Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

İnformasiya materiallarına dair tələblər (18.05.20 müddəti bitmişdir)

1. İstifadəçinin Kontentinə dair ümumi tələblər

2GİS servislərinin istifadəsinə dair Sazişdə (http://law.2gis.az/rules/) nəzərdə tutulmuş hallarda, İstifadəçiyə aşağıdakı Kontent daxil olmaqla, şəkilləri, mətn, audio- və videomaterialları, habelə digər müəlliflik hüquqlarının və (və ya) əlaqəli hüquqların obyektlərini (kontenti) yerləşdirmək (o cümlədən xarici mənbələrdən yayımlamaq), redaktə etmək və silmək imkanı verilir:

Buklet— müəyyən ərazinin Təşkilatlarının soraqçasında barəsində informasiyanın olduğu hüquqi şəxsin / fərdi sahibkarın (təşkilatın) profil səhifəsidir, bu profil səhifəsi təşkilat tərəfindən istehsal olunan və ya satılan mallar, göstərilən xidmətlər və ya yerinə yetirilən işlər haqqında məlumatları ehtiva edir və  2gis.az saytının İstifadəçilərini satılan mallar, işlər, xidmətlər barəsində məlumatlandırmaq məqsədilə 2gis.az saytında yerləşdirilir.

Fotoşəkillər – Təşkilatların fotoşəkilləri və Obyektlərin fotoşəkilləridir.

Təşkilatların fotoşəkilləri – Təşkilatların Soraqçasında barəsində məlumatın mövcud olduğu hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın (təşkilatın) fəaliyyətinə aydın şəkildə aid olan, təşkilatın Təşkilatların soraqçasında mövcud olan profilinə bağlı olan və İstifadəçi tərəfindən təşkilat və onun həyata keçirdiyi fəaliyyət barədə digər İstifadəçilərin məlumatlandırılması məqsədi ilə  yerləşdirilən fotoşəkillərdir.

Obyektlərin fotoşəkilləri –  təbiət obyektinin (göl, çay və s.) və/və ya insan fəaliyyətinin nəticəsi olan obyektin fotoqrafiya prosesi nəticəsində əldə edilən təsviridir: barəsində informasiyanın 2GİS Məhsullarında saxlanıldığı bina, tikili, parklar, bağlar, küçələr, digər obyektlər.  Obyektlərin şəkilləri təbiət obyekti və ya insan fəaliyyətinin nəticəsi olan obyekt haqqında ümumi təəssüratı əks etdirməli, ərazidə istiqamətlənməyə kömək etməlidir.

Şərh – Fotoşəkilin yüklənməsi zamanı İstifadəçiyə əlçatan olan xüsusi bir sahədə yerləşdirilən, Fotoşəkil üçün şərhdir.

Rəylər – İstifadəçilərin, Təşkilatların soraqçasında barələrində informasiyanın olduğu hüquqi şəxslərlə / fərdi sahibkarlarla (təşkilatlarla) əməkdaşlıq nəticəsində əldə etdikləri müştəri təcrübəsi barədə fikirləridir, bu fikirlər təşkilatın Təşkilatların soraqçasında olan profili ilə əlaqələndirilir və İstifadəçilərin satılan mallar, işlər və xidmətlər barədə məlumatlandırılması məqsədilə İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilir.

İstifadəçinin Kontenti İnternet şəbəkəsində  http://law.2gis.az/rules ünvanı üzrə yerləşdirilən və/və ya mövcud olan 2GİS xidmətlərinin istifadəsinə dair Sazişdə nəzərdə tutulmuş tələblərə, habelə bu Tələblərlə təyin edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır:

2. İstifadəçi tərəfindən dərc olunan Fotoşəkillərə və Şərhlərə dair tələblər

2.1. İstifadəçi tərəfindən dərc olunan Fotoşəkillərə və Şərhlərə dair ümumi tələblər

2.1.1. Saytda yalnız mətndən ibarət olan Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır (ictimai iaşə təşkilatlarının menyusunun fotoşəkili istisnadır);

2.1.2. Qiyməti, İstifadəçi və / və ya onun tərəfdaşları tərəfindən keçirilən aksiyaları, stimullaşdırıcı tədbirləri, habelə reklam xarakterli informasiyanı, təşəkkürnamə və sertifikatların şəkillərini, minnətdarlıq məktublarını və buna bənzər digər sənədləri ehtiva edən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.3. Fotoşəkillərin İstifadəçinin fəaliyyətinə aidiyyəti olmalıdır: prosesin, xidmətlərin göstərilməsinin/işlərin yerinə yetirilməsinin, malların satışı prosesinin şəkillərini (məsələn, malların, əmtəə qruplarının olduğu stellajların, vitrinlərin tərtibatının şəkilləri), İstifadəçinin öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi otağın interyerinin şəkillərini ehtiva etməlidir;

2.1.4. Şəkil çəkilişin əsas obyekti olarsa, qiymətlərin olduğu Fotoşəkilləri, lövhələrin Fotoşəkillərini yerləşdirmək qadağandır;

2.1.5. Sorğu məlumatlarını (telefon, göstərilən xidmətlərin siyahısı, İnternet şəbəkəsində resurslara istinadlar və s.) ehtiva edən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.6. Çaşqınlıq yaradan informasiyanı ehtiva edən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.7. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin pozulmasına çağıran məlumatları əks etdirən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.8. İnternet şəbəkəsində məzmunu Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə zidd olan resurslara istinadları ehtiva edən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.9. Loqotipləri (əmtəə nişanlarını, xidmət nişanlarını, əgər bu cür şəkil çəkilişin əsas obyekti olacaqdırsa) ehtiva edən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.10. Təhqiredici, pornoqrafik, zorakılığı təbliğ edən məlumatları, habelə faciəli hadisələrlə bağlı olan, ritual xidmətlərin, qeyri - estetik dar ixtisaslı fəaliyyətlərin atributlarını – ağız boşluğunu, bədəndə dəyişiklikləri və s. təsvir edən məlumatları əks etdirən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır.;

2.1.11. Silah şəkillərini və /və ya silahlarla konstruktiv şəkildə oxşar olan məhsulların şəkillərini ehtiva edən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır. Silahla konstruktiv şəkildə oxşar olan və peyntbol, lazertaq, straykbol və s. oyun proseslərində istifadə edilən məmulatların şəkillərini ehtiva edən Fotoşəkillər istisna təşkil edir. Peyntbol, lazertaq, straykbol oyunlarının yetkinlik yaşına çatmayan iştirakçıların, eləcə də xüsusi təchizatı olmayan iştirakçıların təsvirlərinin olduğu Fotoşəkillər qadağandır.

2.1.12. Çılpaq və ya yarıçılpaq naturaların şəkillərini ehtiva edən və erotik malları nümayiş etdirən Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır;

2.1.13. Fotoşəkillərdə təsvir edilmiş şəxslərin yazılı razılığı olmadan üçüncü şəxslər haqqında şəxsi məlumatları və digər məxfi məlumatları yayan Fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır; 

2.1.14. Vətəndaşın təsvirinin ön planda yerləşdiyi fotoşəkilləri (məsələn, müəllifinin özü-özünü çəkdiyini göstərən avtoportret (selfi-fotoşəkillər); qrup şəkilləri və s.) yerləşdirmək qadağandır.

Vətəndaşın təsvirini əks etdirən və sərbəst ziyarət üçün açıq olan yerlərdə və ya ictimai tədbirdə keçirilən çəkiliş zamanı əldə edilməyən fotoşəkilləri yerləşdirmək qadağandır.

2.1.15. Fotoşəkillər yüksək keyfiyyətli olmalıdır; bulanıq, yanlış döndərilmiş, həddən artıq qaranlıq Fotoşəkillərin yerləşdirilməsinə icazə verilmir.

2.1.16. Çəkilişin əsas obyektləri olduqları halda, tək-tək malların səhnələşdirilmiş şəkillərini; malların kataloqu üçün yaradılmış fotoşəkilləri (ağ fonda və ya digər birrəngli fonda) yerləşdirmək qadağandır.

2.1.17. 2.1.18.-ci bənddə təsvir edilmiş hallar istisna olmaqla, qrafik redaktorun köməyi ilə yaradılmış şəkilləri yerləşdirmək qadağandır.

2.1.18. Qrafik redaktorun köməyi ilə yaradılmış şəkillərin yerləşdirilməsinə yalnız o təşkilatlar üçün icazə verilir ki, onların işinin nəticəsini yalnız göstərilən şəkillərlə (məsələn, dizayn agentlikləri, veb-işləmələr, layihə təşkilatları) təqdim etmək mümkündür və  bu şərtlə ki, bu, təşkilatın yeganə fəaliyyət sahəsidir.

Tikilməkdə olan binaların (yeni tikilən binaların) layihələrinin və maketlərinin yerləşdirilməsinə icazə verilir.

2.1.19. Əgər Obyektin fotoşəkilində əsas şəkil binadırsa, bina tam göstərilməlidir (uzaq planda). Girişlərin, lövhələrin və binanın profilində binanın digər lokal hissələrinin fotoşəkillərini yerləşdirmək qadağandır.

2.2. İstifadəçi tərəfindən dərc edilən Fotoşəkillərə dair texniki tələblər

2.2.1. İcazə verilən genişləndirmələr: jpg, png, gif;

2.2.2. Fotoşəkilin proporsiyaları istənilən tərəflər üzrə 1:5-dən çox olmamalıdır;

2.2.3. Fotoşəkilin minimum tərəfi (uzunluğu və eni)– 600 px, maksimum tərəfi – 7000 px-dir.

2.2.4. Fotoşəkilin ölçüsü - 10 Mb-dan artıq olmamalıdır.

3. Rəylərin dərc edilməsinə dair tələblər:

3.1. Rəylər İstifadəçinin şəxsi müştəri təcrübəsini ehtiva etməlidir. Aşağıdakılar müştəri rəyi hesab edilmir: təşkilat nümayəndəsinin malları və ya xidmətləri təqdim etməkdən imtina etməsi (məsələn: bankın və ya lombardın kredit/borc verməkdən imtina etməsi, klinikanın həkimi evə göndərməkdən imtina etməsi, pasport təqdim etmədən müvafiq malı satmaqdan imtina etməsi, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq və ya digər səbəblərdən hər hansı digər imtina), habelə təşkilatın iş vaxtı hər hansı səbəbdən işləməməsi (bağlı olması) halları. Əgər daha sonra xidmət əldə edilmişdirsə, onun barəsindəki rəydə bundan əvvəlki imtina halı qeyd edilə bilər.

3.2. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin pozulmasına çağıran istənilən materialları dərc etmək qadağandır.

3.3. Özünüreklam qadağandır: konkret təşkilatın maraqlarını təşviq etmək və ya dəstəkləmək üçün rəylərin dərc edilməsi, reklam istinadlarının göstərilməsi, eləcə də maketlərin və digər reklamların dərc edilməsi. Affilə olunmuş şirkətlərin nümayəndələrinə rəyləri dərc etmək qadağandır: 2GİS-də şirkətin yüksək reytinqində maraqlı ola biləcək reklam, piar və marketinq agentlikləri, reklam üzrə menecerlər, hesab-menecerləri və s.

3.4. Haqsız rəqabət və qara PR qadağandır: Hətta İstifadəçinin müştəri təcrübəsi olsa belə, İstifadəçinin işlədiyi təşkilatın rəqiblərini mənfi cəhətdən səciyyələndirən rəylərin, o cümlədən fotoşəkillərin, şəkillərin və ya kollajların dərc edilməsi.

3.5. İşlədiyiniz şirkət barədə rəyləri dərc etmək qadağandır.

3.6. Rəylərin dərc edilməsi üçün bir neçə hesabdan  istifadə etmək qadağandır. Şirkətlərin reytinq nəticələrinin qəsdən təhrif edilməsi qadağandır.

3.7. Rəylərdə eyni profilli təşkilatları qeyd etməyə icazə verilir, məsələn, İstifadəçinin müqayisə edilən təşkilatlardan heç birinə aidiyyəti olmadığı halda, iki rəqib şirkətin işini müqayisə etmək.

3.8. Rəyin mətnində sifarişin/müqavilənin nömrəsi qeyd edilmədikdə və mətn üzrə hadisəni müəyyən etmək mümkün olmadıqda, rəyin müəllifi öz rəyini təsdiq etməyə borcludur. Əgər şirkətin nümayəndəsi müştərinin rəyinə rəsmi cavabda rəydə təsvir edilmiş hadisəni müəyyənləşdirmək və onun səbəblərini aradan qaldırmaq üçün dəqiqləşdirici sual  verirsə (məsələn: şirkətə müraciətin tarixi və vaxtı, telefon nömrəsinin son dörd rəqəmi, müqavilənin və ya sifarişin nömrəsi, şirkətə müraciətin təfərrüatları və s.), rəyin müəllifi sualları cavablandırmalı və rəsmi cavaba öz şərhində müraciətin təfərrüatlarını dəqiqləşdirməlidir. Müəllif müqavilənin nömrəsini və ya dəqiq tarixi və vaxtı xatırlamaya bilər, lakin ayı və təxmini vaxtı deyə, eləcə də  sifarişin tərkibini təsvir edə bilər — bu cür cavab kifayət edəcəkdir. Əgər rəyin müəllifi 4 gün ərzində şirkətin sorğusuna cavab vermirsə, şirkət nümayəndəsinin şikayəti alındıqda rəyə "Təsdiqlənməmiş" statusu verilir. Mobil versiyada bu cür rəy "Digər rəylər" lentinə keçirilir, onlayn versiyada rəy şirkətin reytinqində nəzərə alınmır. Müəllif yalnız şirkətin rəsmi şərhinə cavab verməklə, ərizə vasitəsilə rəyini bərpa edə bilər. Əgər rəydə artıq müştərinin şirkətə müraciət tarixi, vaxtı və sifariş haqqında məlumatlar (malların/xidmətlərin tərkibi, yaxud sifarişin, müqavilənin, qəbzin, onları sistemdə tapmağa imkan verən nömrəsi) qeyd edilmişdirsə, müəllifin cavab verməmək hüququ vardır: bu cür rəy gizlədilməyəcəkdir.

Bu qayda yalnız bir ilə qədər müddətdə yazılmış və şirkətə üç ilə qədərki müraciət müddətini ehtiva edən rəylər üçün aktualdır.

Şirkət yalnız rəyə şərh yazmaqdan başqa əlaqə üsulları təklif etmədiyi halda, müəllif şirkətin sualına rəyə şərh şəklində cavab verməlidir. Şirkət cavab üçün digər əlaqə kanalı (şəxsi mesajlar, telefon, elektron poçt və s.) təklif etdiyi hallarda bu qayda tətbiq edilmir, belə ki, bu halda ünsiyyət açıq dialoq hüdudlarından kənar baş verir.

3.9. Müştərinin şəxsi təcrübəsinə əsaslanmayan rəylər qadağandır: hadisənin dostların, tanışların və ya üçüncü şəxslərin sözlərinə əsasən təsvir edilməsi, təşkilatın nəşrləri, promo-materialları, reklamları, mal və xidmətlərinin çeşidləri, qiymət siyasəti əsasında təşkilatın işi barəsində çıxarılmış nəticələr və s.

3.10. Hətta müştərinin şirkətdə xidməti əldə etmədiyi halda belə, müştəri servisinin əldə edilmə təcrübəsini təsvir edən rəylərə icazə verilir: mağazada satıcının məsləhəti, restoranda sifarişin rəsmiləşdirilməsi (hətta nəticədə mal, xidmət və ya yemək əldə edilmədiyi halda belə). 3.1.-ci bənddə sadalanan hallar istisna təşkil edir (məsələn, texniki və ya digər imkan olmadığı halda şirkət nümayəndəsinin mal və ya xidmətləri təqdim etməkdən imtina etməsi, habelə şirkətin iş vaxtında hər hansı səbəbdən fəaliyyət göstərməməsi).

3.11. Kiçik uşaqların, yaşlı insanların, eləcə də fəaliyyət qabiliyyəti olmayan yaxınların — rəy yaza bilməyənlərin müştəri təcrübəsi barədə rəy bildirməyə icazə verilir, bu şərtlə ki, rəy göndərən İstifadəçi özü rəydə təsvir olunan hadisələrin iştirakçısı olsun. 14 yaşdan yuxarı olan uşaqlar rəylərini özləri yazmalıdırlar.

3.12. Rəy əvəzinə rəy olmayan və konkret təşkilatın işinə həsr olunmayan mətni dərc etmək qadağandır (məsələn, "Burada biizm ilk görüşümüz olub", "Onların reklam siyasəti mənim xoşuma gəlmir. Bütün bu üslub  çox aqressivdir, sanki sıxır. Bu cür şüarları özünə layiq bilən bir şirkətdən mal almağı tövsiyə etməzdim").

3.13. Bir təşkilat haqqında ardıcıl olaraq bir neçə eyni rəyi dərc etmək və ya bir təşkilatın bütün filialları və ya müxtəlif təşkilatlar haqqında eyni rəyi (təkrarlar) dərc etmək qadağandır.

3.14. Kiminsə rəyinə cavab olaraq rəy dərc etmək qadağandır.

3.15. İfadə edilənlərin mahiyyətinin qavranılmasını çətinləşdirən digər ədəbi növ və ya janr (şeir, pyes, nağıl, əfsanə) altında rəyin mətninin üslublaşdırılması qadağandır.

3.16. Orfoqrafiya və punktuasiyanın ümumi qəbul edilmiş qaydalarını qəsdən pozmaq, böyük və kiçik hərfləri növbələşdirmək, yuxarı registrdə ("kapslok") mətnin üstünlük təşkil etdiyi rəyləri dərc etmək və ya minimum icazə verilən uzunluğa "nail olmaq" üçün rəyin mətnini artıq simvolların — məsələn, təkrarlanan mötərizələr və ya çox nöqtələrin köməyi ilə doldurmaq  qadağandır.

3.17. Mətnində təşkilatın xidmətlərinə aid olmayan məlumatların üstünlük təşkil etdiyi rəylər qadağandır.

3.18. Təşkilatın işəgötürən qismində (real və ya potensial) qiymətləndirilməsi, müsahibənin nəticələrinə əsasən təşkilatın qiymətləndirilməsi qadağandır.

3.19. Rəylərdə birbaşa müştəri təcrübəsinə aid olmayan və təşkilatın işini və ya işin keyfiyyətini, onda əldə edilmiş malları əks etdirməyən fotoşəkilləri dərc etmək qadağandır. Ürəkciklər, smayllar, emosiyaları, heyvanları və göy qurşağını təsvir edən şəkillər rəy üçün illüstrasiya ola bilməz.

3.20. Digər müəlliflərin çəkdiyi, lakin şirkətin işinə aid olan (mallar, interyer, vitrinlər, yeməklər) şəkilləri dərc etməyə icazə verilir.

3.21. Hüquq sahibinin və ya hüquq sahibinin müvəkkil etdiyi şəxsin fotoşəkildən əsaslı şikayəti daxil olduqda, fotoşəkil silinəcəkdir.

3.22. Rəylərə dair şərhlərdə mənasız mesajlar (flud), təkrarlar, təhqirlər, qeyri-normativ leksika, spam qadağan edilir. Nəşr qaydalarını pozan rəylərin mətnlərinin yerləşdirilməsi üçün şərhlərdən istifadə etmək qadağandır.

3.23. Rəylərdə, fotoşəkillərdə və təşkilatların rəsmi cavablarında insanların – işçilərin, təşkilatların müştərilərinin və Servisin digər İstifadəçilərinin hər hansı emosional mənfi xarakteristikaları qadağandır. Xüsusən, təsvir edilən insanların milliyyət, din, siyasi baxışlar və əqli qabiliyyət səviyyəsi əlamətlərinə görə təhqir edilməsinə yol verilmir.

3.24. Qeyri-normativ leksika qadağandır.

3.25. Şəxsiyyəti təhqirə  keçmədən konkret təşkilatın, onun mallarının və ya xidmətlərinin fəaliyyətinə dair  mənfi fikirlər söyləmək mümkündür.

3.26. Saytın və ya təşkilatın tətbiqinin texniki nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilməsi qadağandır (ləng işləyir, mobil telefona və ya planşetə uyğunlaşdırılmayıb).

3.27. Rəylərdə internet-mağazanın saytının və ya təşkilatın tətbiqinin işinin qiymətləndirilməsinə yalnız servisin bir hissəsi kimi icazə verilir (sifariş, zəng, çatdırılma), əgər bu zaman başqa məlumatlar da (malın alınması, malın keyfiyyəti) dərc edilirsə.

3.28. Aşağıdakı rubrikalardan təşkilatlar istisna olmaqla, istənilən təşkilatda telefon xəttinin məşğulluğunun qiymətləndirilməsi qadağandır: Ərzaq / təsərrüfat mallarının evə sifarişi, Hazır yeməklərin çatdırılması, Güllərin çatdırılması, İçməli su, Sərnişin minik nəqliyyatının sifarişi, İnternet provayderləri, Mobil rabitə operatorları, Dispetçer xidmətləri.

3.29. Əgər  telefonla şirkətin xidmətlərinin və ya mallarının alınması ilə bağlı məsələlər üzrə şirkət əməkdaşının məsləhəti alınmışdırsa, telefon danışığının qiymətləndirilməsinə icazə verilir. Məsləhətin keyfiyyəti qiymətləndirildikdə, telefon danışığı haqqında rəy bildirilməsinə icazə verilir.

3.30. Rəylərdə pasportların skanlarının, tibbi kartlardan məlumatların və təşkilatın müştərisinin digər şəxsi məlumatlarının dərc edilməsi qadağandır. Rəyin müəllifindən rəyə şərhlərdəki / cavablardakı /sonrakı rəylərdəki mətndən şikayət daxil olduqda, onun SAA, dərc edilmiş kontent silinəcəkdir. Şirkət nümayəndələrinin, ictimai informasiya mənbələrindən əldə edilən  şəxsi məlumatlarının dərc edilməsinə yol verilir.

3.31. Rəylərdə əldə etdiyiniz maldan istifadənin nəticələrinin və ya xidmətin alınması nəticəsində baş verən dəyişikliklərin fotoşəkillərinə yol verilir. Məsələn: sizin çəkdiyiniz şəkil əldə edilmiş sulu boyaların keyfiyyəti barədə şərh ilə; öz fotoşəkliniz (selfi), əgər fotoşəkil yalnız insan üzərində qiymətləndirilməsi mümkün olan servisin və ya malın (saç düzümü, makiyaj, geyimin əyində necə oturması) keyfiyyətini nümayiş etdirirsə, heyvanın fotoşəkili, əgər fotoşəkil heyvanlar üçün xidmətlər göstərən təşkilatın (baytarlıq klinikaları, heyvanlar üçün bərbərxanalar və s.) işinin nəticələrini nümayiş etdirirsə.

3.32. Servisdən, İstifadəçinin və ya təşkilatın nümayəndəsinin internet meydançasına trafik cəlb etmək üçün bir kanal kimi istifadə etmək qadağandır: şəxsi bloqlara, saytlara, kanallara istinad  vermək qadağandır.

3.33. İstifadəçi bu təşkilatda işləmirsə, təşkilatların informasiya resurslarına (KİV, forumlara) və saytlarına istinadlar verməyə icazə verilir.

Rəydə təşkilatın servisinin mütləq qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, aşağıdakılara icazə verilir: öz hadisəsi ilə bağlı məlumatları təşkilatdan dəqiqləşdirmək (baş verən hadisələrin iştirakçısı olub) və ya təşkilatın işinə dair konstruktiv suallar / təkliflər səsləndirmək. Təşkilatın İstifadəçiyə aidiyyəti olmayan digər hallar üzrə qəbul etdiyi qərarları mübahisələndirmək, tənqid etmək və qiymətləndirmək qadağandır.

3.35. Biz sizdən mənşəyi bizdə şübhə doğuran hər hansı bir rəyin təsdiqini tələb etmək hüququna malikik. Sifariş nömrəsi, müraciət tarixi və vaxtı, şirkətə müraciətin təfərrüatları — xidmətin əldə edilməsinin və ya malın alınmasının təfərrüatlarını göstərən hər bir şey təsdiq ola bilər.

4. Bu Tələblərin hər hansı bəndinin pozulması aşağıdakı nəticələrə səbəb ola bilər:

4.1. Kontentin gizlədilməsi, silinməsi;

4.2. Əlavə xidmətlərin başqa üsulla göstərilməsinin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması.

Bu tələblərin pozulmasına görə sanksiyalar İcraçının mülahizəsinə əsasən, əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək və əlavə izahat vermək zərurəti olmadan tətbiq edilir.

01.12.2019-cu il tarixli redaksiya.