Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Lisenziya müqaviləsi

«2GİS-in proqram məhsullarının və/və ya onlayn-servislərinin istifadəsinə dair lisenziya müqaviləsi» adlı bu sənəd Kipr qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alınmış 2GİS LİMİTED şirkətinin (bundan sonra — «Hüquq sahibi») aşağıda qeyd olunan şərtlərlə Müqavilə bağlamaq təklifindən ibarətdir. 2GİS-in proqram məhsullarından və/və ya onlayn-servislərindən istifadə etməzdən əvvəl, lütfən, bu lisenziya müqaviləsinin şərtləri ilə tanış olun.

1. Ümumi müddəalar

1.1. 2GİS-in proqram məhsullarından və/və ya onlayn-servislərindən istifadə edərək, Siz razılaşırsınız ki:

a) 2GİS-in proqram məhsullarından və/və ya onlayn-servislərindən istifadə etməzdən əvvəl Siz bu Müqavilənin şərtləri ilə tam həcmdə tanış olmusunuz.

b) Sizin hər hansı bir şəkildə 2GİS-in Proqram məhsullarından və/ və ya Onlayn-servislərindən istifadə etməyə başlamağınız, tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan Sizin, bu Müqavilənin bütün şərtlərini tam olaraq qəbul etdiyinizi bildirir. 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin başqa şərtlərlə istifadə edilməsinə yol verilmir.

c) Əgər Siz bu Müqavilənin şərtləri ilə razı deyilsinizsə və ya onu bağlamaq hüququnuz yoxdursa, 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən hər hansı istifadəni dərhal dayandırmalısınız.

ç) Müqavilə (o cümlədən onun hər hansı bir hissəsi) hər hansı bir xüsusi bildiriş olmadan Hüquq sahibi tərəfindən dəyişdirilə bilər. Müqavilənin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Müqavilənin yeni redaksiyası onun Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.2. Bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmayan bütün hallarda, 2GİS-in Onlayn-servislərindən istifadə ilə bağlı münasibətlər 2GİS-in servislərindən istifadə haqqında Saziş (http://law.2gis.az/rules), eləcə də Məxfilik siyasəti (http://law.2gis.az/privacy) ilə tənzimlənir.

1.3. Əgər bundan sonra mətn üzrə başqa cür müəyyənləşdirilməyibsə, bu Lisenziya müqaviləsində istifadə olunan söz və ifadələrin aşağıdakı mənaları vardır:

a) Lisenziya (Müqavilə) — 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn servislərinin istifadəsinə dair hazırkı Lisenziya müqaviləsidir.

b) 2GİS-in Onlayn-servisləri — Hüquq sahibinin Saytından istifadə etməklə giriş imkanı İstifadəçilərə təqdim olunan 2GİS-in Proqram məhsullarının və Hüquq sahibinin aparat vasitələrinin məcmusudur.

c) Hüquq sahibi — Kipr qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alınmış 2GİS LİMİTED şirkətidir, onun qeydiyyata alınmış ofisi aşağıdakı ünvanda yerləşir: 1066, Kipr, Nikosiya, 27 Evagoru A, ofis 11.

d) İstifadəçi — qüvvədə olan qanunvericiliyin və bu Müqavilənin tələblərinə uyğun olaraq, özünün və ya başqalarının marağında Hüquq sahibi ilə bu Müqaviləni bağlamış şəxsdir.

e) 2GİS-in Proqram məhsulları — Hüquq sahibinə məxsus olan 2GİS proqram kompleksləridir, onlar öz tərkibində Rəqəmsal planları və/və ya Təşkilatların soraqçalarını, habelə onların tərkibinə daxil olan və ya onlarla birlikdə istifadə olunan hər bir EHM üçün proqramı və ya ayrılıqda məlumatlar bazasını, eləcə də masaüstü və cib fərdi kompüterlərində, mobil telefonlarda, kommunikatorlarda, smartfonlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bütün sonrakı yenilikləri və modifikasiyaları özündə birləşdirir.

f)Təşkilatların soraqçası — onunla uyğunlaşdırılmış Rəqəmsal planın sərhədləri ilə üst-üstə düşən müəyyən ərazinin hüdudları daxilində yerləşən təşkilatların və fərdi sahibkarların, eləcə də Hüquq sahibinin mülahizəsinə əsasən digər təşkilatların adları, yerləşmə yerləri, telefonları, elektron poçt ünvanları və saytları, istehsal etdikləri və satdıqları malların (gördükləri işlərin, göstərdikləri xidmətlərin) növləri barədə informasiyanın və digər məlumatların daxil olduğu elektron soraqçanın məlumatlar bazasıdır.

g) Hüquq sahibinin saytı — 2gis.com.cy, 2gis.az ünvanında yerləşən domenlərdə, eləcə də bu domenlərə daxil olan digər domenlərdə yerləşdirilən internet saytlarıdır.

h) Rəqəmsal plan — müəyyən coğrafi koordinatlarla məhdudlaşdırılmış ərazinin hüdudları daxilindəki coğrafi obyektlər və yaşayış məntəqələri haqqında geoinformasiya məlumatlarını əhatə edən elektron xəritənin məlumatlar bazasıdır.

i) Kommersiya istifadəsi — 2GİS-in Proqram məhsullarının və/ və ya Onlayn-servislərinin, eləcə də digər əqli mülkiyyət Obyektlərinin fiziki şəxs tərəfindən gəlir (mənfəət) əldə etmək məqsədilə, fərdi sahibkar və ya təşkilat tərəfindən isə sahibkarlıq səmərəsini əldə etmək məqsədi ilə, bu Müqavilə üzrə icazə verilmiş funksional tətbiqin və/və ya xəritə fraqmentlərindən istifadə üçün təqdim edilmiş hüquqların çərçivəsindən kənara çıxan istifadəsi, o cümlədən onların təmənnalı əsasda, yəni haqqı ödənilməklə təqdim edilməsi və ya onlara giriş imkanının təmin edilməsi, yaxud malların, işlərin istənilən qarşılıqlı təqdim edilməsi, ya da malların, işlərin, xidmətlərin bu və ya digər şəkildə eyni zamanda ödənişli əsasda təqdim edilməsidir. 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən, eləcə də digər əqli mülkiyyət Obyektlərindən kommersiya məqsədilə istifadəyə Hüquq sahibi tərəfindən İstifadəçi ilə ayrıca razılaşma əsasında icazə verilə bilər.

j) Pin-kod — İstifadəçinin sorğusu ilə Hüquq sahibinin proqram-aparat vasitələri tərəfindən yaradılan və 2GİS-in ayrı-ayrı Onlayn-servislərinin və/və ya 2GİS-in Proqram məhsullarının əlaqəsini, habelə onların digər proqram məhsulları, servislər ilə əlaqəsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulan rəqəmlərin unikal ardıcıllığıdır.

k) Məxfilik Siyasəti — internet şəbəkəsində bu ünvanda yerləşdirilən Məxfilik Siyasətidir: http://law.2gis.az/privacy.

l) Tətbiq edilən hüquq — Kipr Respublikasının qüvvədə olan maddi və prosessual qanunvericiliyidir.

2. Müstəsna hüquqlar

2.1. 2GİS-in ümumilikdə Proqram məhsulları və Onlayn-servisləri və onların tərkibinə daxil edilən və ya onlarla birlikdə istifadə olunan EHM üçün proqramlar, məlumat bazaları, kartoqrafiya, sorğu-informasiya və digər mətn materialları, şəkillər və digər müəlliflik hüququ və/və ya əlaqəli hüquq obyektləri, habelə patent hüquqlarının obyektləri, əmtəə nişanları, kommersiya nişanları və firma adları, habelə ayrılıqda 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin digər hissələri (onların tərkibinə daxil olub-olmamasından və ya əlavə komponentlər olmasından və ya onların tərkibindən çıxarıla və müstəqil istifadə edilə bilməsindən asılı olmayaraq) (bundan sonra — «Əqli mülkiyyət obyektləri»), Kiprin müəllif hüquqları haqqında Qanununa fəsil 59/1976 (cari redaksiyada), Avropa İttifaqının Müəlliflik hüququ üzrə 2001/29/EC Direktivinə, Avropa İttifaqının əqli mülkiyyət hüquqlarının həyata keçirilməsi üzrə 2004/48/EC Direktivinə, Avropa İttifaqının məlumat bazalarının hüquqi müdafiəsi haqqında 96/9/EC Direktivinə və tətbiq edilən hüquqa uyğun olaraq tətbiq edilən digər Aktlara uyğun olaraq qorunurlar və hüquqlar haqqında bildirişdə başqa cür nəzərdə tutulmadığı halda, müstəsna hüquqla Hüquq sahibinə məxsusdurlar.

2.2. Hüquq sahibi bu Lisenziyaya uyğun olaraq icazə verilən Əqli mülkiyyət obyektlərinin işlənməsinin (modifikasiyasının) istənilən nəticələrinə müstəsna hüquqları özündə saxlayır və İstifadəçinin onların yaradılması və istifadəsi üçün hər hansı xərclərini kompensasiya etmədən istənilən vaxt öz mülahizəsi üzrə, onların istifadəsi üçün icazəsini geri götürmək hüququna malikdir.

2.3. Əqli mülkiyyət obyektinə olan hüquqlar barədə bildiriş həmin Obyektdə yerləşdirilir və ya onun təqdim edilməsi zamanı İstifadəçinin nəzərinə çatdırılır. Hüquqlar barədə bildirişin olmaması onun hüquqi müdafiəsinin olmaması və ya onun sərbəst istifadəsinə icazə verilməsi demək deyildir.

3. Lisenziya

3.1. 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin istifadəsinə yalnız bu Lisenziyanın şərtləri ilə icazə verilir. Əgər İstifadəçi Lisenziyanın şərtlərini tam həcmdə qəbul etmirsə, İstifadəçi 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən hər hansı məqsəd üçün istifadə etmək hüququna malik deyildir. Lisenziya şərtlərinin hər hansı birinin pozulması (yerinə yetirilməməsi) ilə 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin istifadəsi qadağandır.

3.2. 2GİS-in Proqram məhsulları və/və ya Onlayn-servisləri üçün, bu Müqavilə ilə İstifadəçiyə açıq şəkildə təqdim edilməmiş/icazə verilməmiş hüquqlar və istifadə üsulları Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilməmiş/qadağan edilmiş hesab edilir.

3.3. İstifadəçinin 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən bu Lisenziyanın şərtləri əsasında qeyri-kommersiya məqsədləri ilə təmənnasız istifadəsinə icazə verilir.

3.4. Hüquq sahibi 2GİS-in Proqram məhsullarında və/və ya Onlayn-servislərində istənilən informasiya və/və ya reklam materiallarını və üçüncü şəxslərin internet saytlarına istinadları yerləşdirmək, habelə 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən göstərilən üsulla istifadə hüququnu ayrıca razılaşmaya əsasən üçüncü şəxslərə təqdim etmək hüququna malikdir.

4. İstifadəçinin hüquqları

4.1. Hüquq sahibi İstifadəçiyə 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən sadə (qeyri-müstəsna), ötürülməyən lisenziya şərtləri ilə dünyanın bütün ölkələrinin ərazisində bu bölmədə göstərilən üsullarla istifadə etmək hüququ verir.

4.2. 2GİS-in Proqram məhsullarının funksional istifadəsi

İstifadəçi 2GİS-in Proqram məhsullarını, İstifadəçinin təlimatına uyğun olaraq, onların birbaşa funksional təyinatı üzrə istifadə etmək, bu məqsədlə onları masaüstü və ya fərdi cib kompüter(lər)inə, smartfon(lar)a və ya digər cihazlara (bundan sonra — «Cihazlar») quraşdırmaq hüququna malikdir.

Bu bəndə uyğun olaraq, İstifadəçi 2GİS-in Proqram məhsullarını məhdudiyyətsiz sayda Cihazlara quraşdırmaq, həmçinin Proqram məhsullarının nüsxələrini yerli şəbəkə daxilində mövcud olan digər kompüterlərdə Proqram məhsulunun quraşdırılması və işləməsi üçün nəzərdə tutulmuş və istifadə edilən məlumatların saxlanma cihazında (məsələn, şəbəkə serverində) saxlamaq və ya quraşdırmaq hüququna malikdir.

4.3. 2GİS-in Proqram məhsullarının reproduksiyası

İstifadəçi, nüsxələri Hüquq sahibi tərəfindən qeyri-kommersiya məqsədi ilə istənilən Cihazlarda və maddi daşıyıcıların digər növlərində təmənnasız şəkildə yayılan 2GİS-in Proqram məhsullarını, Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilən və/və ya istifadə üçün tövsiyə edilən forma ilə müqayisədə 2GİS-in Proqram məhsullarının kombinasiyasının, tərkibinin və məzmununun dəyişməz şəkildə saxlanılması şərti ilə reproduksiya etmək hüququna malikdir.

4.4. 2GİS-in Proqram məhsullarının yayılması

Hüquq sahibinin yazılı razılığı ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, İstifadəçi 2GİS-in Proqram məhsullarının bu Müqavilənin 4.3-cü bəndinə uyğun olaraq reproduksiya edilmiş nüsxələrini, qeyri-kommersiya məqsədləri ilə təmənnasız olaraq və onların bütövlüyünə əməl edilməklə, ötürmək yolu ilə yaymaq hüququna malikdir.

4.5. 2GİS-in Onlayn-servislərinin funksional istifadəsi

İstifadəçi bu Lisenziyanın şərtlərinə uyğun olaraq, məhdudiyyətsiz sayda Cihazlarda 2GİS-in Onlayn-servislərindən onların birbaşa funksional təyinatı üzrə istifadə etmək hüququna malikdir. Hüquq sahibinin mülahizəsinə görə, 2GİS-in bəzi Onlayn-servislərindən və ya onların əlavə funksional imkanlarından istifadə etmək üçün İstifadəçinin ayrıca razılaşmanın şərtlərini qəbul etməsi tələb oluna bilər.

4.6. İnternet şəbəkəsində 2GİS-in Onlayn-servislərindən xəritələrin fraqmentlərinə keçidlərin istifadə edilməsi

İstifadəçi aşağıdakı şərtlərlə 2GİS-in Onlayn-servisindən istifadə etməklə xəritələrin fraqmentlərinə html-istinadlardan istifadə etmək hüququna malikdir.

Lazımi binanın yerini göstərmək üçün 2GİS-in Onlayn-servisindən Rəqəmsal plana aşağıdakı şəkildə xüsusi bir istinadı qoymaq kifayətdir:

<a href={Fraqmentə istinadın ünvanı}" target="_blank" title="2gis.az —Şəhər informasiya servisi">{İstinadın mətni, adətən ünvan olur}</a>

Rəqəmsal planın fraqmentinə istinadın ünvanını öyrənmək üçün aşağıdakıları etmək lazımdır:

  1. Hüquq sahibinin 2gis.az Saytına daxil olmaq.
  2. Lazımi binanı seçmək (bu zaman binanın ünvanı olan kart xəritədə görünəcəkdir).
  3. Xəritənin sağ alt küncündə yerləşən «Linki paylaş» mətninə klikləmək. Kursorun yuxarısında seçilmiş fraqment üçün istinadın ünvanı ilə bir pəncərə görünəcəkdir.

İstinad üzrə «Linki paylaş» mətninin üzərinə klik zamanı seçilmiş olan eyni fraqment açılacaqdır. İstifadəçilərin rahatlığı üçün 2GİS-in Onlayn-servisində aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: xəritə üzrə naviqasiya, yaxınlıqdakı dayanacaqların nəzərdən keçirilməsi, binalardakı firmalar haqqında məlumatlar.

2GİS-in Onlayn-servisinə olan istinadlardan istifadə onun istifadəsinin ən sadə və operativ variantıdır və buna görə də çoxlu sayda ünvanları (şirkətlərin, yeni tikililərin kataloqu və s.) olan saytlar üçün tövsiyə olunur. 2GİS-in Onlayn-servisi hər ay yenilənir.

4.7. İnternet şəbəkəsində 2GİS-in Proqram məhsullarının və / və ya Onlayn-servislərinin xəritələrinin fraqmentlərindən istifadə edilməsi

İstifadəçi kartoqrafik məlumatların 2GİS-in Proqram məhsulları və/və ya Onlayn-servisləri tərəfindən yaradılan vizual təsvirinin surətini çıxarmaqla şəhərlərin Rəqəmsal planlarından xəritələrin fraqmentlərini, habelə bu cür fraqmentlərin törəmələrini (əlavələr, ixtisarlar, dönmə bucağının dəyişməsi və digər işlənmələrlə) yaratmaq və fraqmentlərin hər birinə imzanın olması şərtilə, götürülmə mənbəyi və www.2gis.az saytına aşağıdakı şəkildə istinad göstərilməklə onları İnternet şəbəkəsində hamının diqqətinə çatdırmaq hüququna malikdir:

<a href="http://www.2gis.az" target="_blank" title="2GİS — Şəhər informasiya servisi">&copy; 2GİS — Şəhər informasiya servisi</a>

4.8. 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən xəritələrin fraqmentlərinin KİV-də, videoçarxlarda, poliqrafiyada və xarici reklamda istifadəsi

İstifadəçi kartoqrafik məlumatların 2GİS-in Proqram məhsulları və/və ya Onlayn-servisləri tərəfindən yaradılan vizual təsvirinin surətini çıxarmaqla xəritələrin fraqmentlərini, habelə bu cür fraqmentlərin törəmələrini (əlavələr, ixtisarlar, dönmə bucağının dəyişməsi və digər işlənmələrlə) fraqmentlərin hər birinə aşağıdakı şəkildə imzanın olması şərtilə, dövri mətbu nəşrlərində, o cümlədən televiziyada/İnternet şəbəkəsində yayımlanan videoçarxlarda, poliqrafiyada, xarici reklamda və digər çap və elektron nəşrlərdə reproduksiya etmək hüququna malikdir:

© 2GİS. Şəhər informasiya servisi. www.2gis.az

Çap nəşrlərində və poliqrafiyada xəritə fraqmentlərinin imzası üçün istifadə olunan şriftin ölçüsü ən azı 5 pt təşkil etməli, xarici reklamda isə maketin sahəsinin 2%-dən az olmamalıdır. Videoçarxlarda göstərilən imza xəritələrin fraqmentlərinin nümayiş olunduğu bütün müddət ərzində yerləşdirilməli və kadrın sahəsinin 3%- dən az olmamalıdır (yalnız final titrlərdə xəritələrin fraqmentinə istinadın verilməsi qadağandır), bu zaman göstərilən imzanın əks etdirilmə şərtləri istehlakçıya videoçarxın nümayiş etdirilmə forması və üsulu nəzərə alınmaqla onun mətni ilə tam tanış olmağa imkan verməlidir.

4.9. 2GİS-in Proqram məhsullarının və/ və ya Onlayn-servislərinin Müqavilənin 4.7-4.8-ci bəndlərində göstərilən üsullarla istifadəsinə aşağıdakı şərtlərə eyni zamanda riayət etməklə icazə verilir:

a) xəritələrin fraqmentlərinin sonrakı istifadəsi yalnız informasiya məqsədləri üçün mümkündür (məsələn, müəyyən obyektin yerləşdiyi yeri və ya həmin obyektə gedişin sxemini göstərmək üçün);

b) kartoqrafik materiallardan istifadənin həcmi (xəritənin fraqmentinin sahəsi) yuxarıda göstərilən informasiya məqsədləri ilə əsaslandırılmışdır.

4.10. 2GİS-in ayrı-ayrı Proqram məhsullarının və/ və ya Onlayn-servislərinin əlaqəsinin, o cümlədən onların digər proqram məhsulları, servislər ilə əlaqəsinin təmin edilməsi imkanından istifadə etmək üçün İstifadəçi Hüquq sahibindən alınmış pin-kodu daxil etməlidir.

4.11. Bu bölməyə uyğun olaraq 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən istifadə hüququ İstifadəçinin bu Müqavilə ilə təyin edilmiş məhdudiyyətlərə riayət etməsi şərti ilə təqdim edilir.

5. İstifadənin məhdudiyyətləri

5.1. İstifadəçi müstəqil şəkildə və ya üçüncü şəxslərin cəlb edilməsi ilə aşağıdakıları etmək hüququna malik deyildir:

5.1.1. Texnologiyanı açmaq, 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin kodunu emulyasiya etmək, yeni versiyalarını yaratmaq, dəyişdirmək, dekompilyasiya, dizassamblyasiya, deşifrə etmək və onunla 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin icazəsiz istifadədən müdafiə sisteminin pozulması, kartoqrafik materialların, sorğu-informasiya materiallarının və digər materialların məlumat bazalarından götürülməsi, eləcə də 2GİS-in Proqram məhsullarında və/və ya Onlayn-servislərində istifadə edilmiş alqoritmlərin reallaşdırılması barədə informasiyanın əldə edilməsi məqsədi daşıyan digər hərəkətləri həyata keçirmək.

5.1.2. 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən, habelə onların tərkibinə daxil edilən məlumat bazalarından və ya onlardan götürülən (götürülə bilən) mətn, kartoqrafik və sorğu-informasiya materiallarından, habelə bu Müqavilənin 2.1-ci bəndində göstərilən digər əqli mülkiyyət Obyektlərindən istifadə etməklə proqram və ya sorğu-informasiya məhsulları və/və ya servisləri yaratmaq.

5.1.3. Hüquq sahibinin yazılı razılığı olmadan kommersiya məqsədləri üçün 2GİS-in Proqram məhsullarını reproduksiya etmək və yaymaq.

5.1.4. 2GİS-in Proqram məhsullarının tərkibinə daxil olan məlumat bazalarından istənilən kartoqrafik, sorğu-informasiya materiallarını və digər materialları götürmək və onların istənilən formada və istənilən üsulla sonrakı istifadəsini həyata keçirmək.

5.1.5. 2GİS-in Proqram məhsullarının tərkibinə daxil olan məlumat bazalarını 2GİS-in bu cür Proqram məhsullarından ayrılıqda istifadə etmək.

5.1.6. Hüquq sahibi ilə ayrıca razılaşma ilə başqa cür nəzərdə tutulmadığı halda, freymlərdən və 2GİS-in Onlayn servisindən məlumatların alınmasını və onların üçüncü şəxslərin saytında təqdim edilməsini təmin edən digər proqram metodlarından və üsullardan istifadə edilməsi də daxil olmaqla, 2GİS-in Onlayn-servislərindən məlumatların istənilən üsullarla translyasiya edilməsi yolu ilə 2GİS-in Onlayn-servislərinə kommersiya məqsədləri üçün girişi təmin etmək.

5.1.7. 2GİS-in Proqram məhsullarına və/və ya Onlayn-servislərinə daxil edilmiş, eləcə də Rəqəmsal planlara və digər kartoqrafik materiallara qoyulmuş ticarət nişanlarını, sənaye nümunələrini və müəllif hüquqları və istənilən digər hüquqlar barədə bildirişləri silmək və ya istənilən üsulla dəyişdirmək.

5.2. Şübhələrə yol verməmək məqsədilə, bu Lisenziya ilə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, həm 2GİS-in Proqram məhsullarının və Onlayn-servislərinin tərkibinə daxil olan məlumat bazalarından birbaşa götürülmüş, həm də 2GİS-in Proqram məhsullarının və Onlayn-servislərinin istifadəsi ilə məlumatların işlənmə nəticələrinin surətinin çıxarılması yolu ilə əldə edilmiş kartoqrafiya və sorğu-informasiya materiallarının, eləcə də bu materiallardan yaradılmış məhsulların (əlavələr, ixtisarlar və digər işlənmələrlə) surətinin çıxarılması, reproduksiyası, yenidən işlənməsi, yayılması, İnternet şəbəkəsində sərbəst giriş imkanı ilə yerləşdirilməsi (dərc edilməsi), kütləvi informasiya vasitələrində və / və ya kommersiya məqsədilə istifadə edilməsi QADAĞAN EDİLİR.

6. Avtomatik yenilənmə

6.1. 2GİS-in Proqram məhsulları vaxtaşırı olaraq 2GİS-in Proqram məhsullarının, 2GİS-in Proqram məhsullarının modifikasiyalarının, onlar üçün əlavə modulların yenilənmələrinin, eləcə də şəhərlər üzrə məlumat bazalarının yenilənmələrinin (bundan sonra «Yenilənmələr») mövcudluğunu yoxlamaq məqsədilə Hüquq sahibinin proqram-aparat vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqədə ola bilər.

6.2. İstifadəçi 2GİS-in Proqram məhsullarını quraşdırmaqla, onların sorğular həyata keçirməsinin mümkünlüyü, eləcə də avtomatik rejimdə Yenilənmələri almaq və quraşdırmağın mümkünlüyü ilə razılaşır.

7. Məxfilik siyasəti

7.1. 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin İstifadəçilər tərəfindən istifadəsi ilə əlaqədar Hüquq sahibinin İstifadəçilər haqqında əldə etdiyi məlumatların işlənmə və mühafizə qaydası bu Müqavilə və 2GİS-in ayrı-ayrı Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin istifadəsinə dair sazişlərlə müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla Məxfilik siyasəti ilə müəyyənləşdirilir.

8. Lisenziya üzrə məsuliyyət

8.1. Lisenziya çərçivəsində 2GİS-in Proqram məhsullarından və/və ya Onlayn-servislərindən istifadə hüququnun qeyri-kommersiya məqsədləri üçün təmənnasız şəkildə təqdim edilməsi ilə əlaqədar olaraq, tərəflərin Lisenziya üzrə münasibətlərinə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin müddəaları tətbiq edilmir.

8.2. 2GİS-in Proqram məhsulları və/və ya Onlayn-servisləri «olduğu kimi» şərtləri ilə təqdim edilir və bununla əlaqədar olaraq, onların İstifadəçinin tələblərinə uyğun olacağına; fasiləsiz, sürətli, etibarlı və səhvsiz təqdim ediləcəyinə; onların istifadəsi ilə əldə edilə biləcək nəticələrin dəqiq və etibarlı olacağına; bütün səhvlərin düzəldiləcəyinə dair İstifadəçiyə heç bir zəmanət verilmir.

8.3. Hüquq sahibi Soraqçada və xəritədə yerləşdirilmiş informasiyanın dəqiq olması üçün bütün səylərini əsirgəmir, lakin Hüquq sahibi bu cür informasiyanın dəqiqliyinə heç bir zəmanət vermir və buna görə məsuliyyət daşımır. 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin tərkibindən hər hansı material və məlumatların istifadəsi yalnız İstifadəçinin riskinə aiddir, Hüquq sahibi 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin istifadəsi nəticəsində yaranan hər hansı gəlir itkisi və ya digər ziyana görə məsuliyyət daşımır.

8.4. 2GİS-in Proqram məhsullarında və/və ya Onlayn-servislərində yerləşdirilən bütün informasiya və/və ya reklam materialları üçüncü şəxslər tərəfindən təqdim edilmişdir. Hüquq sahibi üçüncü şəxslərin informasiya və/və ya reklam materiallarının doğruluğuna, onların internet saytlarının əlçatanlığına və onların məzmununa görə, habelə informasiyanın və/və ya reklamın, həmçinin üçüncü şəxslərin internet saytlarının istifadəsi ilə bağlı hər hansı nəticələrə görə cavabdehlik daşımır. Hüquq sahibi 2GİS-in Proqram məhsullarında və/və ya Onlayn-servislərində öz mülahizəsi üzrə istənilən yerdə, o cümlədən Təşkilatların soraqçasının kartlarında istənilən informasiya və/və ya reklam materiallarını göstərmək hüququna malikdir.

8.5. 2GİS-in Proqram məhsulları və/və ya Onlayn-servisləri yeni funksional imkanların daimi tamamlanması və yenilənməsi mərhələsində olduğundan, məhsulların və təqdim edilən xidmətlərin forması və xarakteri İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən vaxtaşırı dəyişə bilər. Hüquq sahibi öz mülahizəsi ilə 2GİS-in Proqram məhsullarının və/və ya Onlayn-servislərinin (və ya məhsulların yaxud servislərin funksiyalarının hər hansı ayrı-ayrı hissələrinin) bütün İstifadəçilərə və ya ayrılıqda bir İstifadəçiyə təqdim edilməsini dayandırmaq (müvəqqəti və ya birdəfəlik), həmçinin əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən Lisenziyanı dəyişdirmək və ya geri götürmək hüququna malikdir.

8.6. İstifadəçi bu Müqavilə ilə və (və ya) tətbiq olunan hüquqla müəyyən edilmiş öhdəliklərin hər hansı şəkildə pozulmasına, habelə bu cür pozuntuların bütün nəticələrinə (Hüquq sahibinin və digər üçüncü şəxslərin məruz qala biləcəyi hər hansı zərər də daxil olmaqla) görə məsuliyyət daşıyır.

8.7. Hüquq sahibi öz mülahizəsinə görə mülki, inzibati və cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əqli mülkiyyət Obyektlərinə müstəsna hüquqları pozan şəxsləri təqib etmək hüququnu özündə saxlayır.

9. Yekun müddəalar

9.1. Bu Müqavilə, onun bağlanması və icra edilmə qaydası, habelə bu Müqavilə ilə tənzimlənməyən məsələlər tətbiq edilən hüquqla tənzimlənir.

9.2. Müqavilə üzrə və ya onunla bağlı olan bütün mübahisələrə Kipr Respublikasının mövcud prosessual hüququna uyğun olaraq Hüquq sahibinin olduğu yer üzrə məhkəmədə baxılmalıdır.

9.3. Bu Müqavilə İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və bununla bağlı hər hansı kompensasiya ödənilmədən Hüquq sahibi tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə və ya ona xitam verilə bilər.

9.4. Bu Müqavilənin qüvvədə olan redaksiyası Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirilib və İnternet şəbəkəsində bu ünvanda mövcuddur: http://law.2gis.az/licensing-agreement

Müqavilənin, 2GİS-in Proqram məhsullarının yayılan nüsxələrinin tərkibinə daxil edilmiş redaksiyası ilə Müqavilənin Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirilmiş sonuncu redaksiyası arasında ziddiyyət olduqda, Müqavilənin Hüquq sahibinin Saytında yerləşdirilmiş redaksiyası üstünlük təşkil edir.

10. Hüquqlar barədə bildiriş

10.1. Bu bölməyə iş masası üçün 4.0 versiyalı 2GİS-in Proqram məhsuluna quraşdırılmış açıq mənbə koduna malik olan proqram təminatı (bundan sonra «2GİS Desktop 4.0») üçün lisenziyalar və bildirişlər daxildir. 2GİS Desktop 4.0 açıq mənbə koduna malik olan proqram təminatı üçün lisenziyalara uyğun olaraq lisenziyalaşdırılan, açıq mənbə koduna malik olan müxtəlif proqram təminatını («Proqram təminatının komponentləri») özündə birləşdirir. Proqram təminatının hər bir komponenti üçün lisenziya müqavilələri Proqram təminatının komponentinin fayllarını müşayiət edir və müvafiq lisenziya ilə aşağıda müəyyən edilmiş istisnalardan savayı, Proqram təminatının komponentlərindən (müəyyən edilmiş hallarda konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi şərtilə) həm mənbə kodu, həm də ikili kod formasında istifadə etmək, surətini çıxarmaq, modifikasiya etmək və yaymaq hüquqlarını təqdim edirlər.

10.2. Müəllif hüquqları haqqında

2GİS Desktop 4.0-də olan materiallar müəllif hüquqları ilə qorunur. Müəllif hüquqları haqqında qanunlar müəllif hüquqlarının hüquq sahibinin icazəsi olmadan məlumatların, loqotiplərin, qrafik təsvirlərin, illüstrasiyaların, məhsulun dizaynının və onunla bağlı sənədlərin (təlimatların, rəsmi sənədlərin, cədvəllərin və s.) bütövlükdə və ya qismən surətini çıxarmağı, onları reproduksiya etməyi, istifadə etməyi və yaymağı qadağan edir.

Boost, GNU Crypto, Tukaani, JSON, SQLite, Tinyxml, Zlib, Snappy, Qt loqotipləri qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır və onların hüquq sahiblərinin müəllif hüquqları ilə qorunan mülkiyyətidir.

2GİS Desktop 4.0-ə daxil edilmiş mətnlər, qrafika, şəkillər və məhsul işarələri bu elementlərin müvafiq müəlliflərinin mülkiyyətidir.

10.3. Proqram təminatı haqqında

Müəllif hüquqları haqqında qanunlar müəllif hüquqlarının hüquq sahibinin icazəsi olmadan, proqram təminatını tam və ya qismən istifadə etməyi, surətini çıxarmağı, icarəyə verməyi, dəyişdirməyi və yaymağı qadağan edir.

Müvafiq lisenziya müqavilələrinin şərtləri əsasında 2GİS Desktop 4.0-ün istifadəsi, Proqram təminatının komponentlərinin istifadəsi üçün heç bir əmlak və ya qeyri-əmlak hüquqlarının İstifadəçilərə təqdim edilməsi demək deyildir. Bu hüquqlar Proqram təminatının komponentləri üçün müvafiq lisenziyalarla İstifadəçilərə təqdim edilir.

Proqram təminatının komponentlərinin siyahısı:

a) Boost

http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the «Software») to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

THE SOFTWARE IS PROVIDED «AS IS», WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

b) Cryptopp

http://www.boost.org/users/license.html

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the «Software») to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

THE SOFTWARE IS PROVIDED «AS IS», WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

c) Lzma

LZMA SDK

LZMA SDK İqor Pavlov tərəfindən yazılmış və ictimai mülkiyyətə verilmişdir.

d) Jsoncpp

http://jsoncpp.sourceforge.net/LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the «Software»), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED «AS IS», WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

e) sqlite

Müəllif bu mənbə kodu üçün müəllif hüquqlarından imtina edir.

Müəllif bu mənbə kodu üçün müəllif hüquqlarından imtina edir.

In place of a legal notice, here is a blessing:

May you do good and not evil.

May you find forgiveness for yourself and forgive others.

May you share freely, never taking more than you give.

f) Zlib

http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html

This software is provided ’as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

g) TinyXML-2

www.grinninglizard.com

This software is provided ’as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

h) snappy

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS «AS IS» AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

i) Qt

http://www.qt-project.org/legal

You may use, distribute and copy the Qt GUI Toolkit under the terms of GNU Lesser General Public License version 2.1, which is displayed below.
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. Copy of the GNU General Public License will be provided to you along with product. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

10.4. İstifadəçi Proqram təminatının komponentlərinin mənbə kodlarını onlar üçün müvafiq lisenziya şərtlərinə uyğun olaraq əldə edə, modifikasiya edə və ya yaya bilər. Bu mənbə kodları bu mənbə kodlarının hüquq sahiblərinin saytında yükləmək üçün əlçatan ola, və ya İstifadəçinin sorğusu üzrə Hüquq sahibi tərəfindən təqdim edilə bilər, bu şərtlə ki, mənbə kodlarının hüquq sahibləri bu mənbə kodlarının məzmunu ilə bağlı sorğuları qəbul etməsinlər.

10.5. 2GİS Desktop 4.0-ün Proqram təminatının komponentləri ilə bu müqavilədə nəzərdə tutulandan fərqli qarşılıqlı əlaqəsi zəmanətin təsiri altına düşmür. Hüquq sahibi 2GİS Desktop 4.0 ilə təqdim edilən Proqram təminatının komponentlərinin istifadəsi nəticəsində yaranan maliyyə zərərinə və ya əldən verilmiş mənfəətə, o cümlədən üçüncü tərəflərin istənilən iddialarına görə məsuliyyət daşımır.

10.6. 2GİS Desktop 4.0-ə daxil edilmiş açıq mənbə koduna malik olan proqram təminatı ilə bağlı istənilən suallar razr@2gis.com ünvanına göndərilməlidir.

01.12.2019-cu il tarixli redaksiya