Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Məxfilik siyasəti

Bu Məxfilik siyasəti (bundan sonra — Məxfilik Siyasəti, Siyasət) İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının işlənməsi və mühafizəsi qaydasını müəyyən edir. Kipr qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alınmış və 1066, Kipr, Nikosiya, 27 Evaqoru A, ofis 11 ünvanda qeydiyyatdan keçmiş ofisə malik hüquqi şəxs olan 2GİS LİMİTED (bundan sonra — Administrasiya) bu məlumatları İstifadəçilərin Administrasiyanın istənilən Servisindən (bundan sonra — 2GİS Servisləri) istifadəsi zamanı əldə edə bilər.

Təriflər

Qanun — Azərbaycan Respublikasının 11 may 2010- cu il tarixli 998-IIIQ nömrəli Qanunu, o cümlədən Qanunun dəyişiklikləri, əlavələri, yeni redaksiyaları, habelə tətbiq olunan hər hansı digər qanunvericilikdir.

2GİS Servisləri — 2GİS servislərinin istifadəsinə dair Saziş əsasında İstifadəçinin Sayt və Platforma vasitəsilə giriş imkanı əldə etdiyi vəsait və materiallardır. 2GİS Servislərinin istifadəsinə dair bu Siyasətdə qeyd edilməyən istənilən məsələlər 2GİS servislərinin istifadəsi haqqında Saziş ilə tənzimlənir, bu Saziş: http://law.2gis.az/rules/ ünvanında yerləşdirilib.

Platforma— Administrasiyanın Saytı ilə inteqrasiya olunmuş proqram-aparat vasitələridir.

Administrasiyanın Saytı / Sayt — http://law.2gis.az ünvanı üzrə domenlərdə yerləşdirilmiş internet saytlarıdır.

Fərdi məlumatlar — aşağıda göstərilən tərifə uyğun olaraq, İstifadəçiyə aid olan və İstifadəçini:

(a) bu cür məlumatlar əsasında, və ya

(b) bu cür məlumatlar və Administrasiyanın malik olduğu və ya malik olacağı digər informasiya əsasında birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyən etməyə imkan verən

və İstifadəçi barədə istənilən rəy ifadəsini və ya Administrasiyanın və ya istənilən digər şəxslərin İstifadəçiyə dair niyyətlərinin ifadəsini ehtiva edən istənilən məlumatlardır.

Fərdi məlumatların işlənməsi («məlumatların işlənməsi») — fərdi məlumatların toplanması, yazılması, təşkili, saxlanması, uyğunlaşdırılması, dəyişdirilməsi, bərpası, razılaşdırılması, istifadəsi, ötürülmə yolu ilə açıqlanması, yayılması və ya başqa şəkildə təqdim edilməsi, nizamlanması və ya birləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi və ya məhv edilməsi də daxil olmaqla, fərdi məlumatlara münasibətdə avtomatlaşdırılmış və ya digər üsulla həyata keçirilən əməliyyat və ya əməliyyatların məcmusudur.

Xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatlar — irqi və ya etnik mənsubiyyətə, dini əqidəyə və ya dünyagörüşünə, təşkilatlarda, assosiasiyalarda və ya həmkarlar ittifaqlarında iştiraka, sağlamlığa, cinsi həyata və cinsi orientasiyaya, habelə cinayət təqibinə və mühakimə olunmağa dair məlumatlardır.

1. Ümumi müddəalar

1.1. 2GİS Servislərindən istifadə edərkən, Siz aşağıdakılarla razılaşırsınız:

a) Siz 2GİS Servislərindən istifadə etməzdən əvvəl bu Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə tam tanış olmusunuz.

b) Sizin hər hansı bir şəkildə 2GİS Servislərindən istifadə etməyə başlamağınız, tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan Sizin, bu Məxfilik siyasətinin bütün şərtlərini tam olaraq qəbul etdiyinizi bildirir.

c) Əgər Siz bu Məxfilik siyasətinin şərtləri ilə razı deyilsinizsə, 2GİS Servislərindən hər hansı istifadəni dərhal dayandırmalısınız.

ç) Məxfilik siyasəti (o cümlədən onun istənilən hissəsi) hər hansı bir xüsusi bildiriş olmadan və bununla bağlı hər hansı kompensasiya ödənilmədən Administrasiya tərəfindən dəyişdirilə bilər. Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmadığı halda, Məxfilik siyasətinin yeni redaksiyası Administrasiyanın 2gis.az ünvanı üzrə domendə yerləşdirilmiş saytında yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir.

1.2. Bu Siyasətin şərtlərini qəbul edən İstifadəçi, onun haqqında olan məlumatların bu Siyasətlə nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün Administrasiya tərəfindən işlənməsinə, eləcə də bu siyasətdə sadalanan hallarda İstifadəçi haqqında məlumatların üçüncü şəxslərə ötürülməsinə razılıq verir.

1.3. Ümumi qaydaya əsasən, Administrasiya İstifadəçilərin təqdim etdikləri fərdi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır. Bununla yanaşı, 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsinə dair sazişlərdə nəzərdə tutulmuş hallarda, İstifadəçi təqdim etdiyi fərdi məlumatların düzgünlüyünün təsdiqini təqdim etməlidir.

2. Administrasiyanın qəbul etdiyi və işlədiyi İstifadəçi məlumatlarının tərkibi

2.1. Bu Siyasət fərdi məlumatların aşağıdakı növlərinə şamil edilir:

2.1.1. İstifadəçilərin, qeydiyyat zamanı özləri haqqında yerləşdirdikləri fərdi məlumatlar, o cümlədən İstifadəçinin üçüncü şəxslərin veb-saytları və ya servisləri vasitəsilə giriş hüququnu Administrasiyaya təqdim etdiyi İstifadəçi haqqında fərdi məlumatlar və ya 2GİS Servislərindən istifadə zamanı İstifadəçilərin, özləri haqqında yerləşdirdikləri fərdi məlumatlar. Bu şəkildə əldə edilən fərdi məlumatlara, xüsusilə, İstifadəçinin adı, soyadı, şəkli, telefon nömrəsi və/və ya elektron poçt ünvanı (məhdud giriş imkanına malik fərdi məlumatlar) aid edilə bilər. 2GİS servislərinin və ya onların ayrı-ayrı funksional imkanlarının təqdim edilməsi üçün zəruri olan məlumat xüsusi şəkildə qeyd olunmuşdur. Əlavə məlumat İstifadəçi tərəfindən onun mülahizəsinə əsasən təqdim edilir.

2.1.2. İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqram təminatının köməyi ilə 2GİS Servislərinin istifadəsi prosesində onlara avtomatik olaraq ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP ünvanı, cihazın fərdi şəbəkə nömrəsi (MAC-ünvan, cihazın ID nömrəsi), elektron seriya nömrəsi (IMEI, MEID), Android reklam identifikatoru (Google AİD), cookies-dən məlumatlar, brauzer, əməliyyat sistemi, giriş vaxtı, axtarış sorğuları, İstifadəçinin cihazının yeri və yerdəyişməsi haqqında məlumatlar.

2.1.3. Administrasiyanın 2GİS Servislərindən istifadə ilə bağlı İstifadəçilər qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi məqsədilə Administrasiyanın sorğusu əsasında İstifadəçilər tərəfindən əlavə olaraq təqdim olunan məlumatlar.

2.1.4. Toplanması və/və ya işlənməsi 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsinə və/və ya 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərindən istifadə etməklə xidmətlərin göstərilməsi qaydalarına dair sazişlərlə təyin edilmiş İstifadəçilər haqqında digər məlumatlar.

3. İstifadəçilərin məlumatlarının toplanmasının və işlənməsinin məqsədləri

3.1. Administrasiya yalnız 2GİS Servislərinin təqdim edilməsi üzrə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan İstifadəçi məlumatlarının, o cümlədən onların fərdi məlumatlarının toplanmasını və işlənməsini həyata keçirir.

3.2. Administrasiya İstifadəçilərin fərdi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

3.2.1. İstifadəçi və Administrasiya arasında bağlanmış müqavilələr çərçivəsində tərəfin eyniləşdirilməsi;

3.2.2. 2GİS Servislərindən istifadə etməklə İstifadəçilərə xidmətlərin göstərilməsi və 2GİS Servislərinin daha da təkmilləşdirilməsi, yeni servis və xidmətlərin işlənib hazırlanması;

3.2.3. İstifadəçilərin dəstək xidmətinə göndərdikləri sorğulara cavab vermək, İstifadəçiləri 2GİS Servislərinin imkanları barədə məlumatlandırmaq, 2GİS Servislərinin istifadəsi ilə bağlı sorğuları yönləndirmək;

3.2.4. Şəxssizləşdirilmiş məlumatlar əsasında marketinq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi, statistik və digər tədqiqatların aparılması.

3.3. Bu Siyasətlə nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün İstifadəçi haqqında fərdi məlumatlardan istifadə etmək zərurəti yarandıqda, Administrasiya İstifadəçinin bu cür hərəkətlərə razılığını sorğulayır.

4. İstifadəçilərin məlumatlarının işlənməsi

4.1. İstifadəçilərin fərdi məlumatları mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qorunub saxlanılır.

4.2. İstifadəçilərin fərdi məlumatları, aşağıdakı hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslərə ötürülmür:

4.2.1. İstifadəçi bu cür hərəkətlərə birbaşa razılığını ifadə etmişdir.

4.2.2. Ötürülmə 2GİS Servislərinin və/və ya 2GİS Servislərinin ayrı-ayrı funksional imkanlarının fəaliyyətini təmin etmək, 2GİS Servislərinin tərəfdaş və digər proqramlarının həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə zəruridir.

4.2.3. Ötürülmə qüvvədə olan hüquqla nəzərdə tutulmuşdur.

4.2.4. İstifadəçi 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsinə dair sazişlərin şərtlərini pozduğu halda, Administrasiyanın və/və ya üçüncü şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsinin mümkünlüyünü təmin etmək məqsədi ilə və ya işlənmə İstifadəçinin həyati vacib maraqlarının qorunması üçün zəruri olduqda.

4.2.5. Əgər Administrasiya öz aktivlərinin bir hissəsinin və ya hamısının birləşməsində, əldə edilməsində və ya hər hansı digər formada satışında iştirak edərsə. Bu zaman Administrasiyanın aktivlərini əldə edən təşkilata bu Siyasətin şərtlərinə əməl olunması üzrə bütün öhdəliklər keçir.

4.3. Tətbiq olunan qanunvericiliklə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, xüsusi kateqoriyalı fərdi məlumatların toplanması və işlənməsi qadağandır.

5. İstifadəçilərin hüquqları

5.1. İstifadəçilərin aşağıdakı hüquqları vardır:

5.1.1. Administrasiyanın veb saytında Şəxsi kabinetdə öz məlumatlarına müstəqil şəkildə dəyişikliklər, əlavələr etmək və ya bu cür məlumatlara dəqiqləşdirmələri daxil etməyi Administrasiyadan xahiş etmək.

5.1.2. Administrasiyanın Saytında Şəxsi kabinet çərçivəsində özünün təqdim etdiyi məlumatları bloklamaq və ya məlumatları bloklamağı Administrasiyadan xahiş etmək. Bu halda profili silmək bəzi 2GİS Servislərindən istifadə edə bilməməyə səbəb ola bilər.

5.1.3. Məlumatların işlənməsinin məqsədi nəzərə alınmaqla, fərdi məlumatlar natamam olduqda və ya uyğun olmadıqda və ya bu cür məlumatların qeyd edilməsi, açıqlanması və ya saxlanması qadağan edildikdə və ya onlar tələb olunan vaxtdan artıq saxlanıldıqda, onları silmək və ya onları silməyi Administrasiyadan xahiş etmək.

5.1.4. Sorğu əsasında Administrasiyadan onların fərdi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumat almaq, qanuni əsaslar olduqda, istənilən vaxt konkret vəziyyət barəsində İstifadəçiyə aid olan məlumatların işlənməsindən imtina etmək.

6. İstifadəçilərin məlumatlarının mühafizəsi üzrə tədbirlər

6.1. Administrasiya İstifadəçilərin fərdi məlumatlarının qanunsuz və ya təsadüfi girişdən mühafizəsi, fərdi məlumatların məhv edilmədən, dəyişdirilmədən, bloklanmadan və yayılmadan, habelə onlara münasibətdə digər qanunsuz hərəkətlərdən mühafizəsi üçün bütün zəruri və yetərli təşkilati və texniki tədbirləri görür. Bu tədbirlərə, xüsusilə, məlumatların toplanması, saxlanması və işlənməsi proseslərinin və təhlükəsizlik tədbirlərinin daxili yoxlanması, o cümlədən müvafiq şifrələnmə və fərdi məlumatların saxlandığı sistemlərə icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün məlumatların fiziki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər daxildir.

6.2. İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarının işlənməsi zamanı Administrasiya Qanunu rəhbər tutur.

7. Yekun müddəalar

7.1. Bu siyasət, İstifadəçi ilə Administrasiya arasında bu Siyasətin tətbiqi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər, habelə bu Siyasətlə tənzimlənməyən məsələlər «Fərdi məlumatlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.

7.2. İstifadəçilər bu Siyasətlə bağlı sorğu, təklif və ya suallarını 2GİS istifadəçilərinin dəstək xidmətinə (http://help.2gis.ru/feedback/) və ya bu ünvana göndərmək hüququna malikdirlər: 1066, Kipr, Nikosiya, 27 Evagoru A, ofis 11.

7.4. Bu Siyasətin qüvvədə olan redaksiyası Administrasiyanın saytında yerləşdirilib və İnternet şəbəkəsində bu ünvanda mövcuddur: http://law.2gis.az/privacy/.

01.12.2019-cu il tarixli redaksiya.