Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

2GİS Soraqçaları APİ 2.0 Sazişi

Bu bölmədə yerləşdirilən sənədlər  2GİS Soraqçaları APİ 2.0 Sazişinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi, eləcə də 2GİS Xəritələri APİ 2.0 Sazişinin (bundan sonra — Sazişlər) tərcüməsidir. Sazişlərin ingilis dilindəki versiyası ilə bu tərcümə arasında ziddiyyət olduqda — yalnız Sazişlərin ingilis dilindəki versiyası hüquqi baxımdan mütləq qəbul edilir. Sazişlərin ingilis dilindəki versiyası ilə bu ünvanda tanış olmaq mümkündür: http://law.2gis.com.cy/APİ-rules/.

2GİS Soraqçaları APİ 2.0 Sazişi

"2GİS Soraqçaları APİ 2.0 Sazişi"  adlı bu sənəd  Sizinlə (bundan sonra mətn üzrə "Siz" və ya "İstifadəçi") Kipr Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmiş 2GİS LİMİTED şirkəti (bundan sonra mətn üzrə — "Hüquq sahibi") arasında 2.0 versiyalı 2GİS Soraqçaları APİ servisinin (bundan sonra — "Servis") istifadəsinə dair müqavilənin bağlanma qaydasını müəyyənləşdirir və onun şərtlərini ehtiva edir.

1. Terminlər və təriflər

1.1. Əgər bundan sonra mətn üzrə başqa cür müəyyənləşdirilməyibsə, bu Sazişdə istifadə olunan söz və ifadələrin aşağıdakı mənaları vardır:

a) 2GİS Soraqçaları APİ Servis çərçivəsində təqdim edilən tətbiqlərin proqramlaşdırma interfeysidir, Hüquq sahibinin Məhsullarını əldə etməyə və İstifadəçinin Tətbiqində onların bu Sazişdə ifadə edilmiş şərtlərlə sonrakı istifadəsini  həyata keçirməyə imkan verir.

b) Sənədlər – Hüquq sahibinin APİ Alətlərindən istifadə baxımından və ya bununla əlaqədar olaraq İstifadəçiyə təqdim edə biləcəyi və ya onun üçün başqa formada (o cümlədən Saytda və ya 2GİS Soraqçaları APİ-dən istifadə etməklə) əlçatan edə biləcəyi 2GİS Soraqçaları APİ-nin  texniki, marketinq və digər sənədləridir. Sənədlərdə göstərilən müddəalar və tələblər bu Sazişin Tərəfləri üçün məcburidir.

c) APİ Alətləri – 2GİS Soraqçaları APİ, Giriş açarı, Sənədlər, Məhsullar, texniki dəstək və 2GİS Soraqçaları APİ və Məhsullar baxımından qalan bütün materiallar, xidmətlər və informasiyadır, Hüquq sahibi bunları 2GİS Soraqçaları APİ-dən istifadə etməklə və ya digər üsulla İstifadəçiyə təqdim edir.

ç) Məhsullar — bu Saziş üzrə təqdim olunan Servis çərçivəsində istifadəsinə icazə verilmiş:

 • 2GİS Soraqçalarından məlumatlar (rubrikalar, əlavə atributlar və nəqliyyat APİ istisna olmaqla),
 • əlavə materiallar.

d) Əlavə materiallar – Sənədlərdə müəyyənləşdirilən materiallar, o cümlədən Reklam, şəkillər, audio- və videofayllar və Hüquq sahibinin mülahizəsi ilə 2GİS Soraqçaları APİ vasitəsilə İstifadəçiyə təqdim edilə bilən digər informasiyadır.

e) Reklam materialları/ Reklam – 2GİS Soraqçaları APİ-dən istifadə etməklə  təqdim edilən və tərkibində informasiya materialları və ya 2GİS Soraqçasından təşkilat barədə məlumatla müəyyən hərəkətlərin edilməsinə göstərişlər olan, İstehlakçıların diqqətini ona cəlb etməyə yönəldilmiş, "2GİS Məhsullarının istifadəsi ilə reklam və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi Qaydalarına" uyğun olaraq yerləşdirilməsinə və ya yerinə yetirilməsinə icazə verilən məlumatlardır. Bu Qaydalar İnternet şəbəkəsində Hüquq sahibinin Saytında  dərc edilib və mövcuddur və bu Sazişin Tərəfləri üçün məcburidir.

ə) Buklet — Hüquq sahibinin idarəetməsi altında olan domendə yerləşdirilmiş,  2GİS Soraqçasından təşkilata münasibətdə bu cür təşkilatın tapşırığı ilə İnternet şəbəkəsinin İstifadəçisi tərəfindən yaradılmış internet-sayt səhifəsidir.

f) 2GİS Soraqçası — müəyyən ərazinin hüdudları daxilində yerləşən təşkilatların və fərdi sahibkarların, eləcə də Hüquq sahibinin mülahizəsinə əsasən, digər müəssisələrin adları, yerləşmə yerləri, telefonları, elektron poçt ünvanları və saytları, istehsal etdikləri və satdıqları malların (gördükləri işlərin, göstərdikləri xidmətlərin) növləri barədə informasiyanın, Bukletlərə istinadların və digər məlumatların daxil olduğu, Hüquq sahibinə məxsus olan elektron soraqçanın məlumatlar bazasıdır.

g) Giriş açarı – İstifadəçinin Tətbiqinin İdentifikatoru ilə əlaqələndirilmiş və Servisin İstifadəçinin bu Tətbiqi ilə  qarşılıqlı proqram əlaqəsini təmin etməyə imkan verən, İstifadəçiyə təqdim edilən işarələrin unikal kombinasiyasıdır.

ğ) İdentifikator – İnternet meydançasının şəbəkə ünvanı (URL) və ya Veb-tətbiqi konkret müəyyən etməyə imkan verən, İstifadəçi tərəfindən Servisə qoşulma ərizəsində göstərilən, yaxud bu cür ərizəyə baxılması nəticəsində Hüquq sahibi tərəfindən verilən  məlumatlardır.

l) İstifadəçinin tətbiqi – Hüquq sahibinə məxsus olan  və ya onun tərəfindən qanuni əsaslarla, öz əmtəə nişanı və ya digər fərdiləşdirmə vasitəsi altında istifadə edilən, köməyi ilə Məhsulların nümayiş etdirildiyi və/və ya İstehlakçıların diqqətinə çatdırıldığı İnternet meydançası və digər Veb-tətbiqlərdir (mobil tətbiqlər də daxil olmaqla).

x) İnternet meydançası İstifadəçinin Servisə qoşulma ərizəsində göstərdiyi ünvan üzrə (URL) domendə yerləşdirilmiş internet-saytdır, burada Məhsullar məlumatların ötürülməsi şəbəkəsindən istifadə etməklə Servisin funksional imkanlarına uyğun olaraq İstehlakçılara çatdırılır.

ı) Veb-tətbiq — EHM üçün müəyyən İdentifikatora malik olan proqramdır (mobil qurğular üçün proqram da daxil olmaqla), bu proqramın köməyi ilə Məhsullar nümayiş etdirilir və ya məlumatların ötürülməsi şəbəkəsindən istifadə edilməklə Servisin funksional imkanlarına  uyğun olaraq digər formada İstehlakçıların diqqətinə çatdırılır.

i) Verilmə səhifəsi — İstifadəçinin serverindən daxil olmuş Sorğuya cavab olaraq Hüquq sahibinin 2GİS Soraqçaları APİ vasitəsilə təqdim etdiyi Məhsullardan istifadə etməklə İstifadəçi tərəfindən yaradılmış, İstifadəçinin Tətbiqi ilə assosiasiya olunmuş və İstifadəçinin Tətbiqində göstərilmək üçün nəzərdə tutulmuş, html, wml və s. formatında olan veb-səhifədir. Verilmə səhifəsi İstehlakçıya müstəsna olaraq Axtarış nəticələrinin səhifəsi, Profil səhifəsi, eləcə də Sənədlərdə göstərilmiş digər səhifələr şəklində göstərilə və / və ya təqdim edilə bilər.

j) Axtarış nəticələrinin səhifəsi — 2GİS Soraqçasından iki və daha çox təşkilata aid məlumatları,  o cümlədən  İstifadəçinin Tətbiqində göstərilməsi məcburi olan aşağıdakı informasiyanı ehtiva edən Verilmə səhifəsidir: göstərilmiş təşkilatların adları, fəaliyyət növləri üzrə Hüquq sahibi tərəfindən onlara verilmiş genişləndirmələr və Bukletlərə istinadlar; eləcə də İstifadəçinin mülahizəsinə görə digər materiallar, bu Sazişin müddəalarını pozmadığı halda. Axtarış nəticələrinin səhifələrində göstərilən Məhsulların və materialların miqdarına, tərkibinə və təqdimatına dair əlavə tələblər Hüquq sahibi tərəfindən Sənədlərdə ayrıca göstərilə bilər.

k) Profil səhifəsi — 2GİS Soraqçasından bir təşkilata aid məlumatları,  o cümlədən İstifadəçinin Tətbiqində göstərilməsi məcburi olan aşağıdakı informasiyanı ehtiva edən Verilmə səhifəsidir: təşkilatın adı, ünvanı, telefon nömrələri və Bukletlərə, Fotoşəkillərə, Rəylərə, Reklam materiallarına istinadlar, marşrutun qurulmasına və binaya girişin axtarışına istinadlar, bu istinadlardan istənilən birinə klikləyərkən Hüquq sahibinin saytında təşkilatlar barədə Axtarış nəticələrinin səhifəsi açılır, eləcə də təşkilatın iş qrafiki, elektron poçt ünvanları və saytları, təşkilatın istehsal etdiyi və satdığı mallar (gördüyü işlər, göstərdiyi xidmətlər) barədə fakültativ informasiya, bu informasiyanı Hüquq sahibi vaxtaşırı olaraq öz mülahizəsinə görə, əlavə xəbərdarlıq olmadan dəyişdirə bilər. Profil səhifəsi Hüquq sahibinin ilkin yazılı razılığı ilə digər materiallarla tamamlana bilər.

q) Sorğu — İstifadəçinin serverindən 2GİS Soraqçaları APİ-yə daxil olan, Sənədlərdə göstərilən parametrlərə ciddi uyğun olan http-sorğudur.

l) İstinad – Verilmə səhifəsinə daxil edilmiş referal hipermətn istinadıdır, onun köməyi ilə İnternet şəbəkəsində informasiya resursuna (sayta) Klik vasitəsilə müraciət edən İstifadəçinin təkrar ünvanlandırılması həyata keçirilir, bu informasiya resursunun (saytın) ünvanı (URL) müvafiq təşkilat baxımından Əlavə materialların tərkibində 2GİS Soraqçasından və ya Reklam materialından verilən məlumatların tərkibində göstərilmişdir.

m) Nümayiş — ayrılıqda edilmiş Sorğunun nəticəsində İstifadəçinin Tətbiqində Verilmə səhifəsinin göstərilməsidir.

n) Klik — İstehlakçıya tərkibində İstinadın olduğu Məhsulun nümayiş etdirilməsindən və / və ya diqqətinə çatdırılmasından sonra bu cür İstehlakçının göstərilmiş İstinad üzrə müraciətidir.

o) İstifadəçi – Hüquq sahibi ilə bu Sazişin şərtləri əsasında öz maraqlarında və İstifadəçinin Tətbiqinin sahibinin maraqlarında, tətbiq edilən hüququn və bu Sazişin tələblərinə uyğun olaraq müqavilə bağlamış şəxsdir.

ö) İstehlakçı — İstifadəçinin Tətbiqindən funksional təyinatı üzrə istifadə edən istənilən şəxsdir.

p) Hüquq sahibinin Saytı – 2gis.com.cy, 2gis.kz, 2gis.kg, 2gis.ua, 2gis.cz 2gis.uz, 2gis.az domenlərində və onların altdomenlərində yerləşdirilən internet-saytlarıdır.

r) Kommersiya istifadəsi – fiziki şəxsin gəlir əldə etmək, fərdi sahibkarın və ya təşkilatın isə – sahibkarlıq səmərəsi götürmək məqsədilə, o cümlədən onların əsasında ödənişli xidmətlərin  təqdim edilməsi, yəni haqqı ödənilməklə və ya əvəzinə malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsi, yaxud malların, işlərin, xidmətlərin eyni zamanda  bu və ya digər şəkildə ödənişli əsasda təqdim edilməsi məqsədilə Servisdən və / və ya Məhsullardan bu Saziş ilə icazə verilən üsullarla istifadə etməsidir.

1.2. Bu Sazişdə Sazişin 1.1-ci bəndində göstərilməyən digər termin və təriflərdən istifadə  edilə bilər. Bu halda, bu cür terminin təfsiri Sazişin mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Sazişin mətnində terminin və ya tərifin birmənalı təfsiri olmadığı halda, onun aşağıdakılarla müəyyənləşdirilmiş təfsiri əsas götürülməlidir: birinci növbədə – Lisenziya müqaviləsi ilə, ikinci növbədə – Kipr Respublikasının qanunvericiliyi ilə, sonradan isə – işgüzar dövriyyənin adətləri və elmi doktrina ilə.

2. Müqavilənin bağlanmasının və Servisə qoşulmanın qaydası

2.1. Servisə giriş imkanı əldə etmək üçün İstifadəçi Hüquq sahibinə müraciət etməli və aşağıdakı məlumatları bildirməlidir:

 • İnternet meydançasının və ya Veb-tətbiqin identifikatoru;
 • İstifadəçinin Tətbiqinin mövzusu;
 • İstifadəçini identifikasiya edən məlumatlar;
 • Giriş açarının və notifikasiyanın göndərilməsi üçün İstifadəçinin elektron poçt ünvanı;
 • 2GİS Soraqçaları APİ-yə ehtimal edilən http-sorğuların sayı.

2.2. Təqdim olunmuş məlumatların nəzərdən keçirilməsinin nəticələrinə görə Hüquq sahibi İstifadəçiyə müvafiq Giriş açarını təqdim edir. Hüquq sahibi imtinanın səbəblərini izah etmədən və İstifadəçiyə əlavə xəbərdarlıq etmədən öz mülahizəsi ilə Servisə giriş imkanını təqdim etməkdən imtina edə bilər.

Sizə Giriş açarının təqdim edilməsi Hüquq sahibinin bu Sazişin şərtləri əsasında Servisdən istifadə haqqında müqaviləni və onun ayrılmaz tərkib hissələri olan, bu Sazişin Əlavəsində göstərilən Tərəfdaşlıq şərtlərini (bundan sonra – "Tərəfdaşlıq şərtləri") və Hüquq sahibinin saytında yerləşdirilmiş 2GİS-in Proqram məhsullarının və / və ya onlayn-servislərinin istifadəsinə dair Lisenziya müqaviləsini (bundan sonra – "Lisenziya müqaviləsi")  bağlamaq təklifi hesab edilir.

2.3. Servisə qoşulmanın və İstifadəçinin Tətbiqi ilə qarşılıqlı proqram əlaqəsinin təmin edilməsinin sonrakı proseduru Sənədlərdə təsvir edilmişdir.

2.4. Giriş açarından istifadə Hüquq sahibi ilə Sizin (İstifadəçi) aranızda bu Sazişin və onun ayrılmaz tərkib hissələri olan Tərəfdaşlıq şərtlərinin və Lisenziya müqaviləsinin şərtləri əsasında müqavilə yaradır.

2.5. Giriş açarından istifadə etməklə, Siz təsdiq edirsiniz ki:

a) Servisdən istifadə etməzdən əvvəl bu Sazişin və Lisenziya müqaviləsinin şərtləri ilə tam həcmdə tanış olmusunuz;

b) Sizin tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan bu Sazişin və Lisenziya müqaviləsinin  bütün şərtlərini tam həcmdə qəbul edir və onlara riayət etməyi və ya Servisin istifadəsini dayandırmağı öhdənizə götürürsünüz;

c) Saziş (o cümlədən onun hər hansı bir hissəsi) hər hansı bir xüsusi bildiriş olmadan Hüquq sahibi tərəfindən  dəyişdirilə bilər. Sazişin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Sazişin yeni redaksiyası onun Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

2.6. Bu Sazişi qəbul etməklə, Siz təsdiq edir və zəmanət verirsiniz ki:

a) Siz bu Sazişin bağlanması və onun icrası üçün bütün zəruri hüquq və səlahiyyətlərə maliksiniz;

b) Servisdən və Məhsullardan istifadə Sizin tərəfinizdən yalnız bu Sazişlə icazə verilən məqsədlər üçün və bu Sazişin müddəalarına, eləcə də tətbiq olunan hüququn və ümumi qəbul edilmiş təcrübənin tələblərinə əməl edilməklə həyata keçiriləcəkdir;

c) Siz  Servisin təqdim edilməsinə (və ya vasitəsilə Servisin təqdim edildiyi müvafiq avadanlığın, şəbəkələrin və ya proqram təminatının işinə) mane olan və ya ziddiyyət təşkil edən hər hansı hərəkətlər etməyəcəksiniz;

ç) Sizin Servisdən konkret məqsədlər üçün istifadə etməyiniz üçüncü şəxslərin əmlak və/və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını, habelə məhdudiyyət qoyulmadan aşağıdakılar da daxil olmaqla, tətbiq olunan hüquqla müəyyən edilmiş qadağanları və məhdudiyyətləri: müəlliflik hüquqları və əlaqəli hüquqlar, ticarət nişanları, xidmət nişanları və malların mənşə yerlərinin adları, sənaye nümunələri üçün hüquqlar, insanların təsvirlərindən istifadə hüquqlarını pozmur və Sizin tərəfinizdən səlahiyyətli şəxslərdən bütün lazımi icazələr alınmışdır.

2.7. İstifadəçinin Tətbiqinin sorğu servisinin hazırlanması dövründə Hüquq sahibi İstifadəçiyə Giriş açarını demo-rejimdə təqdim edə bilər. Bu cür Giriş açarından istifadə Hüquq sahibi ilə İstifadəçi arasında bu Sazişin və onun ayrılmaz tərkib hissələri olan Tərəfdaşlıq şərtlərinin və Lisenziya müqaviləsinin şərtləri əsasında aşağıdakı xüsusiyyətləri nəzərə almaqla müqavilə yaradır:

 • İstifadəçinin Tətbiqinin sorğu servisi dedikdə, İstifadəçinin qanuni əsaslarla istifadə etdiyi və ya ona məxsus olan İnternet meydançasının və ya digər Veb-Tətbiqin (mobil tətbiqlər də daxil olmaqla) sorğu bölməsi başa düşülür ki, onun köməyi ilə Məhsullar İstehlakçıların diqqətinə  çatdırılacaqdır;
 • İstifadəçi, İstifadəçinin Tətbiqinin yalnız İstifadəçinin əməkdaşlarına (işçilərinə) əlçatan olan sorğu xidmətinin köməyi ilə İstifadəçinin əməkdaşları (işçiləri) olan İstehlakçılara nümayiş etdirmək və/və ya onların nəzərinə çatdırmaq üçün Məhsullardan istifadə etmək hüququna malikdir;
 • Servisə edilən sorğuların sayı bir Giriş açarı üçün saniyədə 10 və (və ya) ayda 1000  limit miqdarı ilə məhdudlaşır. Sorğuların bu miqdarı yalnız Hüquq sahibinin razılığı ilə artırıla bilər.

Hüquq sahibinin İstifadəçinin sorğu xidmətinin işlənib hazırlanmasının başa çatması barədə bildirişindən sonra Giriş açarının demo-rejimi dayandırılır, bu bənddə yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlər tətbiq edilmir.

3. Lisenziya

3.1. Giriş açarının verildiyi andan İstifadəçiyə bu Sazişdə və Lisenziya müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə Servisdən və Məhsullardan istifadə etmək üçün sadə (qeyri-müstəsna) lisenziya təqdim edilir.

3.2. İstifadəçi Servisdən və onun köməyi ilə alınmış Məhsullardan yalnız Servisin Hüquq sahibi tərəfindən göstərilmiş funksional imkanları daxilində istifadə etmək hüququna malikdir.

Məhsullar yalnız İstifadəçinin Tətbiqində göstərilən Verilmə səhifəsinin tərkibində, müstəsna olaraq İstehlakçılara nümayiş etdirilmək və / və ya onların diqqətinə çatdırılmaq üçün istifadə oluna bilər.

3.3. Bu Saziş üzrə sadə (qeyri-müstəsna) lisenziyanın təqdim edilməsi çərçivəsində İstifadəçi Məhsullardan aşağıdakı məqsədlərlə istifadə etmək hüququna malik deyildir:

 • bu Sazişin 2.7.-ci bəndində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, yalnız İstifadəçinin əməkdaşlarına (işçilərinə) əlçatan olan İstifadəçi Tətbiqinin   köməyi ilə,  İstifadəçinin əməkdaşları (işçiləri) olan İstehlakçılara nümayiş etdirmək və/və ya onların nəzərinə çatdırmaq üçün;
 • İstifadəçi tərəfindən istifadə hüququ  üçüncü şəxslərə ödənişli əsasda təqdim edilən İstifadəçi Tətbiqinin köməyi ilə İstehlakçılara nümayiş etdirmək və/ və ya onların nəzərinə çatdırmaq üçün;
 • daşınmaz əmlakın alqı-satqısı və/və ya icarəsi üçün istifadə olunan İstifadəçi Tətbiqinin köməyi ilə (əgər 1 (bir) təqvim ayı ərzində bu cür Tətbiqdən Servisə olan Sorğuların sayı 10 000-dən (on min) artıqdırsa) İstehlakçılara nümayiş etdirmək və/ və ya onların nəzərinə çatdırmaq üçün;
 • marşrutları yaratmaq üçün (logistika məqsədləri üçün);
 • İstifadəçinin istifadə hüququ ona üçüncü şəxs tərəfindən təqdim edilmiş rəqəmsal plandan (xəritədən) istifadə etməsi ilə eyni vaxtda.

3.4. Hüquq sahibi İstifadəçiyə Servisdən və Məhsullardan kommersiya məqsədi ilə yalnız bu Sazişin 3.2.-ci bəndində göstərilən üsullar çərçivəsində və bu Sazişdə, Sənədlərdə və Lisenziya Müqaviləsində nəzərdə tutulan digər tələblərə və məhdudiyyətlərə  tam riayət etmək şərti ilə istifadə etməyə icazə verir.

3.5. Servisdən və Məhsullardan bu Saziş ilə İstifadəçiyə açıq şəkildə təqdim edilməmiş/icazə verilməmiş hüquqlar və istifadə üsulları Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilməmiş/qadağan edilmiş hesab edilir.

3.6. Hüquq sahibi Əlavə materiallarda istənilən informasiya və/və ya reklam materiallarını və üçüncü şəxslərin internet saytlarına istinadları yerləşdirmək, habelə ayrı-ayrı lisenziya müqavilələri üzrə Əlavə materiallardan göstərilən üsulla istifadə etmək hüququnu üçüncü şəxslərə təqdim etmək hüququna malikdir.

3.7. Hər bir Məhsulun ayrı-ayrı növünün nümayişi və / və ya İstehlakçının nəzərinə çatdırılması Hüquq sahibinə istinadla müşayiət olunmalıdır, bu istinad "Məlumatlar 2GİS tərəfindən təqdim edilmişdir" mətnini  və ya "Məlumatlar 2GİS tərəfindən təqdim edilmişdir" mətnini və Hüquq sahibinin saytına onunla assosiasiya olunmuş hipermətn istinadını ehtiva edir, bunlar Tərəfdaşlıq şərtlərində müəyyənləşdirildiyi kimi, İnternet meydançasında Məhsulların nümayişinin birinci ekranında görmə sahəsi hüdudlarında yerləşdirilməlidir.

Bu zaman "2GİS"," 2GIS " Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilmiş loqotiplə əvəz edilə bilməz. Sizin Hüquq sahibinin loqotipindən  istifadə etməyiniz  yalnız Hüququ sahibinin mülahizəsi ilə, Hüquq sahibinin Sizə verdiyi ayrıca icazəyə uyğun olaraq həyata keçirilir.

 İstifadəçiyə təqdim edilən Servisə və Məhsullara Hüquq sahibinin hüquqlarına dair bildirişin tərkibinə və göstərilmə ardıcıllığına dair əlavə tələblər Hüquq sahibi tərəfindən Sənədlərdə ayrıca göstərilə bilər.

3.8. Bu Saziş üzrə təqdim edilən Servis çərçivəsində istifadəsinə icazə verilən Məhsulların tərkibi yalnız Hüquq sahibinin ilkin yazılı icazəsi ilə dəyişdirilə bilər.

4. Servislə qarşılıqlı əlaqə

4.1. İstehlakçı və Servislə qarşılıqlı əlaqəni həyata keçirərkən İstifadəçi bu Sazişdə, Lisenziya Müqaviləsində və Sənədlərdə təsvir edilmiş, Hüquq sahibinin müəyyən etdiyi və vaxtaşırı olaraq dəyişdiyi bütün tələblərə uyğun hərəkət etməyə razılaşır.

Xüsusən, İstifadəçi Sorğunun formalaşdırılması və göndərilməsi, Sorğuya cavab olaraq müvafiq Məhsulların alınması, onların nümayişi və/və ya İstehlakçının nəzərinə çatdırılması, İstehlakçıların hərəkətlərinin izlənilməsi və qeydə alınması, habelə göndərilən Sorğular üzrə hesabatların təqdim edilməsi və İstehlakçıların Verilmə səhifələrinə və onlarda göstərilən Məhsullara, o cümlədən Məhsullarda yerləşdirilmiş və ya onlarla birlikdə təqdim edilən istinadlar üzrə keçidlərə giriş imkanı  üzrə qaydalara riayət etməyi öhdəsinə götürür.

4.2. İstehlakçıların hərəkətlərinin izlənməsinin və qeydiyyatının həyata keçirilməsi üçün İstifadəçi, Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilən və ya açıq şəkildə göstərilən sayğac-proqramın obyekt kodunu heç bir dəyişiklik etmədən İstifadəçinin Tətbiqində quraşdırmağı, habelə Nümayişlərin lazımi şəkildə təsbit olunmasını təmin etmək və İstehlakçıların davranışı haqqında digər statistik məlumatların toplanmasını təmin etmək üçün Sənədlərdə göstərilən digər hərəkətləri yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür.

4.3. İstifadəçi yalnız İstehlakçı tərəfindən irəli sürülmüş və məzmuna görə İstifadəçinin Tətbiqində İstehlakçının sorğusuna və ya davranışına uyğun olan Məhsulların alınması üçün Sorğular verməyi öhdəsinə götürür.

İstehlakçı tərəfindən irəli sürülmüş Sorğular, mümkün olduğu qədər, Sənədlərə uyğun olaraq, redaktə, modifikasiya və ya filtrasiya olmadan fərdi şəkildə və ya məcmu halda 2GİS Soraqçaları APİ-yə təqdim edilməlidir.

4.4. İstifadəçi İstehlakçı haqqında xidməti məlumatları, o cümlədən onun istifadə etdiyi user agent, referring URL, server URL, IP ünvanı, sessiya ID, brauzer məlumatları, unikal cookie və ya istehlakçı URL-tags və ya İstehlakçının İstifadəçi tərəfindən ona verilən digər anonim identifikatorları haqqında tam məlumatları  redaktə etməməyi, istisna etməməyi, maskalamamağı və Hüquq sahibinə təqdim etməyi öhdəsinə götürür.  İstifadəçi yuxarıda göstərilən məlumatların Hüquq sahibinə ötürülməsi üçün bu cür ötürülmə anına qədər  İstehlakçının razılığının əldə edilməsinə zəmanət verir.

4.5. İstifadəçi  avtomatik, fırıldaqçı və ya keyfiyyətsiz trafiki, o cümlədən məhdudiyyət qoyulmadan, Hüquq sahibi tərəfindən uyğunsuz və ya problemli kimi müəyyən edilmiş mənbələrdən trafiki bizim bildirişimizi aldıqdan sonra mümkün qədər tez (lakin istənilən halda, bu cür bildirişdən 24 saatdan gec olmayaraq) müddətdə söndürmək, bloklamaq və digər şəkildə aradan qaldırmaq üçün Hüquq sahibi ilə işgüzar dövriyyənin adətlərinə uyğun olaraq əməkdaşlıq etməyi öhdəsinə götürür.

Hüquq sahibi  bütün trafikin uyğunluğunu və keyfiyyətini öz mülahizəsi ilə müəyyən edir və bu Sazişi poza biləcək hər hansı hərəkətləri, o cümlədən məhdudiyyət qoyulmadan, Məhsullara giriş imkanının həyata keçirilməsi üçün proqram təminatından istifadəni və ya bu Sazişdə qadağan olunmuş fəaliyyətlərdə iştirak etməyi, müstəqil surətdə tədqiq etmək hüququnu özündə saxlayır.

4.6. Hüquq sahibi  Məhsulları İstifadəçiyə yalnız daxil olmuş, Hüquq sahibinin axtarış parametrlərinə (məsələn, təşkilatın adı, ünvanı və ya fəaliyyət növü) uyğun olaraq tərtib edilmiş Sorğuya cavab olaraq, öz mülahizəsinə görə və mümkün olduğu halda təqdim edir.

Daxil olmuş Sorğuya təqdim edilən Məhsulların relevantlığı Hüquq sahibi tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyən edilir.

4.7. İstifadəçi Hüquq sahibinin 2GİS Soraqçaları APİ vasitəsilə təqdim etdiyi Məhsulları İstehlakçıya, İstehlakçı tərəfindən irəli sürülmüş Sorğuya cavab olaraq,  tamamilə və ya bu Saziş və Sənədlərin icazə verdiyi hissədə nümayiş etdirməyi öhdəsinə götürür.

İstifadəçi hər hansı Məhsulları və/və ya onlardan əldə edilmiş informasiyanı keşləmək, həmçinin daxil olmuş Sorğuya cavab olaraq ona təqdim edilmiş Məhsulların məzmununu dəyişdirmək hüququna malik deyildir.

İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilən nümayiş və Məhsulların İstehlakçılarının nəzərinə çatdırılması bu Sazişin və Sənədlərin tələblərinə uyğun olmalıdır.

4.8. Sazişin bu bölməsində başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa, Servisin köməyi ilə alınan Məhsullar, İstifadəçinin Tətbiqində İstehlakçının diqqətinə birgə çatdırılmaları üçün, heç bir çıxarılma və əlavələr olmadan, Servis vasitəsilə təqdim edildikləri həcmdə, şəkildə, formada və təqdimatda istifadə olunmalıdır.

4.9. Profil səhifəsində nümayiş etdirilən və/və ya İstehlakçının diqqətinə çatdırılan Məhsulların, yalnız təşkilat haqqında fakültativ informasiyanın tam və ya qismən çıxarılması yolu ilə ixtisarına yol verilir. Bu zaman bu cür təşkilatın adı, ünvanı və telefon nömrələri haqqında məlumatın, həmçinin hər hansı birinə kliklədikdə Hüquq sahibinin saytında təşkilatlar haqqında Axtarış nəticələrinin səhifəsinin açılması baş verən Reklam materialları və Bukletlərə, Fotoşəkillərə, Rəylərə istinadların, marşrutun qurulması və binaya giriş üçün istinadların, bu cür təşkilata aid olan məlumatlara dair mümkün əlavələrin olduğu Profil səhifəsində göstərilməsi mütləqdir.

4.10. Rəylər İstifadəçinin tətbiqində Rəylər səhifəsində hər hansı ixtisarlar, dəqiqləşdirmələr və əlavələr olmadan "olduğu kimi" göstərilməlidir.

4.11. Sorğuya cavab olaraq təqdim edilən Reklam İstifadəçinin Tətbiqində 2GİS Soraqçasından məlumatlarla və/və ya onun ötürüldüyü (əlaqəli olduğu) Rəylərlə birlikdə göstərilməlidir. Göstərilən Reklam materialları  dəyişilməz şəkildə İstehlakçının nəzərinə çatdırılmalı və/və ya ona nümayiş etdirilməlidir.

4.12. Hüquq sahibi Servisin  və onun köməyi ilə təqdim olunan Məhsulların istifadəsində  (aşağıdakılar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq): 2GİS Soraqçasından məlumatların həcmi və tərkibi, Sorğuların sayı və formatı üzrə istənilən limit və məhdudiyyətləri müəyyən edə bilər  və İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən onları öz mülahizəsinə görə dəyişə bilər.

4.13. Bu Sazişin 2.7.-ci bəndində başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, Servisə olan Sorğuların sayı bir Giriş açarı üçün saniyədə 100-ə və (və ya) gündə 50000-ə bərabər olan maksimal miqdarla məhdudlaşır. Binaların coğrafi koordinatlarının alınması məqsədi ilə İstifadəçi tərəfindən Servisə göndərilən Sorğuların sayı bir Giriş açarı üçün ayda maksimum 10000 miqdarı ilə məhdudlaşır. Sorğuların bu miqdarı yalnız Hüquq sahibinin razılığı ilə artırıla bilər.

4.14. Hüquq sahibi İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt APİ Alətlərini dəyişmək hüququna malikdir. Hüquq sahibi, Hüquq sahibinin saytında 2GİS Soraqçaları APİ-nin növbəti versiyasının buraxılışını elan  edə bilər.

Bu halda, Hüquq sahibi 2GİS Soraqçalarının köhnəlmiş APİ versiyasının işinin sabitliyinə və  dəstəklənmə müddətinə zəmanət vermir.

İstifadəçi dəyişdirilmiş və ya yeniləşdirilmiş APİ Alətlərindən istifadə ilə razılaşmadıqda, Sorğuların göndərilməsi, İstifadəçinin Tətbiqində Məhsulların nümayişi yolu ilə Servisdən istifadəni dayandırmalı və Giriş açarını silməlidir.

4.15. Servis yeni funksional imkanların daimi tamamlanması və yenilənməsi mərhələsində olduğundan, Servisin köməyi ilə təqdim edilən məhsulların və xidmətlərin forması və xarakteri İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən vaxtaşırı olaraq dəyişdirilə bilər. Hüquq sahibi öz mülahizəsi ilə Servisin  (və ya Məhsulların yaxud Servisin funksiyalarının hər hansı ayrı-ayrı hissələrinin) bütün İstifadəçilərə və ya ayrılıqda bir İstifadəçiyə təqdim edilməsini ləğv etmək və ya dayandırmaq (müvəqqəti və ya birdəfəlik), həmçinin Servisin və Məhsulların istifadəsi üçün lisenziyanı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmək və ya geri götürmək hüququna malikdir.

5. Servisin istifadəsində məhdudiyyətlər. Məsuliyyət.

5.1. Servisdən, onun köməyi ilə alınan Məhsullardan aşağıdakı hallarda istifadəyə yol verilmir:

a) məlumatların ötürülmə şəbəkəsi üzrə real vaxt rejimində Servislə qarşılıqlı əlaqə yaratmadan;

b) Servisin elan edilmiş funksional imkanlarından kənar;

c) Razılaşdırılmış identifikator üzrə müəyyən edilən İstifadəçi Tətbiqindən kənar nümayiş üçün, o cümlədən təşkilatlar barədə, Servisin istifadəsi ilə əldə edilmiş informasiyanın (2GİS Soraqçasından məlumatlar və / və ya Rəylər də daxil olmaqla) bu Sazişdə birbaşa nəzərdə tutulmayan hər hansı bir məqsəd üçün açıqlanması və ya digər istifadəsi;

ç) yenidən işlənmiş (dəyişdirilmiş) formada, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşmayaraq): Məhsullarda ayrı-ayrı şəkillərin, reklam məlumatlarının və digər informasiyanın, hüquq barədə informasiya və bildirişlərin, hiperistinadların, loqotiplərin, kommersiya nişanlarının və ticarət nişanlarının (xidmət nişanlarının) silinməsi, gizlədilməsi və ya modifikasiyası ilə;

d) bu Sazişdə, Sənədlərdə, habelə Lisenziya müqaviləsinin 5-ci bölməsində müəyyən edilmiş məhdudiyyətləri pozmaqla başqa formada və üsulla.

5.2. Servisdən istifadə etməklə əldə edilmiş Məhsulları və onlardan alınan informasiyanı saxlamaq, o cümlədən müvəqqəti saxlamaq (keşləmək), habelə onların sonrakı emalını, modifikasiyasını, yayılmasını və ya hamının nəzərinə çatdırılmasını həyata keçirmək qadağandır.

5.3. Avtomatlaşdırma vasitələrindən və avtomatik proqramlardan istifadə etməklə, eləcə də digər aldadıcı üsulla, o cümlədən, bununla məhdudlaşmayaraq, identik Sorğuların göndərilməsi üçün təkrarlanan əl kliklərinin edilməsi ilə Sorğuların yaradılmasına və göndərilməsinə, habelə mükafat almaq məqsədi ilə, eləcə də İstehlakçını yanıltmaqla və ya Axtarış nəticələri, Rəy səhifələri, Profil səhifələri və ya yuxarıda göstərilmiş Verilmə səhifələrinin istənilən hissəsi və onlarda yerləşdirilmiş istinadlar üzrə kliklər etmək xahişi ilə əlaqədar müxtəlif  Sorğuların göndərilməsinə,  (bundan sonra – "fırıldaqçılıq hərəkətləri")  yol verilmir.

5.4. Məhsullarda, habelə Məhsullardan istifadə etməklə yaradılan Verilmə səhifələrində hər hansı reklam materiallarının və / və ya üçüncü şəxslərin internet saytlarına istinadların yerləşdirilməsi, habelə Məhsullardan göstərilən üsulla istifadə hüququnun üçüncü şəxslərə təqdim edilməsi qadağandır. Hüquq sahibi tərəfindən Məhsulların tərkibində və ya onlarla birlikdə təqdim edilmiş reklam materiallarının və / və ya istinadların yerləşdirilməsi istisnadır.

5.5. Səhvlər barədə məlumat verən, qeydiyyat formalarını və ya müəyyən hərəkətin yerinə yetirilməsinə görə minnətdarlığı ehtiva edən səhifələrdə, yaxud pornoqrafik və ya digər qeyri-qanuni materialların olduğu veb-səhifədə və ya veb-saytda, eləcə də bu Sazişin, Lisenziya müqaviləsinin, Sənədlərin və / və ya qanunvericiliyin müddəalarını və tələblərini pozan istənilən üsulla Məhsulların nümayiş etdirilməsi qadağandır.

5.6. İstifadəçi, İstifadəçinin Tətbiqinin işləmə qabiliyyətinə və kommersiya effektivliyinə, həmçinin onun əsasında göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə, o cümlədən İstehlakçılara təqdim olunan bütün Məhsullar və/və ya onların törəmələri və onları müşayiət edən materiallara, onların dəstəklənməsinə və bütün bunların idarə edilməsinə, Hüquq sahibinin tələblərinin düzgün yerinə yetirilməsi və bu Sazişin şərtlərinə əməl olunmasına görə təkbaşına məsuliyyət daşıyır.

Hüquq sahibi heç bir halda İstifadəçinin Tətbiqlərinin İstehlakçılara təqdim edilməsi və onların əsasında xidmətlərin göstərilməsi üçün məsuliyyət daşımır.

5.7. Servis "olduğu kimi" şərtləri ilə təqdim olunur, bununla əlaqədar olaraq Hüquq sahibi Servisin müəyyən tələblərə uyğun olacağına; fasiləsiz, sürətli, etibarlı və səhvsiz təqdim olunacağına; Servisdən istifadə etməklə əldə edilə biləcək nəticələrin dəqiq və etibarlı olacağına; Servisdən istifadə edilməklə əldə edilmiş hər hansı Məhsulun, xidmətin, informasiyanın və ya digər materialların keyfiyyətinin müəyyən gözləntilərə uyğun olacağına; Servisin proqram təminatında bütün səhvlərin düzəldiləcəyinə dair aşkar və ya nəzərdə tutulan heç bir zəmanəti təqdim etmir.

5.8. Hüquq sahibi 2GİS Soraqçasından və Rəylərdən təşkilatlar haqqında məlumatların tamlığına və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır, habelə üçüncü şəxslərin təşkilat baxımından və ya onlarla əlaqədar müstəqil şəkildə əlavə etdikləri materiallarla heç bir əlaqəsi yoxdur və bu materialların və ya onların komponentlərinin məzmununu, həqiqiliyini və təhlükəsizliyini, eləcə də onların tətbiq edilən hüququn tələblərinə uyğunluğunun və bu cür şəxslərin onlardan istifadə hüquqlarının lazımi həcmdə olmasının yoxlanılmasını həyata keçirmir.

5.9. Qoyulmuş qadağaya baxmayaraq, Servisdən istifadə edərkən təhqiredici və ya ədəbsiz xarakterli məlumatları özündə əks etdirən, habelə qüvvədə olan qanunvericiliyi və üçüncü şəxslərin hüquqlarını və maraqlarını digər formada pozan hesab edə bilən materiallar alına bilər.

Bu materialların məzmununa və onun tətbiq olunan hüququn tələblərinə uyğunluğuna görə bütün məsuliyyəti həmin materialları yaradan və (və ya) həmin materialları, göstərilən materialların mənbəyi rolunu oynayan internet saytına əlavə edən şəxs daşıyır.

Yekun müddəalar

6.1. Sazişin təfsiri və icrası. Bu Sazişin mətnində nəzərdə tutulmayan bütün başqa məsələlərdə Tərəflərin münasibətlərinə  4-cü "İstifadəçi hüquqları" bölməsi istisna olmaqla, Lisenziya müqaviləsinin müddəaları,  qalan hissədə isə tətbiq olunan hüququn normaları tətbiq edilir.

Bu zaman Məhsullara "2GİS" Proqram məhsulları haqqında , Servisə isə "2GİS" Onlayn-servisləri haqqında müvafiq müddəalar aiddir.

6.2. Tətbiq edilən hüquq. Bu Saziş, onun bağlanması və icrası qaydası, habelə bu Sazişlə tənzimlənməyən məsələlər Kipr Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

6.3. Arbitraj. Saziş üzrə və ya onunla bağlı olan bütün mübahisələrə Kipr Respublikasının mövcud prosessual hüququna uyğun olaraq Hüquq sahibinin olduğu yer üzrə məhkəmədə baxılmalıdır.

6.4. Dəyişikliklər. Bu Saziş İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və bununla bağlı hər hansı kompensasiya ödənilmədən Hüquq sahibi tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə və ya ona xitam verilə bilər.

6.5. Sazişin redaksiyası. Bu Sazişin qüvvədə olan redaksiyası Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirilib və İnternet şəbəkəsində bu ünvanda mövcuddur: http://law.2gis.com.cy/api-rules.

Əlavə:

İstifadəçilərin vəzifələri:

Məhsulları Reklam materiallarını çıxarmadan Sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq inteqrasiya etmək və göstərmək;

Hüquq sahibinin saytında yerləşdirilmiş Sənədlərdə müəyyən edilmiş qaydada baxışları qeydə almaq;

Məhsulları APİ-nin cavabından dərhal sonra keşləmə və saxlama olmadan göstərmək. Hüquq sahibinin yazılı icazəsi ilə İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını birləşdirmək üçün ID və  firmaların adlarını müvəqqəti olaraq saxlamağa icazə verilir;

Məhsulların nümayiş olunduğu və/və ya onların İstehlakçıların diqqətinə çatdırıldığı bütün internet meydançalarında "Məlumatlar 2GİS tərəfindən təqdim edilmişdir" ifadəsi və ya "Məlumatlar 2GİS tərəfindən təqdim edilmişdir" ifadəsi ilə birlikdə Hüquq sahibinin Saytına Aktiv istinadı tətbiqin birinci ekranının görünmə sahəsi hüdudlarında (saytlar üçün 1024 768 px çözümündə), nofollow atributu və noindex teqi olmadan yerləşdirmək, bu şərtlə ki, bu cür yerləşdirilmə Hüquq sahibi ilə əvvəlcədən razılaşdırılsın;

təşkilatların axtarış nəticələrində susmaya görə relevantlıq üzrə çeşidləmədən istifadə etmək.

Aşağıda göstərilənlər İstifadəçilərə qadağan edilir:

Məhsullara nofollow atributunu və noındex teqini əlavə etmək; Hüquq sahibinin Saytına aparan istinadların indekslənməsinə maneələr yaratmaq;

 • Arzu edən hər bir kəs üçün potensial əlçatan olmayan İstifadəçi Tətbiqlərində Servisdən istifadə etmək. Baxın: Enterprise-həlləri üçün APİ.

2GİS Xəritələri APİ 1.0 Sazişi

"2GİS Xəritələri APİ Sazişi" adlı bu sənəd Kipr qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alınmış, 1066, Kipr, Nikosiya, 27 Evaqoru A, ofis 11 ünvanında qeydiyyatdan keçmiş ofisə malik olan 2GİS LİMİTED şirkətinin (bundan sonra mətn üzrə — "Hüquq sahibi")  2GİS Xəritələri APİ servisinin (bundan sonra — "Servis") istifadəsinə dair aşağıda qeyd olunan şərtlərlə Müqavilə bağlamaq təklifindən ibarətdir.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Sizin 2GİS Servislərindən, onun elan edilmiş funksional imkanları çərçivəsində istənilən üsulla və istənilən formada istifadə etməyiniz, o cümlədən:

 • Servis çərçivəsində təqdim olunan obyekt kodunun və/və ya onun vasitəsilə əldə edilən informasiyanın (məlumatların) saytda yerləşdirilməsi və ya  göstərilməsi,

bu Saziş və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 2GİS-in proqram məhsullarının və/və ya onlayn-servislərin istifadəsinə dair Lisenziya müqaviləsinin (bundan sonra — "Lisenziya müqaviləsi") şərtləri ilə müqavilə yaradır.

1.2. 2GİS Servislərindən istifadə etmək üçün yuxarıda göstərilən imkanlardan hər hansı birini istifadə edərək, siz təsdiq edirsiniz ki:

a) Servisdən istifadə etməzdən əvvəl bu Sazişin və Lisenziya müqaviləsinin şərtləri ilə tam həcmdə tanış olmusunuz.

b) Sizin tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan bu Sazişin və 2GİS-in proqram məhsullarının və/və ya onlayn-servislərinin istifadəsinə dair Lisenziya müqaviləsinin  bütün şərtlərini tam həcmdə qəbul edir və onlara riayət etməyi və ya Servisin istifadəsini dayandırmağı öhdənizə götürürsünüz;

d) Saziş (o cümlədən onun hər hansı bir hissəsi) hər hansı bir xüsusi bildiriş olmadan Hüquq sahibi tərəfindən  dəyişdirilə bilər. Sazişin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Sazişin yeni redaksiyası onun Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.3. Bu Sazişi qəbul etməklə, Siz təsdiq edir və zəmanət verirsiniz ki:

a) Siz bu Sazişin bağlanması və onun icrası üçün bütün zəruri hüquq və səlahiyyətlərə maliksiniz.

b) Servisdən və Məhsullardan istifadə Sizin tərəfinizdən yalnız bu Sazişlə icazə verilən məqsədlər üçün və bu Sazişin müddəalarına, eləcə də tətbiq olunan hüququn və ümumi qəbul edilmiş təcrübənin tələblərinə əməl edilməklə həyata keçiriləcəkdir.

c) Siz  Servisin təqdim edilməsinə (və ya vasitəsilə Servisin təqdim edildiyi müvafiq avadanlığın, şəbəkələrin və ya proqram təminatının işinə) mane olan və ya ziddiyyət təşkil edən hər hansı hərəkətlər etməyəcəksiniz.

ç) Sizin Servisdən konkret məqsədlər üçün istifadə etməyiniz üçüncü şəxslərin əmlak və/və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını, habelə məhdudiyyət qoyulmadan aşağıdakılar da daxil olmaqla, tətbiq olunan hüquqla müəyyən edilmiş qadağanları və məhdudiyyətləri pozmur: müəlliflik hüquqları və əlaqəli hüquqlar, ticarət nişanları, xidmət nişanları və malların mənşə yerlərinin adları, sənaye nümunələri üçün hüquqlar, insanların təsvirlərindən istifadə hüquqlarını pozmur və Sizin tərəfinizdən səlahiyyətli şəxslərdən bütün lazımi icazələr alınmışdır.

1.4. Əgər bundan sonra mətn üzrə başqa cür müəyyənləşdirilməyibsə, bu Sazişdə istifadə olunan söz və ifadələrin aşağıdakı mənaları vardır:

a) 2GİS Xəritələri APİ — Servis çərçivəsində təqdim edilən tətbiqlərin proqramlaşdırma interfeysidir, 2GİS Xəritələrini və onlarla əlaqədar olan Əlavə materialları İstifadəçinin Tətbiqində onların bu Sazişdə ifadə edilmiş şərtlərlə istifadə etməyə imkan verir.

c) Əlavə materiallar — 2GİS xəritələri ilə birgə istifadə (nümayiş) üçün Servis vasitəsi ilə Hüquq sahibinin mülahizəsinə əsasən təqdim oluna bilən şəkillər, reklam informasiyası və digər məlumatlar da daxil olmaqla Sənədlərdə müəyyən edilmiş məlumatlardır.

ç) 2GİS Xəritəsi — məzmunu müəyyən ərazi ilə məhdudlaşan müəyyən növlü və miqyaslı xəritənin məzmununa uyğun olan, Hüquq sahibinə məxsus rəqəmsal plandan geoinformasiya məlumatlarının vizual göstərilməsidir.

d) Məhsullar —  Servis çərçivəsində əlçatan olan 2GİS Xəritələri və Əlavə materiallardır.

e) Buklet — 2gis.ru domeninin idarəetməsi altında olan domendə yerləşdirilmiş,  2GİS Soraqçasından təşkilata münasibətdə bu cür təşkilatın tapşırığı ilə İnternet şəbəkəsinin İstifadəçisi tərəfindən yaradılmış internet-sayt səhifəsidir.

ə) APİ Alətləri – 2GİS Xəritələri APİ, Sənədlər, Məhsullar, texniki dəstək və 2GİS Xəritələri APİ və Məhsullar baxımından qalan bütün materiallar, xidmətlər və informasiyadır, Hüquq sahibi bunları 2GİS Xəritələri APİ-dən istifadə etməklə və ya digər üsulla İstifadəçiyə təqdim edir.

f) İstifadəçinin Tətbiqi – Hüquq sahibinə məxsus olan  və ya onun tərəfindən qanuni əsaslarla, öz əmtəə nişanı və ya digər fərdiləşdirmə vasitəsi altında istifadə edilən, köməyi ilə Məhsulların nümayiş etdirildiyi və/və ya İstehlakçıların diqqətinə çatdırıldığı İnternet meydançası və digər Veb-tətbiqlərdir (mobil tətbiqlər də daxil olmaqla).

g) İnternet meydançası – Məhsulların məlumatların ötürülməsi şəbəkəsindən istifadə etməklə Servisin funksional imkanlarına uyğun olaraq İstehlakçılara çatdırıldığı ünvan üzrə (URL) domendə yerləşdirilmiş internet-saytdır.

ğ) Veb-tətbiq — EHM üçün müəyyən İdentifikatora malik olan proqramdır (mobil qurğular üçün proqram da daxil olmaqla), bu proqramın köməyi ilə Məhsullar nümayiş etdirilir və ya məlumatların ötürülməsi şəbəkəsindən istifadə edilməklə Servisin funksional imkanlarına  uyğun olaraq digər formada İstehlakçıların diqqətinə çatdırılır.

h) Sənədlər – Hüquq sahibinin APİ Alətlərindən istifadə baxımından və ya bununla əlaqədar olaraq İstifadəçiyə təqdim edə biləcəyi və ya onun üçün başqa formada (o cümlədən Saytda və ya 2GİS Xəritələri APİ-dən istifadə etməklə) əlçatan edə biləcəyi 2GİS Xəritələri APİ-nin  texniki, marketinq və digər sənədləridir. Sənədlərdə göstərilən müddəalar və tələblər bu Sazişin Tərəfləri üçün məcburidir.

x) İstifadəçi – Hüquq sahibi ilə bu Sazişin şərtləri əsasında öz maraqlarında və İstifadəçinin Tətbiqinin sahibinin maraqlarında, tətbiq edilən hüququn və bu Sazişin tələblərinə uyğun olaraq müqavilə bağlamış şəxsdir.

ı) İstehlakçı — İstifadəçinin Tətbiqindən istifadə edən hər hansı bir şəxsdir.

i) Hüquq sahibinin Saytı – 2gis.com.cy, 2gis.kz, 2gis.kg, 2gis.ua, 2gis.cz 2gis.uz, 2gis.az domenlərində və onların altdomenlərində yerləşdirilən internet-saytlarıdır.

j) Kommersiya istifadəsi – fiziki şəxsin gəlir əldə etmək, fərdi sahibkarın və ya təşkilatın isə – sahibkarlıq səmərəsi götürmək məqsədilə, o cümlədən onların əsasında ödənişli xidmətlərin  təqdim edilməsi, yəni haqqı ödənilməklə və ya əvəzinə malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsi, yaxud malların, işlərin, xidmətlərin eyni zamanda  bu və ya digər şəkildə ödənişli əsasda təqdim edilməsi məqsədilə Servisdən və / və ya Məhsullardan bu Saziş ilə icazə verilən üsullarla istifadə etməsidir.

1.5. Bu Sazişdə Sazişin 1.4.-cü bəndində göstərilməyən digər termin və təriflərdən istifadə  edilə bilər. Bu halda, bu cür terminin təfsiri Sazişin mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Sazişin mətnində termininin və ya tərifin birmənalı təfsiri olmadığı halda, onun aşağıdakılarla müəyyənləşdirilmiş təfsiri əsas götürülməlidir: birinci növbədə – Lisenziya müqaviləsi ilə, ikinci növbədə – Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə, sonradan isə – işgüzar dövriyyənin adətləri və elmi doktrina ilə.

2. Lisenziya

2.1. İstifadəçiyə bu Sazişdə və Lisenziya müqaviləsində nəzərdə tutulmuş şərtlərlə Servisdən və Məhsullardan istifadə etmək üçün sadə qeyri-müstəsna lisenziya təqdim edilir. Lisenziya Servis çərçivəsində təqdim olunan obyekt kodunun və/və ya onun vasitəsilə əldə edilən informasiyanın (məlumatların) saytda yerləşdirilməsi və ya  göstərilməsi anından etibarən təqdim edilir.

2.2. İstifadəçi Servisdən və onun köməyi ilə alınmış Məhsullardan yalnız Servisin Hüquq sahibi tərəfindən göstərilmiş funksional imkanları daxilində istifadə etmək hüququna malikdir. Bu zaman Servisin köməyi ilə alınan Məhsullar hər hansı çıxarılmalar və əlavələr olmadan, Servis vasitəsi ilə təqdim olunduqları kimi, eyni şəkildə, formada və təqdimatda istifadə edilməlidir.

2.3. Hüquq sahibi İstifadəçiyə Servisdən və Məhsullardan kommersiya məqsədilə yalnız yuxarıda göstərilən üsullar çərçivəsində və bu Sazişdə, Sənədlərdə və Lisenziya Müqaviləsində nəzərdə tutulan digər  tələblərə və məhdudiyyətlərə tam riayət etmək şərti ilə istifadə etməyə icazə verir.

2.4. Servisdən və Məhsullardan bu Saziş ilə İstifadəçiyə açıq şəkildə təqdim edilməmiş/icazə verilməmiş hüquqlar və istifadə üsulları Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilməmiş/qadağan edilmiş hesab edilir.

2.5. Hüquq sahibi Əlavə materiallarda istənilən informasiya və/və ya reklam materiallarını və üçüncü şəxslərin internet saytlarına istinadları yerləşdirmək, habelə ayrı-ayrı lisenziya müqavilələri üzrə Əlavə materiallardan göstərilən üsulla istifadə etmək hüququnu üçüncü şəxslərə təqdim etmək hüququna malikdir.

2.5. Məhsulun ayrı-ayrı növünün hər bir nümayişi və / və ya İstehlakçının diqqətinə çatdırılması Hüquq sahibinə istinadla müşayiət olunmalıdır, bu istinad  "2GİS tərəfindən təqdim edilmişdir" mətni və onunla əlaqəli  "http://api.2gis.com.cy" hipermətn istinadını ehtiva edir. Bu zaman "2GİS", Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilmiş loqotiplə əvəz edilə bilər.

2.6. İstifadəçiyə təqdim edilən Servisə və Məhsullara Hüquq sahibinin hüquqlarına dair bildirişin tərkibinə və göstərilmə ardıcıllığına dair əlavə tələblər Hüquq sahibi tərəfindən Sənədlərdə ayrıca göstərilə bilər.

5. Servisin istifadəsində məhdudiyyətlər. Məsuliyyət.

3.1. Servisdən, onun köməyi ilə alınan Məhsullardan aşağıdakı hallarda istifadəyə yol verilmir:

a)  real vaxt rejimində Servislə qarşılıqlı əlaqə yaratmadan;

b) Servisin elan edilmiş funksional imkanlarından kənar;

c) İstifadəçinin Tətbiqindən kənarda göstərilmək üçün;

ç) yenidən işlənmiş (dəyişdirilmiş) formada, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşmayaraq): 2GİS Xəritələrində ayrı-ayrı şəkillərin, reklam məlumatlarının və digər informasiyanın, hüquq barədə informasiya və bildirişlərin, hiperistinadların, loqotiplərin, kommersiya nişanlarının və ticarət nişanlarının (xidmət nişanlarının) rəng və qrafik tərtibatı dəyişdirilməklə, onların silinməsi, gizlədilməsi və ya modifikasiyası ilə;

d) Servis vasitəsilə alınmış Əlavə materiallardan əlavə, təqdim olunma üsulundan və formasından asılı olmayaraq istənilən informasiyanın 2GİS Xəritəsində göstərilməsi üçün, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşmayaraq): təşkilatlar haqqında məlumatlar (xəritədə yeri, adı, ünvanı, telefon, faks, və s.), Bukletlərə istinadlar, eləcə də reklam.

e) nəqliyyat vasitələrinin informasiyanı real vaxtda əks etdirən monitorinq sistemi üçün və nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi və dispetçerləşdirilməsi ilə bağlı digər xidmətlər üçün;

ə) Lisenziya müqaviləsinin 5-ci bölməsində müəyyən edilmiş məhdudiyyətləri pozmaqla başqa formada və üsulla.

3.2. Müstəsna olaraq Servis çərçivəsində istifadə məqsədləri üçün coğrafi kodlaşdırma nəticələrinin müvəqqəti saxlanması (keşlənməsi) halları istisna olmaqla, Servisin istifadəsi ilə əldə edilmiş məlumatların (o cümlədən coğrafi kodlaşdırmanın nəticələrinin) saxlanılması, işlənilməsi, dəyişdirilməsi, yayılması və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması qadağan edilir.

3.3. Məhsullarda hər hansı reklam materiallarının və / və ya üçüncü şəxslərin internet saytlarına istinadların yerləşdirilməsi, habelə Məhsullardan göstərilən üsulla istifadə hüququnun üçüncü şəxslərə təqdim edilməsi qadağandır. Hüquq sahibi tərəfindən Məhsulların tərkibində və ya onlarla birlikdə təqdim edilmiş reklam materiallarının və / və ya istinadların yerləşdirilməsi istisnadır.

3.4. Səhvlər barədə məlumat verən, qeydiyyat formalarını və ya müəyyən hərəkətin yerinə yetirilməsinə görə minnətdarlığı ehtiva edən səhifələrdə, yaxud pornoqrafik və ya digər qeyri-qanuni materialların olduğu veb-səhifədə və ya veb-saytda, eləcə də bu Sazişin, Lisenziya müqaviləsinin, Sənədlərin və / və ya qanunvericiliyin müddəalarını və tələblərini pozan istənilən üsulla Məhsulların nümayiş etdirilməsi qadağandır.

3.5. Hüquq sahibi Servisin və onun köməyi ilə təqdim olunan obyekt kodunun, 2GİS Xəritələrinin və Əlavə materialların istifadəsində istənilən limit və məhdudiyyətləri, o cümlədən (lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq): 2GİS Xəritəsinin sahəsini, şəkillərin sayını müəyyən edə bilər və onları öz mülahizəsinə görə, İstifadəçini əvvəlcədən məlumatlandırmadan dəyişdirə bilər.

3.6. Hüquq sahibi İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt 2GİS Xəritələri APİ-ni dəyişmək hüququna malikdir. Hüquq sahibi, Hüquq sahibinin Saytında 2GİS Xəritələri APİ-nin növbəti versiyasının buraxılışını elan edə bilər. Bu halda, Hüquq sahibi 2GİS Xəritələrinin köhnəlmiş APİ versiyasının işinin sabitliyinə və   dəstəklənmə müddətinə zəmanət vermir. 2GİS Xəritələri APİ-nin dəyişdirilmiş və ya yenilənmiş versiyasından istifadə ilə razılaşmadıqda İstifadəçi Servisdən istifadəni dayandırmalıdır.

3.7. Servis yeni funksional imkanların daimi tamamlanması və yenilənməsi mərhələsində olduğundan, Servisin köməyi ilə təqdim edilən məhsulların və xidmətlərin forması və xarakteri İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən vaxtaşırı olaraq dəyişdirilə bilər. Hüquq sahibi öz mülahizəsi ilə Servisin  (və ya Məhsulların yaxud Servisin funksiyalarının hər hansı ayrı-ayrı hissələrinin) bütün İstifadəçilərə və ya ayrılıqda bir İstifadəçiyə təqdim edilməsini ləğv etmək və ya dayandırmaq (müvəqqəti və ya birdəfəlik), həmçinin Servisin və Məhsulların istifadəsi üçün lisenziyanı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və hər hansı kompensasiya ödəmədən dəyişdirmək və ya geri götürmək hüququna malikdir.

3.8. Servis "olduğu kimi" şərtləri ilə təqdim olunur, bununla əlaqədar olaraq Hüquq sahibi Servisin müəyyən tələblərə uyğun olacağına; fasiləsiz, sürətli, etibarlı və səhvsiz təqdim olunacağına; Servisdən istifadə etməklə əldə edilə biləcək nəticələrin dəqiq və etibarlı olacağına; Servisdən istifadə edilməklə əldə edilmiş hər hansı Məhsulun, xidmətin, informasiyanın və ya digər materialların keyfiyyətinin müəyyən gözləntilərə uyğun olacağına; Servisin proqram təminatında bütün səhvlərin düzəldiləcəyinə dair aşkar və ya nəzərdə tutulan heç bir zəmanəti təqdim etmir.

3.9. İstifadəçi, İstifadəçinin Tətbiqinin işləmə qabiliyyətinə və kommersiya effektivliyinə, həmçinin onun əsasında göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə, o cümlədən İstehlakçılara təqdim olunan bütün Məhsullar və/və ya onların törəmələri və onları müşayiət edən materiallara, onların dəstəklənməsinə və bütün bunların idarə edilməsinə, Hüquq sahibinin tələblərinin düzgün yerinə yetirilməsi və bu Sazişin şərtlərinə əməl olunmasına görə təkbaşına məsuliyyət daşıyır. Hüquq sahibi heç bir halda İstifadəçinin Tətbiqlərinin İstehlakçılara təqdim edilməsi və onların əsasında xidmətlərin göstərilməsi üçün məsuliyyət daşımır.

4. Zəmanətlərin verilməsindən imtina

4.1. Tətbiq olunan qanunvericiliklə icazə verilən maksimum dərəcədə, biz satış üçün yararlılıq, müəyyən məqsəd üçün yararlılıq, proqram təminatı ilə bağlı mülkiyyət hüququnun olması və  pozuntuların olmaması üçün nəzərdə tutulan zəmanətlər də daxil olmaqla, birbaşa ifadə edilən və ya nəzərdə tutulan hər hansı zəmanətlərin və şərtlərin təqdim edilməsindən imtina edirik. Biz proqram təminatının və ya onun kodunun fasiləsiz və səhvsiz işləyəcəyinə zəmanət vermirik və Siz qəbul edirsiniz ki, bu cür zəmanətlərin verilməsi bizim üçün texniki cəhətdən qeyri-mümkündür.

5. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

5.1. Tətbiq olunan qanunvericiliklə icazə verilən maksimum dərəcədə biz heç bir halda, proqram təminatından və ya onun kodundan istifadə edilməsi və ya istifadə edilməsinin mümkün olmaması nəticəsində və ya bu Müqavilənin predmeti ilə bağlı hər hansı səbəbdən baş vermiş hər hansı xüsusi, təsadüfi, dolayı və ya ikinci dərəcəli zərərə (o cümlədən, əldən çıxmış fayda, fəaliyyətin dayandırılması, kommersiya informasiyasının itirilməsi və ya hər hansı digər əmlak zərərinə) görə,  hətta bu cür zərərlərin yaranma ehtimalı barədə xəbərdar edilmiş olsaq da, hər hansı qanunlar əsasında məsuliyyət daşımırıq.

6. Əqli mülkiyyət

6.1. Proqram təminatı Bizim ticarət nişanlarımızı, loqotiplərimizi, patentlərimizi, istehsal sirlərimizi və/və ya müəlliflik hüquqları ilə qorunan materiallarımızı ehtiva edir. Siz  bu cür istehsal sirlərini və/və ya nou-hauları istənilən formada hər hansı üçüncü tərəflərə açıqlamamağı, ticarət nişanları, müəlliflik hüququ barədə bildirişləri, lisenziya şərtlərini Proqram təminatından və ya onun hər hansı komponentindən çıxarmamağı öhdənizə götürürsünüz. Bizim ticarət nişanlarımız üçün və ya Bizim ticarət nişanlarımız və müəlliflik hüquqları ilə qorunan, Proqram təminatı vasitəsilə göstərilən və ya mövcud olan materiallarımız baxımından mülkiyyət hüququ və əqli mülkiyyət hüquqları bizə məxsusdur.

6.2. Bu Müqavilənin müddəalarına riayət etmək şərti ilə və Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində biz sizə əmtəə nişanlarının, ticarət nişanlarının, xidmət nişanlarının, loqotiplərin, müəlliflik hüquqları barədə bildirişlərin, domen adlarının və bu müqaviləyə uyğun olaraq digər Fərdiləşdirmə vasitələrinin göstərilməsi üçün məhdud, qeyri-müstəsna, geri götürülə bilən, sublisenziyalaşdırılan lisenziyanı təqdim edirik və müstəsna olaraq Proqram təminatının mənbəyinin göstərilməsi məqsədləri ilə və Sizin öz Tətbiqinizdə onun əsasında işlənib hazırlanmış Proqram təminatından istifadə etməyiniz barədə faktın təşviq edilməsi və / və ya reklam edilməsi məqsədi ilə təqdim edirik.

6.3. Bu Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində və ya onun başa çatmasından sonra siz Fərdiləşdirmə vasitələrinə dair hüquqları mübahisələndirmək və ya bu cür hüquqların mübahisələndirilməsində digər şəxslərə yardım etmək hüququna malik deyilsiniz, həmçinin brendin istənilən Fərdiləşdirmə vasitələri ilə qarışdırılma dərəcəsinə qədər oxşar olan hər hansı Fərdiləşdirmə vasitələrinin və ya tanınma xüsusiyyətlərinin (domen adları da daxil olmaqla) qeydiyyatına kömək etmək hüququna malik deyilsiniz.

7. Zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair tərəflərin təminatları

7.1. Bu Müqavilənin müddəalarına riayət etmək şərti ilə, Siz Bizi, bizim affilə olunmuş şəxslərimizi, lisenziarlarımızı, əməkdaşlarımızdan hər birini, vəzifəli şəxslərimizi, direktorlarımızı Sizin Proqram təminatından (bu Müqavilə üzrə təqdim edilən istənilən Kontent də daxil olmaqla) istifadə etməyiniz nəticəsində və ya bu Müqavilənin və / və ya bu Müqaviləyə daxil edilmiş istənilən bəyanat və ya zəmanətlərin pozulması ilə əlaqədar yaranmış hər hansı iddia, zərər, məsuliyyət, xərc və ya yığımlar (hüquqi xidmətlər üçün ağlabatan xərclər də daxil olmaqla) baxımından müdafiə etməli, məsuliyyətdən azad etməli və zərərin əvəzini ödəməlisiniz. Siz razılaşırsınız ki, Biz Sizin Proqram təminatından və ya Kontentdən istifadənizlə əlaqədar Sizə dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair öhdəlik götürmürük.

7. Yekun müddəalar

8.1. Sazişin təfsiri və icrası. Bu Sazişin mətnində nəzərdə tutulmayan bütün başqa məsələlərdə Tərəflərin münasibətlərinə "İstifadəçi hüquqları" bölməsi istisna olmaqla, Lisenziya müqaviləsinin müddəaları,  qalan hissədə isə tətbiq olunan hüququn normaları tətbiq edilir. Bu zaman Məhsullara "2GİS" Proqram məhsulları haqqında, Servisə isə "2GİS" Onlayn-servisləri haqqında müvafiq müddəalar aiddir.

8.2. Bu Müqavilə üzrə təqdim edilən Lisenziya yalnız bu Müqaviləyə uyğun olaraq təqdim edilən Proqram təminatı versiyasına, eləcə də Sizin əldə etmə hüququnuzun olduğu hər hansı dəyişikliklər və/və ya yenilənmələr baxımından tətbiq edilir. Şübhələrin yaranmasına yol verməmək üçün, Biz Sizə Proqram təminatı üçün hansı dəstək, səhvlərin aradan qaldırılma vasitələri, dəyişikliklər və yenilənmələri təqdim etməli deyilik.

8.3. Tətbiq edilən hüquq. Bu Saziş, onun bağlanması və icrası qaydası, habelə bu Sazişlə tənzimlənməyən məsələlər Kipr Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

8.4. Arbitraj. Saziş üzrə və ya onunla bağlı olan bütün mübahisələrə Kipr Respublikasının mövcud prosessual hüququna uyğun olaraq Hüquq sahibinin olduğu yer üzrə məhkəmədə baxılmalıdır.

8.5 Dəyişikliklər. Bu Müqavilə İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və bununla bağlı hər hansı kompensasiya ödənilmədən Hüquq sahibi tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə və ya ona xitam verilə bilər.

8.6. Sazişin redaksiyası. Bu Sazişin qüvvədə olan redaksiyası Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirilib və İnternet şəbəkəsində bu ünvanda mövcuddur: http://law.2gis.com.cy/api-rules/.

2GİS Xəritələri APİ 2.0 Sazişi

BU SƏNƏD 2.0 VERSİYALI 2GİS XƏRİTƏLƏRİ APİ SERVİSİNİN ("SERVİS") İSTİFADƏSİNƏ DAİR 2GİS LİMİTED ŞİRKƏTİ ("Biz", "Bizi", "2GİS") ilə SİZİN ("Siz") aranızda APİ PROQRAM TƏMİNATI ("Proqram təminatı") BAXIMINDAN HÜQUQİ MÜQAVİLƏDİR ("Müqavilə").

SİZ PROQRAM TƏMİNATINI ENDİRDİKDƏ, QURAŞDIRDIQDA, KÖÇÜRDÜKDƏ VƏ YA DİGƏR FORMADA. O CÜMLƏDƏN VİDJETLƏR KONSTRUKTORUNDAN İSTİFADƏ, SERVİSƏ QOŞULMA ÜÇÜN ƏRİZƏNİN GÖNDƏRİLMƏSİ, 2GİS XƏRİTƏLƏRİ APİ-YƏ GİRİŞ AÇARININ İSTİFADƏSİ, SERVİS ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TƏQDİM EDİLƏN OBYEKT KODUNUN VƏ / VƏ YA ONUN KÖMƏYİ İLƏ ƏLDƏ EDİLƏN İNFORMASİYANIN (MƏLUMATLARIN) SAYTDA YERLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ YA GÖSTƏRİLMƏSİ VASİTƏSİLƏ İSTİFADƏ ETDİKDƏ, SİZ BUNUNLA MÜQAVİLƏNİN AŞAĞIDA QEYD EDİLMİŞ ŞƏRTLƏRİNİ QƏBUL EDİRSİNİZ. ƏGƏR SİZ AŞAĞIDAKI ŞƏRTLƏRLƏ RAZI DEYİLSİNİZSƏ, SİZİN PROQRAM TƏMİNATINI VƏ YA ONUN HƏR HANSI BİR HİSSƏSİNİ ENDİRMƏK, QURAŞDIRMAQ, KÖÇÜRMƏK VƏ YA DİGƏR FORMADA İSTİFADƏ ETMƏK HÜQUQUNUZ YOXDUR. BU LİSENZİYA MÜQAVİLƏSİ PROQRAM TƏMİNATI VƏ ONUN KOMPONENTLƏRİNƏ MÜNASİBƏTDƏ SİZİN HÜQUQLARINIZI VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏRİNİZİ TƏSVİR EDİR.

 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Sizin 2GİS Servislərindən onun elan edilmiş funksional imkanları çərçivəsində istənilən üsulla və istənilən formada istifadə etməyiniz, o cümlədən:

 • Vidjetlər Konstruktorunun istifadəsi;
 • Servisə qoşulmaq üçün müraciətin göndərilməsi;
 • 2GİS Xəritələri APİ-yə giriş açarının istifadəsi;
 • Servis çərçivəsində təqdim olunan obyekt kodunun və/və ya onun vasitəsilə əldə edilən informasiyanın (məlumatların) saytda yerləşdirilməsi və ya  göstərilməsi,

bu Saziş və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 2GİS-in proqram məhsullarının və/və ya onlayn-servislərin istifadəsinə dair Lisenziya müqaviləsinin (bundan sonra — "Lisenziya müqaviləsi") şərtləri ilə müqavilə yaradır.

1.2. 2GİS Servislərindən istifadə etmək üçün yuxarıda göstərilən imkanlardan hər hansı birini istifadə edərək, siz təsdiq edirsiniz ki:

a) Servisdən istifadə etməzdən əvvəl bu Sazişin şərtləri ilə və digər məcburi sənədlərlə tanış olmusunuz. b) Sizin tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan bu Sazişin və 2GİS-in proqram məhsullarının və/və ya onlayn-servislərin istifadəsinə dair Lisenziya müqaviləsinin  bütün şərtlərini tam həcmdə qəbul edir və onlara riayət etməyi və ya Servisin istifadəsini dayandırmağı öhdənizə götürürsünüz;

c) Saziş (o cümlədən onun hər hansı bir hissəsi) hər hansı bir xüsusi bildiriş olmadan Hüquq sahibi tərəfindən  dəyişdirilə bilər. Sazişin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Sazişin yeni redaksiyası onun Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.3. Bu Sazişi qəbul etməklə, Siz təsdiq edir və zəmanət verirsiniz ki:

a) Siz bu Sazişin bağlanması və onun icrası üçün bütün zəruri hüquq və səlahiyyətlərə maliksiniz.

b) Servisdən və Məhsullardan istifadə Sizin tərəfinizdən yalnız bu Sazişlə icazə verilən məqsədlər üçün və bu Sazişin müddəalarına, eləcə də tətbiq olunan hüququn və ümumi qəbul edilmiş təcrübənin tələblərinə əməl edilməklə həyata keçiriləcəkdir.

c) Siz  Servisin təqdim edilməsinə (və ya vasitəsilə Servisin təqdim edildiyi müvafiq avadanlığın, şəbəkələrin və ya proqram təminatının işinə) mane olan və ya ziddiyyət təşkil edən hər hansı hərəkətlər etməyəcəksiniz.

ç) Sizin Servisdən konkret məqsədlər üçün istifadə etməyiniz üçüncü şəxslərin əmlak və/və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını, habelə məhdudiyyət qoyulmadan aşağıdakılar da daxil olmaqla, tətbiq olunan hüquqla müəyyən edilmiş qadağanları və məhdudiyyətləri: müəlliflik hüquqları və əlaqəli hüquqlar, ticarət nişanları, xidmət nişanları və malların mənşə yerlərinin adları, sənaye nümunələri üçün hüquqlar, insanların təsvirlərindən istifadə hüquqlarını pozmur və Sizin tərəfinizdən səlahiyyətli şəxslərdən bütün lazımi icazələr alınmışdır.

1.4. Əgər bundan sonra mətn üzrə başqa cür müəyyənləşdirilməyibsə, bu Sazişdə istifadə olunan söz və ifadələrin aşağıdakı mənaları vardır:

1)     "2GİS Xəritələri APİ"  Servis çərçivəsində təqdim edilən tətbiqlərin proqramlaşdırma interfeysini bildirir, 2GİS Xəritələrindən və onlarla əlaqədar olan Əlavə materiallardan bu Sazişdə ifadə edilmiş şərtlərlə İstifadəçinin Tətbiqində istifadə etməyə imkan verir.

2)     "Vidjet" Servisin İstifadəçinin Tətbiqi ilə qarşılıqlı əlaqəsini və Servisin funksional imkanları daxilində 2GİS Xəritələrinin və Əlavə materialların nümayişini təmin etmək üçün  Hüquq sahibinin EHM-i üçün proqramın Servis çərçivəsində təqdim olunan obyekt kodunu bildirir.

3)     "Əlavə materiallar" 2GİS xəritələri ilə birgə istifadə (nümayiş) üçün Servis vasitəsi ilə Hüquq sahibinin mülahizəsinə əsasən təqdim oluna bilən şəkillər, reklam informasiyası və digər məlumatlar da daxil olmaqla, Sənədlərdə müəyyən edilmiş məlumatları bildirir.

4)     "2GİS Xəritəsi" məzmunu müəyyən ərazi ilə məhdudlaşan müəyyən növlü və miqyaslı xəritənin məzmununa uyğun olan, Hüquq sahibinə məxsus rəqəmsal plandan geoinformasiya məlumatlarının vizual göstərilməsini bildirir.

5)     "Məhsullar"  Servis çərçivəsində əlçatan olan 2GİS Xəritələrini və Əlavə materiallarını bildirir.

6)     "Buklet" Hüquq sahibinin domeninin idarəetməsi altında olan domendə yerləşdirilmiş,  2GİS Soraqçasından təşkilata münasibətdə bu cür təşkilatın tapşırığı ilə İnternet şəbəkəsinin İstifadəçisi tərəfindən yaradılmış internet-sayt səhifəsini bildirir.

7)     "Giriş açarı" İstifadəçinin Tətbiqinin İdentifikatoru ilə əlaqələndirilmiş və Servisin İstifadəçinin bu Tətbiqi ilə  qarşılıqlı proqram əlaqəsini təmin etməyə imkan verən, İstifadəçiyə təqdim edilən işarələrin unikal kombinasiyasını bildirir.

8)     "Vidjetlər konstruktoru" Servis çərçivəsində əlçatan olan, İstifadəçiyə əlavə vasitələrdən və proqramlaşdırma metodlarından istifadə etmədən standart növ Vidjetin yaradılmasına imkan verən proqram təminatını bildirir.

9)     "İdentifikator" İnternet meydançasının şəbəkə ünvanı (URL) və ya Veb-tətbiqi konkret müəyyən etməyə imkan verən, İstifadəçi tərəfindən Servisə qoşulma ərizəsində göstərilən, yaxud bu cür ərizəyə baxılması nəticəsində Hüquq sahibi tərəfindən verilən  məlumatları bildirir.

10)  "APİ Alətləri" 2GİS Xəritələri APİ, Giriş açarı, Sənədlər, Məhsullar, texniki dəstək və 2GİS Xəritələri APİ və Məhsullar baxımından qalan bütün materiallar, xidmətlər və informasiyanı bildirir, Hüquq sahibi bunları 2GİS Xəritələri APİ-dən istifadə etməklə və ya digər üsulla İstifadəçiyə təqdim edir.

11)  "İnternet meydançası"  Məhsulların məlumatların ötürülməsi şəbəkəsindən istifadə etməklə Servisin funksional imkanlarına uyğun olaraq İstehlakçılara çatdırıldığı ünvan üzrə (URL) domendə yerləşdirilmiş internet-saytı bildirir.

12)  "Sənədlər" Hüquq sahibinin APİ Alətlərindən istifadə baxımından və ya bununla əlaqədar olaraq İstifadəçiyə təqdim edə biləcəyi və ya onun üçün başqa formada (o cümlədən Saytda və ya 2GİS Xəritələri APİ-dən istifadə etməklə) əlçatan edə biləcəyi 2GİS Xəritələri APİ-nin  texniki, marketinq və digər sənədlərini bildirir. Sənədlərdə göstərilən müddəalar və tələblər bu Sazişin Tərəfləri üçün məcburidir.

13)  "Hüquq sahibinin Saytı" 2gis.com.cy, 2gis.kz, 2gis.kg, 2gis.ua, 2gis.cz, 2gis.ae, 2gis.uz, 2gis.az domenlərində və onların altdomenlərində yerləşdirilən internet-saytlarını bildirir.

14)  "Kommersiya istifadəsi"  fiziki şəxsin gəlir əldə etmək, fərdi sahibkarın və ya təşkilatın isə – sahibkarlıq səmərəsi götürmək məqsədilə, o cümlədən onların əsasında ödənişli xidmətlərin  təqdim edilməsi, yəni haqqı ödənilməklə və ya əvəzinə malların, işlərin, xidmətlərin təqdim edilməsi, yaxud malların, işlərin, xidmətlərin eyni zamanda  bu və ya digər şəkildə ödənişli əsasda təqdim edilməsi məqsədilə Servisdən və / və ya Məhsullardan bu Saziş ilə icazə verilən üsullarla istifadə etməsidir.

15)  "Tətbiq" bu Müqaviləyə uyğun olaraq Sizin Proqram təminatından və ya Modifikasiyalardan istifadə etməklə işləyib hazırladığınız və ya idarə etdiyiniz istənilən proqram təminatı, tətbiq və ya elementləri bildirir.

16)  "Son istifadəçi" istifadəçi interfeysinin yayılması, yenidən satılması, işlənib hazırlanması və ya işlənib hazırlanma ilə əlaqədar olan digər məqsədlər üçün deyil, öz daxili istifadəsi üçün Tətbiqə lisenziyanı əldə etmiş Sizin Tətbiqinizin son istifadəçisini bildirir.

17)  "Modifikasiya" aşağıdakıları bildirir:

a) Proqram versiyasının ilkin versiyasına, yaxud sizin tərəfinizdən yaradılmış əvvəlki Modifikasiyalara daxil edilmiş faylın kontentinə istənilən əlavə və ya ondan çıxarılmalar və/ və ya 

b) Proqram versiyasının ilkin versiyasının, yaxud  əvvəlki Modifikasiyaların istənilən hissəsindən istifadə edən istənilən yeni fayl.

18)  "İlkin" forma proqram təminatının mənbə kodu, ilkin sənədlər və konfiqurasiya faylları da daxil olmaqla,  dəyişikliklərin edilməsi üçün formanı bildirir.

19)  "Obyekt" forması tərtib edilmiş obyekt kodu, yaradılan sənədlər və digər formatlara konvertasiya da daxil olmaqla, İlkin formadan mexaniki transformasiya və ya keçirilmə nəticəsində əldə edilən hər hansı bir forma deməkdir.

20)  "Ziyarət sayğacının kodu" Son istifadəçilərin fəaliyyətinin izlənilməsi, monitorinqi və qeydiyyatı üçün tələb olunan İlkin formanın bir hissəsini bildirir.

21)  "APİ proqram təminatı"("Proqram təminatı") Hüquq sahibinin Sizə təqdim etdiyi formada, kitabxanalar, mənbə kodu, sənədlər, layihələndiricinin alət vasitələri dəsti və Hüquq sahibinin saytında yerləşdirilən digər materiallar da daxil olmaqla, proqram təminatının modifikasiyaları, adaptasiyaları və digər dəyişiklikləri üçün nəzərdə tutulmuş Hüquq sahibinin Tətbiqinin 2.0 versiyalı proqram interfeysini bildirir.

Proqram təminatına Proqram təminatının istənilən dəyişiklikləri, yenilənmələri, səhvlərinin düzəldilməsi və ya modifikasiya olunmuş versiyaları daxildir, bu şərtlə ki, Biz Proqram təminatını dəyişdirmək, eləcə də Sizə ilkin xəbərdarlıq göndərmədən Proqram təminatının istifadəsi üçün hazırkı lisenziyanı Bizim müstəsna mülahizəmizə görə və istənilən vaxt dəyişdirmək və geri götürmək  hüququna malikik. Müqavilənin yeni versiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Müqavilənin yeni versiyası http://law.2gis.com.cy saytında yerləşdirildiyi gün qüvvəyə minir. Siz Proqram təminatının dəyişdirilmiş və ya yenilənmiş versiyası ilə razı olmadığınız halda, bu Müqavilənin 7-ci bölməsi tətbiq edilir.

22)  "Fərdiləşdirmə vasitələri" ümumilikdə əmtəə nişanları, ticarət nişanları, xidmət nişanları, loqotiplər, müəlliflik hüququ barədə bildirişlər, Hüquq sahibinin domen adları, həmçinin Bizim digər fərdiləşmə vasitələrini bildirir.

23)  "Məlumat bazaları" ümumilikdə, müəyyən coğrafi koordinatlarla məhdudlaşan ərazidə yerləşən coğrafi obyektlər və yaşayış məntəqələri haqqında GİS məlumatlar da daxil olmaqla, hamıya açıq olan, yerləşdirilən və Hüquq sahibinə məxsus olan elektron xəritələrin məlumat bazalarını bildirir.

24)  "Kontent" Məlumat bazalarında saxlanılan və/və ya çıxarılan istənilən informasiya fraqmentləri və/və ya Hüquq sahibinin öz Proqram təminatına daxil etdiyi hər hansı digər məlumatlar və ya informasiya daxil olmaqla, məlumatları bildirir. Sizin Kontentdən istifadəniz Proqram təminatından eyni zamanda istifadə ilə məhdudlaşır.

25)  "Hüquq sahibi" Kipr qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alınmış 2GİS LİMİTED şirkətini bildirir, onun qeydiyyata alınmış ofisi aşağıdakı ünvanda yerləşir: 1066, Kipr, Nikosiya, 27 Evaqoru A, ofis 11.

 1.5. Bu Sazişdə Sazişin 1.4.-cü bəndində göstərilməyən digər termin və təriflərdən istifadə  edilə bilər. Bu halda, bu cür terminin təfsiri Sazişin mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Sazişin mətnində termininin və ya tərifin birmənalı təfsiri olmadığı halda, onun aşağıdakılarla müəyyənləşdirilmiş təfsiri əsas götürülməlidir: birinci növbədə – Lisenziya müqaviləsi ilə, ikinci növbədə – Kipr Respublikasının qanunvericiliyi ilə, sonradan isə – işgüzar dövriyyənin adətləri və elmi doktrina ilə.

 1. SERVİSDƏN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

2.1. Servisə giriş imkanını əldə etmək üçün İstifadəçi Vidjetlər Konstruktorundan istifadə etməli, yaxud

Servisə qoşulmaq üçün ərizəni Hüquq sahibinə göndərməlidir.

2.2. Servisə qoşulmaq üçün ərizədə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

 • İnternet meydançasının və ya Veb-tətbiqin identifikatoru;
 • İstifadəçinin Tətbiqinin mövzusu;
 • İstifadəçini identifikasiya edən məlumatlar;
 • Giriş açarının və notifikasiyanın göndərilməsi üçün İstifadəçinin elektron poçt ünvanı;
 • 2GİS Soraqçaları APİ-yə ehtimal edilən http-sorğuların sayı.

2.2. Təqdim olunmuş məlumatların nəzərdən keçirilməsinin nəticələrinə görə Hüquq sahibi İstifadəçiyə müvafiq Giriş açarını təqdim edir. Hüquq sahibi imtinanın səbəblərini izah etmədən və İstifadəçiyə əlavə xəbərdarlıq etmədən öz mülahizəsi ilə Servisə giriş imkanını təqdim etməkdən imtina edə bilər.

Sizə Giriş açarının təqdim edilməsi Hüquq sahibinin bu Sazişin şərtləri əsasında Servisdən istifadə haqqında müqaviləni və onun ayrılmaz tərkib hissələri olan, bu Sazişin Əlavəsində göstərilən Tərəfdaşlıq şərtlərini (bundan sonra – "Tərəfdaşlıq şərtləri") və Hüquq sahibinin saytında yerləşdirilmiş 2GİS-in Proqram məhsullarının və/ və ya onlayn-servislərinin istifadəsinə dair Lisenziya müqaviləsini (bundan sonra – "Lisenziya müqaviləsi")  bağlamaq təklifi hesab edilir.

2.3. Servisə qoşulmanın və İstifadəçinin Tətbiqi ilə qarşılıqlı proqram əlaqəsinin təmin edilməsinin sonrakı proseduru Sənədlərdə təsvir edilmişdir.

2.4. Hüquq sahibi İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt 2GİS Xəritələri APİ-ni dəyişmək hüququna malikdir. Hüquq sahibi, Hüquq sahibinin Saytında 2GİS Xəritələri APİ-nin növbəti versiyasının buraxılışını elan edə bilər. Bu halda, Hüquq sahibi 2GİS Xəritələrinin köhnəlmiş APİ versiyasının işinin sabitliyinə və   dəstəklənmə müddətinə zəmanət vermir. 2GİS Xəritələri APİ-nın dəyişdirilmiş və ya yenilənmiş versiyasından istifadə ilə razılaşmadıqda, İstifadəçi Giriş açarının, Vidjetin və digər Məhsulların İstifadəçinin Tətbiqindən silinməsi yolu ilə Servisdən istifadəni dayandırmalıdır.

2.5. Servis yeni funksional imkanların daimi tamamlanması və yenilənməsi mərhələsində olduğundan, Servisin köməyi ilə təqdim edilən məhsulların və xidmətlərin forması və xarakteri İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən vaxtaşırı olaraq dəyişdirilə bilər. Hüquq sahibi öz mülahizəsi ilə Servisin  (və ya Məhsulların yaxud Servisin funksiyalarının hər hansı ayrı-ayrı hissələrinin) bütün İstifadəçilərə və ya ayrılıqda bir İstifadəçiyə təqdim edilməsini ləğv etmək və ya dayandırmaq (müvəqqəti və ya birdəfəlik), həmçinin Servisin və Məhsulların istifadəsi üçün lisenziyanı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və hər hansı kompensasiya ödəmədən dəyişdirmək və ya geri götürmək hüququna malikdir.

2.6. Servis "olduğu kimi" şərtləri ilə təqdim olunur, bununla əlaqədar olaraq Hüquq sahibi Servisin müəyyən tələblərə uyğun olacağına; fasiləsiz, sürətli, etibarlı və səhvsiz təqdim olunacağına; Servisdən istifadə etməklə əldə edilə biləcək nəticələrin dəqiq və etibarlı olacağına; Servisdən istifadə edilməklə əldə edilmiş hər hansı Məhsulun, xidmətin, informasiyanın və ya digər materialların keyfiyyətinin müəyyən gözləntilərə uyğun olacağına; Servisin proqram təminatında bütün səhvlərin düzəldiləcəyinə dair aşkar və ya nəzərdə tutulan heç bir zəmanəti təqdim etmir.

2.7. İstifadəçi, İstifadəçinin Tətbiqinin işləmə qabiliyyətinə və kommersiya effektivliyinə, həmçinin onun əsasında göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə, o cümlədən İstehlakçılara təqdim olunan bütün Məhsullar və/və ya onların törəmələri və onları müşayiət edən materiallara, onların dəstəklənməsinə və bütün bunların idarə edilməsinə, Hüquq sahibinin tələblərinin düzgün yerinə yetirilməsi və bu Sazişin şərtlərinə əməl olunmasına görə təkbaşına məsuliyyət daşıyır. Hüquq sahibi heç bir halda İstifadəçinin Tətbiqlərinin İstehlakçılara təqdim edilməsi və onların əsasında xidmətlərin göstərilməsi üçün məsuliyyət daşımır.

3. LİSENZİYANIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

3.1. Bu Müqavilənin şərtlərinə riayət etmək şərti ilə, Biz müəlliflik hüququnun qüvvədə olduğu müddətə, bütün dünyada qüvvədə olan, müstəsna olmayan, sublisenziyalaşdırılmayan lisenziyanı təqdim edirik.

(i) Sizə — Modifikasiyaların və Tətbiqlərin yaradılması üçün ilkin və obyekt formalarında olan Proqram təminatının istifadəsi, köçürülməsi, modifikasiyası, birləşdirilməsi üçün;

(ii) Sizə — Tətbiqlərə daxil edilmiş, ilkin və ya obyekt formasında olan Proqram təminatının və / və ya Modifikasiyaların Son istifadəçilərə açıq nümayişi, açıq icrası və qeyri-kommersiya yayılması üçün; və

(iii) Son istifadəçilərə — bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, Sizin Tətbiqlərinizə daxil edilmiş Proqram təminatının istifadəsi üçün;

(iv) Sizə — Sizin Tətbiqiniz ilə Məlumat bazaları arasında kommunikasiyanın həyata keçirilməsi və bu Müqavilə ilə icazə verilən üsullarla istifadə üçün zəruri olan informasiyanın Məlumat bazalarından çıxarılması üçün;

(v) Sizə — müstəsna olaraq, bu Müqavilə ilə icazə verilmiş hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün Kontentin aralıq nüsxələrinin məhdud sayda hazırlanması və Tətbiq çərçivəsində Kontentin dəyişdirilməsi (müstəsna olaraq yenidən təşkil və ya nizamlanma məqsədilə) üçün;

(vi) Sizə — Proqram təminatının və Mənbə kodunun strukturunun hamının tanış olması məqsədilə açıqlanması üçün, bu şərtlə ki, Siz Fərdiləşdirmə vasitələrindən istifadə etməklə  onları lazımi qaydada identifikasiya edəsiniz.

Biz istənilən vaxt, Sizi xəbərdar etməklə və ya bu cür xəbərdarlıq olmadan, Proqram təminatını, Məlumat bazalarını, Mənbə kodunu və Kontenti Bizim müstəsna mülahizəmizə görə modifikasiya etmək, dəyişdirmək, yeniləmək və / və ya yaxşılaşdırmaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

3.2. Siz Mənbə kodunu müstəsna olaraq Sizin öz Tətbiqlərinizin layihələndirilməsi, işlənib hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi məqsədləri ilə modifikasiya edə bilərsiniz. Buna baxmayaraq, aşağıdakı şərtlərə əməl etməklə, Sizə modifikasiya edilmiş mənbə kodunu istifadə etməyə, köçürməyə, reproduksiya etməyə, yaymağa və yenidən bölüşdürməyə icazə verilir: (a) Siz bizim Müəlliflik hüququ barədə bildirişimizi (onun mətni bu Müqaviləyə A Əlavəsində əks olunur) Sizin Tətbiqinizə, o cümlədən bu cür Tətbiqdə müəlliflik hüququ barədə istənilən digər bildirişinin meydana çıxdığı istənilən yerdə, daxil edirsiniz; və (b) Siz, Bizim yazılı şəkildə başqa cür razılaşdırdığımız hallar istisna olmaqla, Bizim adımızdan, Fərdiləşdirmə vasitələrimizdən və Bizim digər ticarət nişanlarımızdan digər şəkildə istifadə etmirsiniz. Yuxarıda göstərilən hallardan başqa, Proqram təminatına daxil edilmiş Ziyarət sayğacının kodunu başqa şəkildə modifikasiya edə, silə və ya dəyişdirə bilməzsiniz.

3.3. Bu Müqaviləyə uyğun olaraq Proqram təminatının yayılmasını həyata keçirməyinizə görə Bizə hər hansı royaltinin,  eləcə də bu Müqaviləyə uyğun olaraq Tətbiqlərin istifadəsinə və ya yayılmasına görə Bizə hər hansı komissiyaların ödənilməsinə görə Sizin üzərinizə hər hansı öhdəlik qoyulmur.

3.4. Servisdən və Məhsullardan istifadə etmək üçün lisenziya bu Sazişdə və Lisenziya müqaviləsində qeyd edilmiş şərtlərlə təqdim edilir. İstifadəçi Vidjetlər konstruktorundan istifadə etdikdə, lisenziya onun tətbiqi başlandıqdan sonra, Servis çərçivəsində təqdim edilən obyekt kodunun və ya onun köməyi ilə əldə edilən informasiyanın (məlumatların)  Saytda yerləşdirildiyi və ya göstərildiyi hallarda – bu cür yerləşdirmə və ya göstərilmə anından, bütün digər hallarda – İstifadəçinin Giriş açarını aldığı andan təqdim edilir.

3.5. İstifadəçi Servisdən və onun köməyi ilə alınmış Məhsullardan yalnız Servisin Hüquq sahibi tərəfindən göstərilmiş funksional imkanları daxilində istifadə etmək hüququna malikdir. Hüquq sahibi İstifadəçiyə Servisdən və Məhsullardan kommersiya məqsədilə yalnız yuxarıda göstərilən üsullar çərçivəsində və bu Sazişdə, Sənədlərdə və Lisenziya Müqaviləsində nəzərdə tutulan digər  tələblərə və məhdudiyyətlərə tam riayət etmək şərti ilə istifadə etməyə icazə verir.

3.6. Servisdən və Məhsullardan bu Saziş ilə İstifadəçiyə açıq şəkildə təqdim edilməmiş/icazə verilməmiş hüquqlar və istifadə üsulları Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilməmiş/qadağan edilmiş hesab edilir.

3.7. Hüquq sahibi Əlavə materiallarda istənilən informasiya və/və ya reklam materiallarını və üçüncü şəxslərin internet saytlarına istinadları yerləşdirmək, habelə ayrı-ayrı lisenziya müqavilələri üzrə Əlavə materiallardan göstərilən üsulla istifadə etmək hüququnu üçüncü şəxslərə təqdim etmək hüququna malikdir.

3.8. Məhsulun ayrı-ayrı növünün hər bir nümayişi və / və ya İstehlakçının diqqətinə çatdırılması Hüquq sahibinə istinadla müşayiət olunmalıdır, bu istinad  aşağıdakı mətni ehtiva edir:

a) "2GİS APİ" ilə işləyir və onunla əlaqədar olan hipermətn istinadı "http://api.2gis.com.cy/?utm_source=copyright&utm_medium=map&utm_campaign=partners",

b) "Lisenziya müqaviləsi" və onunla əlaqədar olan hipermətn istinadı "http://law.2gis.com.cy/api-rules/"

c) Hüquq sahibinin loqotipi.

3.9. İstifadəçiyə təqdim edilən Servisə və Məhsullara Hüquq sahibinin hüquqlarına dair bildirişin tərkibinə və göstərilmə ardıcıllığına dair əlavə tələblər Hüquq sahibi tərəfindən Sənədlərdə ayrıca göstərilə bilər.

4. MÜLKİYYƏT HÜQUQU

4.1. Bu Müqavilə alqı-satqı müqaviləsi deyil, lisenziya müqaviləsidir. Biz bu Müqavilə üzrə açıq şəkildə təqdim edilənlərdən başqa, Proqram təminatı üçün və ya Proqram təminatı ilə bağlı bütün əqli mülkiyyət hüquqlarını, o cümlədən müəlliflik hüquqlarını, patent hüquqlarını, qeydə alınmış və qeydiyyatdan keçməmiş ticarət nişanları (xidmət nişanları) üçün bütün hüquqları, məxfi informasiyanı (istehsal sirləri və nou-hau da daxil olmaqla) və bütün digər hüquqları özümüzdə saxlayırıq.

4.2. Biz Sizə Mənbə kodunu təqdim edirik, bu da Sizə Modifikasiyalar və Tətbiqlər yaratmağa imkan verir. Siz, Modifikasiyaların tərkibində müəllifi olduğunuz istənilən orijinal əsərlər üçün bütün hüquqları özünüzdə saxladığınız zaman, biz Proqram təminatı, Mənbə kodu, Məlumat bazaları, Kontent, Ziyarət sayğacının kodu baxımından bütün müəlliflik hüquqlarını və əqli mülkiyyət hüquqlarını özümüzdə saxlayırıq.

4.3. Siz Proqram təminatına əlavə edilmiş, daxil edilmiş və ya ona başqa şəkildə tətbiq edilən müəlliflik hüquqları barədə istənilən xəbərdarlıqları, təsdiqləmələri, mənbəyə istinadları, əmtəə nişanlarını, məsuliyyətdən imtina barədə xəbərdarlıqları və ya bəyanatları silmək, gizlətmək və ya dəyişdirmək hüququna malik deyilsiniz.

5. ƏKS ƏLAQƏ

5.1. Hüquq sahibi Proqram təminatının və ya Kontentin  istifadəsi və ya onların tərkibinə Sizin tərəfinizdən təklif edilən istənilən təkliflərin, ideyaların, genişləndirmə üçün ərizələrin, rəylərin, tövsiyələrin və digər informasiyanın və onun törəmələrinin daxil edilməsi üçün bütün dünyada qüvvədə olan, müddətsiz lisenziyaya malikdir.

6. QADAĞAN EDİLMİŞ İSTİFADƏ

6.1. Siz Proqram təminatını və ya onun bir hissəsini Sizin Tətbiqinizə daxil etməkdən başqa, Proqram təminatını və ya Modifikasiyaları hər hansı şəkildə yenidən yaymaq hüququna malik deyilsiniz. Siz Proqram təminatına və ya Modifikasiyalara  daxil edilmiş fayllardan müəlliflik hüququ barədə bildirişi dəyişdirmək və ya silmək hüququna malik deyilsiniz.

6.2. Bu Müqavilə üzrə icazə bu Müqaviləyə uyğun olaraq məhdudlaşdırılan kommersiya istifadəsi istisna olmaqla, istənilən şəxsə  bu proqramdan hər hansı məqsədlə istifadə etmək üçün təqdim edilir. Proqram təminatından və ya Modifikasiyalardan yalnız qeyri-kommersiya məqsədli istifadə üçün mövcud olan Tətbiqlərin tərkibində istifadə olunmalıdır. Son istifadəçilərin Məlumat bazalarına və/və ya Kontentə giriş imkanının məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan ödənişli layihələr və ya digər layihələr üçün Proqram təminatından və ya Modifikasiyalardan istifadə qəti qadağandır. Kommersiya istifadəsi üçün ehtiyac varsa, aşağıdakı ünvan üçün bizə müraciət edin: content@2gis.com.cy.

6.3. Proqram təminatının açıq kodlu versiyaları ("GPL Versiyası") bu Müqaviləyə uyğun olaraq deyil, GNU ("GPL") layihəsi çərçivəsində yaradılmış 3.0 versiyalı Universal açıq lisenziyaya uyğun olaraq lisenziyalaşdırıla bilər. Siz və ya digər üçüncü şəxs GPL versiyasından istifadə edərək, Tətbiqləri tam (və ya onların hər hansı bir hissəsini) işləyib hazırlamısınızsa, Sizin işlənib hazırlanmış bu cür əsəri Proqram təminatı ilə birləşdirmək hüququnuz yoxdur və Tətbiqi (Tətbiqləri)(və ya onların hər hansı bir hissəsini) GNU layihəsi çərçivəsində yaradılmış, 3.0 versiyalı Universal açıq lisenziyaya uyğun olaraq lisenziyalaşdırmalısınız, bu lisenziya ilə http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html ünvanında tanış ola bilərsiniz.

7. MƏHDUDİYYƏTLƏR

7.1. Bu Müqavilə ilə birbaşa icazə verilmiş hallar istisna olmaqla, Lisenziatın aşağıdakılar üçün hüquqları yoxdur:

(i) Proqram təminatından, Məlumat bazalarından, Mənbə kodundan və ya Kontentdən bu Müqaviləyə əsasən birbaşa icazə verilməyən və ya təqdim olunmayan hər hansı bir üsulla istifadə etmək;

(ii) bu Müqavilə ilə təqdim edilmiş lisenziyanın fəaliyyət sahəsindən kənarda olan məqsədlər üçün Kontenti köçürmək;

(iii) Bizim ilkin yazılı icazəmiz olmadan Məlumat bazaları və ya Kontentin hər hansı kompilyasiyalarını yaratmaq üçün Kontentdən istifadə etmək;

(iv) Sizin Tətbiqiniz istisna olmaqla, istənilən yerdən və ya mənbədən Kontenti və ya Məlumat bazalarını yaymaq, dərc etmək, təşviq etmək, giriş hüququ təqdim etmək və ya girişə icazə vermək və ya onlara istinadı təqdim etmək;

(v) Bizim xidmətlərimizi pozan, onlara zərər verən və ya Bizim xidmətlərimizə münasibətdə rəqib olan və ya Bizim xidmətlərimizə digər şəkildə zərər verən xidmətləri təklif edən və ya reklam edən tətbiqləri yaratmaq üçün Kontentdən istifadə etmək;

(vi) yan keçmək, spayderlər və indekslər quraşdırmaq və ya Kontentdən əldə edilmiş informasiyanı hər hansı üsulla yadda saxlamaq (bu məhdud lisenziya ilə nəzərdə tutulmuş üsullar istisna olmaqla), Proqram təminatından istifadə etməklə zərər vuran və ya qanunsuz materialları göndərmək və ya saxlamaq;

(vii) Kontenti və ya Məlumat bazalarını saytımızın istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulan istifadə şərtlərinə zidd olan üsulla istənilən üçüncü tərəflərə təqdim etmək;

(viii) Kontentin və ya Məlumat bazalarının kommersiya istifadəsini həyata keçirmək (yəni satmaq, icarəyə vermək),  bu Müqavilə ilə icazə verilən məqsədlərdən başqa, digər məqsədlər üçün köçürmək, saxlamaq və ya keşləmək.

7.2. Sublisenziyalaşdırmanın məhdudlaşdırılması. Bu bölmədə nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, bu Müqavilə üzrə təqdim edilmiş bütün lisenziya hüquqları (tətbiq edilən əqli mülkiyyət hüququna uyğun olaraq) sublisenziyalaşdırıla, ötürülə və ya güzəştə gedilə bilməz. Aşağıdakı müddəalara riayət etmək şərti ilə Siz, Son istifadəçilərin Sizin Tətbiqiniz vasitəsilə öz kompüterlərinin ekranlarında və/və ya vebsaytlarda Kontentin və Fərdiləşdirmə vasitələrinin nümayişi imkanına malik olmaları üçün, Kontentin və Fərdiləşdirmə vasitələrinin, bu Müqavilədə nəzərdə tutulduğu kimi, Son istifadəçilərə nümayişi  üzrə öz hüququnuzu sublisenziyalaşdırmaq hüququna maliksiniz.

8. XİTAM VERİLMƏ

8.1. Sizi bu Müqavilənin istənilən şərtinə əməl etmədiyiniz halda, bu Müqaviləyə və Sizin Proqram təminatından və Modifikasiyalardan istifadə hüququnuza dərhal xitam veriləcəkdir. Xitam verildikdən sonra, Siz istifadəni dərhal dayandırmalı, bütün müşayiət sənədləri də daxil olmaqla, Proqram təminatını və Modifikasiyaları məhv etməlisiniz.

9. ZƏMANƏTİN VERİLMƏSİNDƏN İMTİNA

9.1. TƏTBİQ OLUNAN QANUNVERİCİLİKLƏ İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ, BİZ SATIŞ ÜÇÜN YARARLILIQ, MÜƏYYƏN MƏQSƏD ÜÇÜN YARARLILIQ, PROQRAM TƏMİNATI İLƏ BAĞLI MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN OLMASI VƏ  POZUNTULARIN OLMAMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏTLƏR DƏ DAXİL OLMAQLA, BİRBAŞA İFADƏ EDİLƏN VƏ YA NƏZƏRDƏ TUTULAN HƏR HANSI ZƏMANƏTLƏRİN VƏ ŞƏRTLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNDƏN İMTİNA EDİRİK. BİZ PROQRAM TƏMİNATININ VƏ YA ONUN KODUNUN FASİLƏSİZ VƏ SƏHVSİZ İŞLƏYƏCƏYİNƏ ZƏMANƏT VERMİRİK VƏ SİZ QƏBUL EDİRSİNİZ Kİ, BU CÜR ZƏMANƏTLƏRİN VERİLMƏSİ BİZİM ÜÇÜN TEXNİKİ CƏHƏTDƏN QEYRİ-MÜMKÜNDÜR.

10. MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

10.1. TƏTBİQ OLUNAN QANUNVERİCİLİKLƏ İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ BİZ HEÇ BİR HALDA, PROQRAM TƏMİNATINDAN VƏ YA ONUN KODUNDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ VƏ YA İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN MÜMKÜN OLMAMASI NƏTİCƏSİNDƏ VƏ YA BU MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ İLƏ BAĞLI HƏR HANSI SƏBƏBDƏN BAŞ VERMİŞ HƏR HANSI XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, DOLAYI VƏ YA İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ZƏRƏRƏ (O CÜMLƏDƏN, ƏLDƏN ÇIXMIŞ FAYDA, FƏALİYYƏTİN DAYANDIRILMASI, KOMMERSİYA İNFORMASİYASININ İTİRİLMƏSİ VƏ YA HƏR HANSI DİGƏR ƏMLAK ZƏRƏRİNƏ) GÖRƏ,  HƏTTA BU CÜR ZƏRƏRLƏRİN YARANMA EHTİMALI BARƏDƏ XƏBƏRDAR EDİLMIŞ OLSAQ DA, HƏR HANSI QANUNLAR ƏSASINDA MƏSULİYYƏT DAŞIMIRIQ.

11. AÇIQ MƏNBƏ KODUNA MALİK OLAN PROQRAM TƏMİNATI

11.1. Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə, Biz qəbul edirik ki, Proqram təminatının bəzi komponentləri "açıq mənbə koduna malik olan proqram təminatı" ("Açıq kodlu komponentlər") üçün lisenziyanın təsiri altına düşə bilərlər. Biz müvafiq açıq mənbə koduna malik olan proqram təminatının icmalını hazırlamağı və tərəfimizdən edilmiş bütün dəyişikliklər də (mövcud olduqda) daxil olmaqla, Sizə tam müvafiq mənbə kodunu təqdim etməyi öhdəmizə götürürük. İcmal açıq mənbə koduna malik olan müvafiq proqram təminatının təqdim edilməsini tənzimləyən lisenziyanın şərtlərinin nüsxəsi ilə birlikdə A əlavəsinə daxil ediləcəkdir.

11.2. Açıq kodlu Komponentlərə aid olan Lisenziyalarla tələb olunan dərəcədə, bu cür lisenziyaların şərtləri  bu Müqavilənin şərtlərinin əvəzində istifadə ediləcəkdir və bununla biz bəyan edirik ki, bu Müqavilə üzrə təqdim edilən lisenziya ilə müqayisədə həcmi heç də az olmayan hüquqlar təqdim edən lisenziyalar əsasında lisenziyalaşdırılan Açıq kodlu komponentlər Proqram təminatına daxil edilmişdir. Açıq kodlu Komponentlər baxımından tətbiq edilən lisenziyaların bu Müqavilədə olan hər hansı məhdudiyyətləri qadağan etdikləri həcmdə, bu cür məhdudiyyətlər Komponentlər baxımından tətbiq edilməyəcəkdir.

12. ƏQLİ MÜLKİYYƏT

12.1. Proqram təminatı Bizim ticarət nişanlarımızı, loqotiplərimizi, patentlərimizi, istehsal sirlərimizi və/və ya müəlliflik hüquqları ilə qorunan materiallarımızı ehtiva edir. Siz bu cür istehsal sirlərini və/və ya nou-hauları istənilən formada hər hansı üçüncü tərəflərə açıqlamamağı, ticarət nişanları, müəlliflik hüququ barədə bildirişləri, lisenziya şərtlərini Proqram təminatından və ya onun hər hansı komponentindən çıxarmamağı öhdənizə götürürsünüz. Bizim ticarət nişanlarımız üçün və ya Bizim ticarət nişanlarımız və müəlliflik hüquqları ilə qorunan, Proqram təminatı vasitəsilə göstərilən və ya mövcud olan materiallarımız baxımından mülkiyyət hüququ və əqli mülkiyyət hüquqları bizə məxsusdur.

12.2. Bu Müqavilənin müddəalarına riayət etmək şərti ilə və Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində biz sizə əmtəə nişanlarının, ticarət nişanlarının, xidmət nişanlarının, loqotiplərin, müəlliflik hüquqları barədə bildirişlərin, domen adlarının və bu müqaviləyə uyğun olaraq digər Fərdiləşmə vasitələrinin göstərilməsi üçün məhdud, qeyri-müstəsna, geri götürülə bilən, sublisenziyalaşdırılan lisenziyanı təqdim edirik və müstəsna olaraq Proqram təminatının mənbəyinin göstərilməsi məqsədləri ilə və Sizin öz Tətbiqinizdə onun əsasında işlənib hazırlanmış Proqram təminatından istifadə etməyiniz barədə faktın təşviq edilməsi və / və ya reklam edilməsi məqsədi ilə təqdim edirik.

12.3. Bu Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində və ya onun qüvvədən düşməsindən sonra Siz Fərdiləşdirmə vasitələrinə dair hüquqları mübahisələndirmək və ya bu cür hüquqların mübahisələndirilməsində digər şəxslərə yardım etmək hüququna malik deyilsiniz, həmçinin brendin istənilən Fərdiləşdirmə vasitələri ilə qarışdırılma dərəcəsinə qədər oxşar olan hər hansı Fərdiləşdirmə vasitələrinin və ya tanınma xüsusiyyətlərinin (domen adları da daxil olmaqla) qeydiyyatına kömək etmək hüququna malik deyilsiniz.

13. ZƏRƏRİN ƏVƏZİNİN ÖDƏNİLMƏSINƏ DAİR TƏRƏFLƏRİN ZƏMANƏTLƏRİ

13.1. Bu Müqavilənin müddəalarına riayət etmək şərti ilə Siz Bizi, bizim affilə olunmuş şəxslərimizi, lisenziarlarımızı, əməkdaşlarımızdan hər birini, vəzifəli şəxslərimizi, direktorlarımızı Sizin Proqram təminatından (bu Müqavilə üzrə təqdim edilən istənilən Kontent də daxil olmaqla) istifadə etməyiniz nəticəsində və ya bu Müqavilənin və / və ya bu Müqaviləyə daxil edilmiş istənilən bəyanat və ya zəmanətlərin pozulması ilə əlaqədar yaranmış hər hansı iddia, zərər, məsuliyyət, xərc və ya yığımlar (hüquqi xidmətlər üçün ağlabatan xərclər də daxil olmaqla) baxımından müdafiə etməli, məsuliyyətdən azad etməli və zərərin əvəzini ödəməlisiniz. Siz razılaşırsınız ki, Biz Sizin Proqram təminatından və ya Kontentdən istifadənizlə əlaqədar Sizə dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair öhdəlik götürmürük.

14. DİGƏR ŞƏRTLƏR

14.1. Bu Müqavilə üzrə təqdim edilən Lisenziya yalnız bu Müqaviləyə uyğun olaraq təqdim edilən Proqram təminatı versiyasına, eləcə də Sizin əldə etmə hüququnuzun olduğu hər hansı dəyişikliklər və/və ya yenilənmələr baxımından tətbiq edilir. Şübhələrin yaranmasına yol verməmək üçün, Biz Sizə Proqram təminatı üçün hansı dəstək, səhvlərin aradan qaldırılma vasitələri, dəyişikliklər və yenilənmələr təqdim etməli deyilik.

14.2. Siz bu Proqram təminatına aid olan, tətbiq edilən bütün qanunlara və qanunaltı aktlara əməl etməyə razılaşırsınız.

14.3. Proqram təminatının və ya Modifikasiyaların Sizin Tətbiqiniz çərçivəsində sonrakı yayılması zamanı Siz bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, dəstək, zəmanətlər, zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair zəmanətlər və digər öhdəliklər və/və ya hüquqlar təklif etmək hüququna maliksiniz. Buna baxmayaraq, bu cür öhdəlikləri qəbul edərkən Siz bizim adımızdan deyil, yalnız öz adınızdan və öz məsuliyyətiniz altında istifadə edə bilərsiniz. Siz, Bizə zərərin əvəzini ödəməli və ya bizim seçimimizə görə,  bizə qarşı irəli sürülmüş hər hansı iddialar, iradlar və ya məhkəmə proseslərinə qarşı bizi müdafiə etməlisiniz, çünki, (i) Siz bu cür dəstəyi, zəmanətləri, zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair zəmanətləri və ya əlavə məsuliyyəti öz üzərinizə götürmüsünüz; və ya (ii) Sizin Tətbiqinizin istifadəsi, reproduksiyası və ya yayılması ilə əlaqədar olaraq, bu cür iddianın müstəsna olaraq Proqram təminatının bu cür Tətbiqə daxil edilməsinə əsaslandığı hallar istisnadır.

14.4. Bundan əlavə, Siz Proqram təminatını müstəsna olaraq, bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş bütün məhdudiyyətləri ehtiva edən və eyni dərəcədə Bizi və Proqram təminatını bu Müqavilə kimi müdafiə edən sazişə uyğun olaraq yaymalısınız.

14.5. Siz qəbul edirsiniz ki, bu Müqavilə aramızdakı razılaşmanın tam və yeganə ifadəsidir. Bizim tərəfimizdən təqdim edilən və ya Bizim adımızdan başqa şəkildə təqdim edilən heç bir şifahi və ya yazılı məlumat heç bir zəmanət və ya əlavə sazişlər yaratmır və bu Müqavilənin təsir dairəsini heç bir şəkildə genişləndirmir və Siz hər hansı bu cür şifahi və ya yazılı məlumata güvənə bilməzsiniz.

14.6. Bu Müqavilə heç bir nəzərdə tutulan lisenziya və ya nəzərdə tutulan hüquqlar təqdim etmir və bu Müqavilə üzrə birbaşa təqdim edilənlər istisna olmaqla, bütün digər hüquqlar Bizim tərəfimizdən və lisenziarlarımız tərəfindən qorunur. Bundan əlavə, vəziyyətdən asılı olaraq, Proqram təminatının və / və ya Modifikasiyaların bu Müqavilə üzrə Bizim tərəfimizdən Sizə təqdim edilməmiş hər hansı digər proqram təminatı və ya aparat vasitələri ilə bağlı vəziyyətdən asılı olaraq proqram təminatının və/və ya modifikasiyaların kombinə olunması ilə bağlı heç bir lisenziya və imtiyazlar təqdim edilmir. Bu müqavilə üzrə Sizin hüquqlarınız yalnız Proqram təminatı, Modifikasiyalar və/və ya Tətbiqlərə tətbiq edilir.

14.7. Əgər bu Müqavilənin hər hansı müddəaları etibarsız hesab edilərsə, həmin müddəalar bu Müqavilədən xaric edilmiş sayılır; qalan şərtlər isə tam qüvvəsini və təsirini qoruyub saxlayır.

14.8. Bu Müqavilə lisenziyanın icra edildiyi müvafiq yurisdiksiyanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir. Əgər müvafiq yurisdiksiyada tətbiq edilən qanunvericiliyin superimperativ normaları üzrə hüquqlar dəstinə bu Lisenziya ilə nəzərdə tutulmamış əlavə hüquqlar daxildirsə, bu cür əlavə hüquqlar bu Lisenziya üzrə və bu Lisenziyanın şərtlərinə uyğun olaraq təqdim edilmiş hesab edilirlər.

01.12.2019-cu il tarixli redaksiya

Əlavə A

Müəllif hüququ barədə bildiriş

Copyright © 2019 2GİS. Şəhər üzrə ekspert. Aşağıda bu sənəddə nəzərdə tutulduğu kimi, açıq kodlu komponentlərin siyahısı təqdim edilir. Bu siyahı sizin rahatlığınız üçün təqdim edilir; xahiş edirik, əgər müəlliflik hüququ barədə bildiriş(lər) və hər bir komponentlə əlaqədar olan lisenziyanın tam mətni ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, bundan sonrakı mətni oxuyun.