olduğu müddətə mütənasib olaraq uzadılır.

8.5. Əgər bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş hallar üç aydan artıq davam edərsə, Tərəflər Müqavilənin taleyi barədə razılığa gəlməlidirlər. Əgər Tərəflər razılığa gəlməzlərsə, qarşısıalınmaz halların təsirinə məruz qalan Tərəf bu barədə digər Tərəfi yazılı şəkildə məlumatlandırmaqla Müqavilənin icrasından imtina etmək hüququna malikdir.

9. Məxfilik şərtləri

9.1. Məxfi informasiya dedikdə, potensial və ya həqiqi kommersiya dəyəri olan və bir Tərəfin (burada və bundan sonra bu maddədə «Açıqlayan tərəf») digər tərəfə (burada və bundan sonra bu maddədə «Qəbul edən tərəf») sənədləşdirilmiş şəkildə (kağız, elektron və ya digər formada) təqdim etdiyi və «Məxfi» olaraq işarələnmiş istənilən informasiya, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, elmi, işgüzar və kommersiya məlumatları, nou-hau, düsturlar, proseslər, layihələr, eskizlər, fotoşəkillər, planlar, şəkillər, texniki tələblər, hesabatların nümunələri, müştərilərin siyahıları, qiymət cədvəlləri, tədqiqatlar, əldə edilmiş məlumatlar, kompüter proqramları, ixtiralar, ideyalar başa düşülür.

9.2. Məxfi informasiyanın Açıqlayan tərəfin ilkin yazılı razılığı ilə açıqlanmasının mümkün olduğu hallar istisna olmaqla, Qəbul edən tərəf Məxfi informasiyanı üçüncü şəxslərə açıqlamamağı öhdəsinə götürür. Qəbul edən tərəf Məxfi informasiyaya giriş imkanını bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə Qəbul edən tərəfin fəaliyyətinə birbaşa cəlb olunmuş işçilərə təqdim etməklə, Məxfi informasiyaya giriş imkanını məhdudlaşdırmağı öhdəsinə götürür.

9.3. Qəbul edən tərəf qəbul edir ki, məxfiliyin qorunması üzrə öhdəliklər həm bu Müqavilənin bağlanma tarixindən əvvəl, həm də sonra, bu Müqavilənin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq Açıqlayan tərəfin təqdim etdiyi Məxfi informasiyaya münasibətdə tətbiq edilir.

9.4. Bu Müqaviləyə xitam verildikdə və ya Açıqlayan tərəfin sorğusu ilə, Qəbul edən tərəf Açıqlayan tərəfin Qəbul edən tərəfə təqdim etmiş olduğu Məxfi informasiyanı Açıqlayan tərəfin tələbi ilə ən qısa müddətdə Açıqlayan tərəfə qaytarmağı və ya məhv etməyi öhdəsinə götürür.

9.5. Məxfi informasiyanın qorunması üzrə bu maddədə müəyyən edilmiş öhdəliklər aşağıdakı Məxfi informasiyaya şamil edilmir:

9.5.1. Qəbul edən tərəfin sübut edə biləcəyi kimi, təqdim edilməsi zamanı ictimaiyyətə məlum olub və ya Qəbul edən tərəfin təqsiri olmadan ictimaiyyətə məlum olub;

9.5.2. Qəbul edən tərəfin sübut edə biləcəyi kimi, Açıqlayan tərəfin təqdim etməsindən əvvəl Qəbul edən tərəfə məlum olub;

9.5.3. Qəbul edən tərəfə üçüncü şəxslər tərəfindən təqdim edilib.

9.6. İnformasiyanın əsas prinsipinin ictimaiyyətə və ya Qəbul edən tərəfə məlum olduğu, lakin onun xüsusi istifadə təcrübəsi ictimaiyyətə və ya Qəbul edən tərəfə məlum olmadığı halda, informasiya ictimaiyyətə məlum hesab edilməməlidir.

9.7. Kütləvi informasiya vasitələri üçün məlumatlar, press-relizlər, ictimai elanlar və bu Müqavilə ilə əlaqədar olan digər məlumatlar digər Tərəfin ilkin yazılı razılığı ilə edilə bilər.

9.8. Məxfi informasiyanın açıqlanmasına görə bu cür açıqlamaya yol vermiş Tərəf Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.

9.9. Tərəflər ayrıca olaraq başqa cür razılaşdırmadıqları halda, Məxfi informasiyanın gizli saxlanması üzrə öhdəlik Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində və Müqavilənin qüvvədən düşməsindən sonra beş il ərzində qüvvədədir.

10. Müqavi̇ləni̇n dəyi̇şdi̇ri̇lməsi̇ və ona xi̇tam veri̇lməsi̇

10.1. Müqavilə aşağıdakı hallarda dəyişdirilə bilər:

10.1.1. Tərəflərin razılaşması ilə.

10.1.2. Bu Qaydalarla birbaşa nəzərdə tutulduğu halda, İcraçının təşəbbüsü ilə. Sifarişçi təklif olunan dəyişikliklərlə razılaşmadıqda, bu Qaydaların 10.2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada İcraçıya bildiriş göndərməklə Müqavilənin icrasından imtina edə bilər.

10.2. Müqaviləyə aşağıdakı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilə bilər:

10.2.1. Tərəflərin razılaşması ilə.

10.2.2. Sifarişçi bu Qaydalar və / və ya Müqavilə ilə təyin edilmiş öhdəliklərini və ya zəmanətlərini pozduğu halda, İcraçının təşəbbüsü ilə, Müqavilənin icrasından tamamilə və ya qismən imtina etmək yolu ilə. Müqavilənin icrasından birtərəfli imtina barədə bildiriş, bu Qaydaların 10.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, Müqaviləyə xitam verilməsinin nəzərdə tutulan tarixinə ən geci 3 (Üç) iş günü qalmış Sifarişçiyə yazılı formada göndərilir. Bu zaman Sifarişçi Müqaviləyə bu cür xitam verilməsi nəticəsində vurulmuş, sənədli təsdiq edilmiş zərərin əvəzini İcraçıya ödəməlidir.

10.2.3. Tərəflərdən hər hansı birinin təşəbbüsü ilə, digər Tərəfə Müqavilənin icrasından tamamilə və ya Xidmətlərin göstərilməsi hissəsində birtərəfli qaydada imtina etmək barədə yazılı bildirişin Müqavilənin ləğvinin nəzərdə tutulan tarixinə ən azı 14 (On dörd) gün qalmış göndərilməsi şərtilə. Bu zaman, Sifarişçi Müqaviləyə xitam verildiyi tarixə göstərilmiş Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin haqqını tam ödəməlidir, İcraçı isə Müqavilənin ləğv edildiyi tarixə İcraçı tərəfindən faktiki olaraq göstərilmiş Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin dəyərindən artıq ödənilmiş avans məbləğini Sifarişçiyə qaytarmalıdır.

10.2.4. Tərəflərdən hər hansı birinin təşəbbüsü ilə, digər Tərəfə Müqavilənin icrasından Əlavə xidmətlərin göstərilməsi hissəsində birtərəfli qaydada imtina etmək barədə yazılı bildirişin Müqavilənin ləğvinin nəzərdə tutulan tarixinə ən azı 3 (Üç) iş günü qalmış göndərilməsi şərtilə. Bu halda İcraçının, Müqavilənin icrasından birtərəfli qaydada imtina etmək barədə Sifarişçinin bildirişini aldığı tarixdən 3 (Üç) iş günü keçdikdən sonra və ya İcraçının Müqavilənin icrasından birtərəfli imtina etmək barədə bildirişi Sifarişçiyə göndərdiyi tarixdən 3 (Üç) iş günü keçdikdən sonra Müqavilə Əlavə xidmətlərin göstərilməsi hissəsində xitam verilmiş hesab ediləcəkdir. Bu zaman, Sifarişçi Müqaviləyə xitam verildiyi tarixə göstərilən Əlavə xidmətlərin haqqını tam ödəməlidir, İcraçı isə Müqavilənin ləğv edildiyi tarixə İcraçı tərəfindən faktiki olaraq göstərilmiş Əlavə xidmətlərin dəyərindən artıq ödənilmiş avans məbləğini Sifarişçiyə qaytarmalıdır.

10.2.5. Qüvvədə olan qanunvericiliklə və bu Qaydalarla nəzərdə tutulmuş digər əsaslar üzrə.

10.3. Müqavilədə başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, Tərəflərin maliyyə hesablaşmaları müvafiq Müqaviləyə xitam verildiyi andan 30 (Otuz) təqvim günündən gec olmayaraq aparılmalıdır.

10.4. Müqavilənin icrasından birtərəfli imtina edildikdə, əgər bu Qaydalarda başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, müvafiq bildirişin müddətlərinə əməl edilməsi şərtilə, imtina barədə bildirişin göndərildiyi tarixdən sonrakı ayın birinci günündən etibarən Müqavilə tamamilə və ya müvafiq hissədə xitam verilmiş hesab edilir.

10.5. Bağlanmış Müqavilənin icrasından qismən imtina, bildiriş müddətlərinə əməl edilməsi şərtilə, müvafiq Müqavilənin icrasından imtina barədə bildirişin göndərildiyi tarixdən sonrakı ayın birinci günündən başlayaraq Sifarişçinin Reklamını Tətbiqlərdə yerləşdirməkdən imtina ilə ifadə edilə bilər.

10.6. Xidmətlərin / Əlavə xidmətlərin ödənilmə müddətləri pozulduqda və ya Reklam materialları vaxtlı-vaxtında təqdim edilmədikdə, İcraçının müvafiq Müqavilənin icrasından qismən imtina etməsi barədə Sifarişçiyə bildiriş göndərməsi tələb olunmur.

11. Qaydaların qüvvədə olma müddəti, dəyişdirilməsi və onlara xitam verilməsi

11.1. Qaydalar Saytda yerləşdirildikləri andan etibarən qüvvəyə minir və əgər Müqavilədə və ya Məcburi sənədlərdə başqa müddət müəyyənləşdirilməyibsə, onların geri götürüldüyü və/və ya Müqaviləyə uyğun olaraq dəyişdirildiyi anadək qüvvədə qalırlar.

11.2. Qaydalar istənilən zaman dəyişdirilə və / və ya geri götürülə bilər. Qaydaların dəyişdirilməsi və ya geri götürülməsi barədə məlumatlar İcraçının seçimi ilə, onların Saytda yerləşdirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsi və ya Müqavilə bağlanarkən və ya onun icrası zamanı Sifarişçinin göstərdiyi elektron ünvana müvafiq bildiriş göndərilməsi yolu ilə Sifarişçiyə çatdırılır.

11.3. Qaydalar geri götürüldükdə və ya onlara dəyişikliklər edildikdə, bu dəyişikliklər, onların qüvvəyə minmə müddəti Qaydalarla və ya Sifarişçinin məlumatlandırılması zamanı əlavə olaraq müəyyənləşdirilmədikdə, bu barədə məlumatların Sifarişçiyə çatdırıldığı andan etibarən qüvvəyə minirlər.

11.4. Qaydalarda göstərilən Məcburi sənədlər 2GİS Məhsullarının sahibi tərəfindən öz mülahizəsinə əsasən təsdiq edilir, ona əlavələr edilir və dəyişdirilir və Qaydaların dəyişdirilməsi barədə Sifarişçini məlumatlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş qaydada İcraçı tərəfindən Sifarişçinin diqqətinə çatdırılır.

11.5. Müqavilə üzrə Tərəflərin, mahiyyətinə görə qüvvədə qalmaqda davam etməli olan öhdəlikləri (o cümlədən verilmiş zəmanətlər, məxfilik, qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması üzrə öhdəliklər də daxil olmaqla, lakin göstərilənlərlə məhdudlaşmayaraq), Müqavilənin qüvvədə olma müddəti bitdikdən sonra tam icra edilənədək qüvvədə qalır.

12. Yekun müddəalar

12.1. Müqavilə, onun bağlanması və icrası Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bu Qaydalara uyğun olaraq Müqavilə ilə tənzimlənməyən və ya tamamilə tənzimlənməyən bütün məsələlər Azərbaycan Respublikasının maddi hüququna uyğun olaraq tənzimlənir.

12.2. Bu Qaydalar və / və ya Müqavilə üzrə mübahisələrə İcraçının olduğu yer üzrə məhkəmədə baxılmalıdır.

12.3. Qaydalarda başqa cür nəzərdə tutulmayıbsa, Müqavilə üzrə bütün bildirişlər və digər sənədlər, Müqaviləyə aid olan Sifariş blankında göstərilən ünvanlara göndərilməlidir. Bildirişlər və yazılı formada olan digər sənədlər, onların çatdırılması tələb olunduqda, sifarişli poçt göndərişi ilə və ya kuryer xidməti ilə göndərilir, digər bildirişlər Müqavilədə və ya sonuncu Sifariş blankında göstərilmiş nömrələrdən (nömrələrə) /ünvanlardan (ünvanlara) faksla və ya elektron poçt vasitəsilə göndərilə bilər.

12.4. Sifarişçi Sifariş blankında göstərilən elektron poçt ünvanına və ya Müqavilənin icrasının gedişində aşağıdakı şərtlərlə elektron informasiya mesajlarını (bundan sonra — «Bildirişlər») qəbul etməyə razılaşır:

12.4.1. İcraçı Bildirişlərdən yalnız bağlanmış Müqavilənin icrasının gedişi, onun dəyişdirilməsi və ya vaxtından əvvəl xitam verilməsi, 2GİS Məhsullarında dəyişikliklər, habelə keçirilən aksiyalar, endirimlər və/və ya 2GİS Məhsullarında yeni reklam imkanları barədə Sifarişçini məlumatlandırmaq üçün istifadə etməyi öhdəsinə götürür.

12.4.2. İcraçı Bildirişləri üçüncü şəxslərdən alınan reklam mesajları ilə müşayiət etməməyi öhdəsinə götürür.

12.5. Bu Müqaviləni bağlamaqla, Sifarişçi Müqavilədə göstərilmiş və ya ayrı-ayrılıqda təqdim edilmiş hər hansı fərdi məlumatların işlənməsinə, o cümlədən avtomatlaşdırılma vasitələrindən istifadə etməklə və ya bu cür vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumatlarla həyata keçirilən istənilən hərəkətə (əməliyyata) və ya hərəkətlərin (əməliyyatların) məcmusuna, o cümlədən bu Müqavilənin icra edilməsi məqsədləri ilə fərdi məlumatların toplanmasına, yazılmasına, sistemləşdirilməsinə, yığılmasına, saxlanılmasına, dəqiqləşdirilməsinə (yenilənməsinə, dəyişdirilməsinə), çıxarılmasına, istifadəsinə, ötürülməsinə (yayılmasına, təqdim edilməsinə, giriş imkanına), şəxssizləşdirilməsinə, bloklanmasına, silinməsinə və ya məhv edilməsinə sərbəst, öz iradəsi ilə və öz marağında yazılı razılıq verir. Sifarişçinin razılığına bu da daxildir ki, Sifarişçi öhdəliklərini icra etmədikdə və ya lazımi qaydada icra etmədikdə, İcraçı Sifarişçidən borcun, müqavilə üzrə dəbbə pulunun, qanuni faizlərin, zərərlərin, başqalarının pul vəsaitlərindən istifadəyə görə faizlərin və digər pul vəsaitlərinin bu cür üçüncü şəxslərlə bağlanan müqavilənin növündən asılı olmayaraq tutulması üçün fərdi məlumatları istənilən üçüncü şəxslərə təqdim edə bilər.

Sifarişçinin razılığı Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində və Müqaviləyə xitam verilməsindən sonra 5 (Beş) il ərzində etibarlıdır. Razılıq Sifarişçi tərəfindən müvafiq yazılı ərizənin İcraçının ünvanına göndərilməsi vasitəsilə geri götürülə bilər.

12.6. Əgər bu Qaydaların müddəalarından hər hansı biri etibarsız sayılarsa, onun qalan müddəaları bu səbəbdən öz qanuniliyini / etibarlılığını itirmir.

12.7. Bu Qaydaların qüvvədə olan redaksiyası İnternet şəbəkəsində Saytda bu ünvanda yerləşdirilib: http://law.2gis.az/advert-rules.

13.04.2016-cı il tarixli redaksiya.