Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

2GİS Servislərindən istifadəyə dair Saziş

«2GİS Servislərindən istifadəyə dair Saziş» adlı bu sənəd «DublGİS» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan sonra — «Administrasiya») aşağıda göstərilmiş Razılaşma şərtləri ilə sizinlə (İstifadəçi ilə) müqavilə bağlamaq təklifidir.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu sənəddə və Tərəflərin onunla bağlı və ya ondan irəli gələn münasibətlərində aşağıdakı terminlər və təriflər tətbiq edilir:

a) Platforma — İnzibatlığın Saytı ilə inteqrasiya olunmuş proqram-aparat vasitələridir.

b) İstifadəçi — öz marağı ilə bu Sazişə qoşulmuş və ya təmsil etdiyi hüquqi şəxsin adından və onun maraqlarında çıxış edən fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxsdir.

c) Administrasiyanın Saytı / Sayt — 2gis.de, 2gis.dk, 2gis.gr, 2gis.hk, 2gis.kg, 2gis.kz, 2gis.pl, 2gis.se, 2gis.sg, 2gis.si, 2gis.tj, 2gis.tw, 2gis.uz, 2gis.vn, 2gis.com, 2gis.az 2gis.com.cy, 2gis.ae, 2gis.cz, 2gis.ua ünvanları üzrə domenlərdə, həmçinin yuxarıda göstərilmiş domenlərə daxil olan digər domenlərdə yerləşdirilmiş internet saytlarıdır.

ç) 2GİS Servisləri — Sayt və Platforma vasitəsilə və ya mümkün olan digər şəkildə İstifadəçiyə giriş hüququnun təqdim edildiyi materiallar, vasitələr, xidmətlərdir.

d) Saziş — bütün əlavə və dəyişiklikləri ilə birlikdə bu sazişdir.

e) Lisenziya müqaviləsi — proqram məhsullarının və/və ya «2GİS» onlayn-servislərinin istifadəsinə dair İnternet şəbəkəsində http://law.2gis.az/licensing-agreement ünvanında yerləşdirilmiş lisenziya müqaviləsidir.

ə) Məxfilik Siyasəti — İnternet şəbəkəsində http://law.2gis.az/privacy ünvanında yerləşdirilmiş Məxfilik Siyasətidir.

f) İnformasiya materiallarına dair tələblər — İnternet şəbəkəsində https://law.2gis.az/informational-requirements ünvanında yerləşdirilmiş informasiya materiallarına dair tələblərdir.

g) Pin-kod — İnzibatlığın proqram-aparat vasitələri tərəfindən İstifadəçinin sorğusu əsasında yaradılan və 2GİS-in ayrı-ayrı Onlayn-servislərinin və/və ya 2GİS-in Proqram məhsullarının əlaqəsinin, eləcə də onların digər proqram məhsulları və servislər ilə əlaqəsinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlərin unikal ardıcıllığıdır.

ğ) Şəxsi kabinet — Saytda https://account.2gis.com qeydiyyatdan və/və ya avtorizasiyadan keçdikdən sonra İstifadəçinin giriş hüququnu əldə etdiyi Saytın fərdi bölməsidir.

Şəxsi kabinet İstifadəçinin məlumatlarının saxlanılması, Administrasiyanın statistikasının, xəbərlərinin nəzərdən keçirilməsi, İstifadəçi tərəfindən nümayəndəsi olduğu hüquqi şəxs/fərdi sahibkar haqqında Təşkilatların soraqçasında yerləşdirilmiş informasiyaya dəyişiklik edilməsi, Statusun idarə edilməsi, bildirişlərin alınması, Administrasiyaya Reklam materiallarının təqdim edilməsi, həmçinin 2GİS Məhsullarının istifadə edilməsi ilə reklam və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi Qaydalarına və/və ya 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinin istifadəsi ilə xidmətlərin göstərilməsi qaydalarına uyğun olaraq digər hərəkətlərin edilməsi və əlavə məlumatların əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

h)Mobil cihaz — aşağıdakılar daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, simsiz cihazdır: funksiyalarından biri mobil şəbəkələrdə əlaqənin həyata keçirilməsi olan, iOS, Android və digər əməliyyat sistemlərinə malik mobil telefonlar, smartfonlar, planşetlər və s.

x) Status — Platformanın funksional imkanlarının toplusudur, onların seçimi İstifadəçi tərəfindən Administrasiyanın Saytında Şəxsi kabinetdə proqram vəsaitlərinin istifadəsi ilə həyata keçirilir.

ı) Kontent — İstifadəçinin təqdim etdiyi sorğu-informasiya materialları, mətn, qrafik, audio, video və digər materiallar, habelə digər müəllif hüquqlarının və/və ya əlaqəli hüquqların obyektləri də daxil olmaqla digər materiallardır.

i) Malların Servisinin kontenti — müəyyən ərazidə yerləşən təşkilatların Soraqçasında barəsində məlumatların olduğu hüquqi şəxslər / fərdi sahibkarlar tərəfindən satılan mallar haqqında Saytda, Saytın İstifadəçilərini məlumatlandırmaq məqsədi ilə yerləşdirilən və potensial İstehlakçılara təklif olunan malların çeşidləri, xüsusiyyətləri, dəyəri haqqında və digər məlumatları ehtiva edən materiallardır.

Barəsində Təşkilatların soraqçasında Malların Servisinin kontentinin yerləşdirildiyi malların siyahısı "Malların Servisi mallarının Siyahısı"nda müəyyən edilmişdir.

j) Buklet — müəyyən ərazinin təşkilatlarının Soraqçasında barəsində məlumatın mövcud olduğu hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın profil səhifəsidir, bu profil səhifəsi həmin hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın istehsal etdiyi və ya satdığı mallar, göstərdiyi xidmətlər və ya yerinə yetirdiyi işlər barədə məlumatı ehtiva edir və satılan mallar, işlər, xidmətlər barədə digər İstifadəçiləri məlumatlandırmaq məqsədi ilə yerləşdirilir.

k) Fotoşəkil— Təşkilatların fotoşəkilləri, obyektlərin fotoşəkilləri və digər fotoşəkillərdir.

Təşkilatların fotoşəkilləri — Təşkilatların soraqçasında barəsində məlumatın mövcud olduğu hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın(təşkilat) fəaliyyətinə aydın şəkildə aid olan, təşkilatın Təşkilatların soraqçasında mövcud olan profilinə bağlı olan və İstifadəçi tərəfindən təşkilat və onun həyata keçirdiyi fəaliyyət barədə digər İstifadəçilərin məlumatlandırılması məqsədi ilə yerləşdirilən fotoşəkillərdir.

Obyektlərin fotoşəkilləri — təbiət obyektinin (göl, çay və s.) və/və ya insan fəaliyyətinin nəticəsi olan obyektin fotoqrafiya prosesi nəticəsində əldə edilən təsviridir: barəsində informasiyanın 2GİS Məhsullarında saxlanıldığı bina, tikili, parklar, bağlar, küçələr, digər obyektlər. Obyektlərin şəkilləri təbiət obyekti və ya insan fəaliyyətinin nəticəsi olan obyekt haqqında ümumi təəssüratı əks etdirməli, ərazidə istiqamətlənməyə kömək etməlidir.

1.2. Bu Sazişdə Sazişin 1.1-ci bəndində göstərilməyən digər termin və təriflərdən istifadə edilə bilər. Bu halda, bu cür terminin təfsiri Sazişin mətninə uyğun olaraq həyata keçirilir. Sazişin mətnində termininin və ya tərifin birmənalı təfsiri olmadığı halda, onun aşağıdakılarla müəyyənləşdirilmiş təfsiri əsas götürülməlidir: birinci növbədə — Lisenziya müqaviləsi, ikinci növbədə — Məxfilik Siyasəti, üçüncü növbədə — tətbiq olunan hüquq, sonradan isə — işgüzar dövriyyənin adətləri və elmi doktrina.

1.3. Sizin 2GİS Servislərindən, onun elan edilmiş funksional imkanları çərçivəsində istənilən üsulla və istənilən formada istifadə etməyiniz, o cümlədən:

 • Kontentin nəzərdən keçirilməsi;
 • Saytda qeydiyyat və / və ya avtorizasiya,
 • Saytda istənilən materialların yerləşdirilməsi və ya göstərilməsi, o cümlədən, lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmayaraq: mətnlər, hipermətn istinadları, şəkillər, audio və video fayllar, məlumatlar və / və ya digər informasiya (məlumatlar),
 • Təşkilatların soraqçasında yerləşdirilməsi üçün sorğu-informasiya materiallarının təqdim edilməsi,
 • bu Sazişin və onun ayrılmaz tərkib hissələri olan Lisenziya müqaviləsinin və Məxfilik siyasətinin şərtləri əsasında Administrasiya və İstifadəçi arasında müqavilə yaradır.

1.4. 2GİS Servislərindən istifadə etmək üçün yuxarıda göstərilən imkanlardan hər hansı birindən istifadə etməklə, siz təsdiq edirsiniz ki:

a) 2GİS Servislərindən istifadəyə başlamazdan əvvəl bu Sazişin, Lisenziya müqaviləsinin və Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə tam həcmdə tanış olmusunuz;

b) sizin tərəfinizdən heç bir istisna və məhdudiyyət qoyulmadan bu Sazişin, Lisenziya müqaviləsinin və Məxfilik siyasətinin bütün şərtlərini tam həcmdə qəbul edir və onlara riayət etməyi və ya xidmətin istifadəsini dayandırmağı öhdənizə götürürsünüz. Əgər Siz bu Sazişin və/və ya Lisenziya müqaviləsinin şərtləri ilə razılaşmırsınızsa və ya onların əsasında müqavilə bağlamaq hüququna malik deyilsinizsə, Siz 2GİS Servislərindən hər hansı istifadəni dərhal dayandırmalısınız;

c) Saziş (o cümlədən onun hər hansı bir hissəsi) Administrasiya tərəfindən hər hansı xüsusi bildiriş olmadan dəyişdirilə bilər. Sazişin yeni redaksiyasında başqa cür nəzərdə tutulmadığı halda, Sazişin yeni redaksiyası Administrasiyanın Saytında yerləşdirildiyi və ya digər münasib formada İstifadəçinin nəzərinə çatdırıldığı andan qüvvəyə minir.

2. 2GİS Servislərindən istifadənin ümumi şərtləri

2. 1. 2GİS-in bəzi Servislərindən və ya 2GİS Servislərinin ayrı-ayrı funksional imkanlarından istifadə etmək üçün İstifadəçi Administrasiyanın Saytında qeydiyyat və/və ya avtorizasiya prosedurundan keçməlidir, bunun nəticəsində unikal qeydiyyat hesabı yaradılacaqdır.

2.2. İstifadəsi üçün əvvəlcədən qeydiyyatın və/və ya avtorizasiyanın tələb olunduğu 2GİS Servislərinin, 2GİS Servislərinin ayrı-ayrı funksional imkanlarının siyahısı, Administrasiyanın təkbaşına qərarı ilə müəyyən edilir və vaxtaşırı dəyişdirilə bilər.

2.3. Bəzi 2GİS Servislərinin, onların ayrı-ayrı funksional imkanlarının və/və ya Proqram məhsullarının əlaqəsinin, o cümlədən onların digər proqram məhsulları, servislər ilə əlaqəsinin təmin edilməsi imkanından istifadə etmək üçün İstifadəçi Administrasiyadan alınmış pin-kodu daxil etməlidir.

2.4. 2GİS Servislərinin, o cümlədən onların funksional imkanlarının istifadəsinin texniki, təşkilati və kommersiya şərtləri Saytda ayrıca yerləşdirilmə yolu ilə və ya İstifadəçilərə bildirişlərin göndərilməsi yolu ilə İstifadəçilərin nəzərinə çatdırıla bilər.

2.5.Saytda qeydiyyatdan keçməklə İstifadəçi təsdiq edir ki:

2.5.1. İstifadəçi tam fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxsdir;

2.5.2. qeydiyyat zamanı İstifadəçi tərəfindən göstərilən məlumatlar İstifadəçinin etibarlı və düzgün məlumatlarıdır;

2.5.3. İstifadəçi təmsil etdiyi hüquqi şəxsin adından hərəkət etmək hüququna və səlahiyyətlərinə malikdir.

2.6. İstifadəçi öz istifadəçi adını və şifrəsini üçüncü şəxslərə vermək hüququna malik deyil, onların qorunub saxlanması üsulunu müstəqil olaraq seçməklə onların təhlükəsizliyinə görə tam məsuliyyət daşıyır.

2.7. İstifadəçinin istifadəçi adına və şifrəsinə üçüncü şəxslərin icazəsiz giriş imkanı əldə etməsi və ya onların İstifadəçi tərəfindən itirilməsi barədə İstifadəçinin Sazişin 2.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Administrasiyaya məlumat verdiyi hallar istisna olmaqla, onun istifadəçi adından və şifrəsindən istifadə edilməklə həyata keçirilən istənilən hərəkətlər müvafiq İstifadəçi tərəfindən həyata keçirilmiş hesab edilir. İstifadəçinin giriş üçün məlumatları hər hansı şərtlərlə üçüncü şəxslərə ötürməsi halları da daxil olmaqla, 2GİS Servislərinin istifadəsi çərçivəsində və/və ya istifadəsi ilə əlaqədar İstifadəçinin qeydiyyat hesabı ilə icra edilən bütün hərəkətlərə və onların nəticələrinə görə İstifadəçi müstəqil surətdə məsuliyyət daşıyır.

2.8. İstifadəçi adına və şifrəyə icazəsiz giriş, onların itirilməsi və ya üçüncü şəxslərə açıqlanması halında İstifadəçi bu barədə Saytdakı qeydiyyat hesabında göstərilmiş elektron poçt ünvanından elektron məktub göndərmək yolu ilə Administrasiyaya dərhal məlumat verməlidir. Təhlükəsizlik məqsədi ilə İstifadəçi 2GİS Servisləri ilə işin hər sessiyasının sonunda öz hesabı ilə yerinə yetirilən işin təhlükəsiz başa çatdırılmasını müstəqil surətdə həyata keçirməlidir. Administrasiya məlumatların mümkün itkisinə və ya korlanmasına, həmçinin Sazişin bu bölməsinin İstifadəçi tərəfindən pozulması nəticəsində baş verə biləcək istənilən xarakterli digər nəticələrə görə məsuliyyət daşımır.

2.9. Administrasiya İstifadəçidən qeydiyyat zamanı göstərdiyi məlumatları təsdiq edən sənədləri istənilən vaxt tələb etmək hüququna malikdir. İstifadəçi təsdiqedici sənədləri təqdim etmədikdə Administrasiya öz mülahizəsinə əsasən İstifadəçinin hesabını bloklamaq və ya silmək və İstifadəçinin 2GİS Servislərindən və ya onların ayrı-ayrı funksiyalarından istifadəsinə imtina etmək hüququna malikdir. İstifadəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə göstərilən məlumatlar qeydiyyat zamanı göstərilən məlumatlara uyğun gəlmədikdə, İstifadəçini eyniləşdirməyə imkan vermədikdə, Administrasiya İstifadəçinin Şəxsi kabinetə daxil olmasına və 2GİS Servislərindən istifadə etməsinə imtina etmək hüququna malikdir.

2.10. İstifadəçinin hesabında olan məlumatlar Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq Administrasiya tərəfindən saxlanılır və işlənilir.

2.11. İstifadəçi fərdi bölmədəki müvafiq funksiyadan istifadə edərək istənilən vaxt öz qeydiyyat hesabını hər hansı 2GİS Servisindən silmək hüququna malikdir.

2.12. Administrasiya öz mülahizəsinə əsasən İstifadəçinin hesabını bloklamaq və ya silmək, həmçinin hər hansı qeydiyyat hesabından istifadə etməklə 2GİS-in ayrı-ayrı Servislərinə girişə qadağa qoymaq hüququna malikdir: Təşkilatların soraqçasında barəsində məlumatın mövcud olduğu hüquqi şəxslə/fərdi sahibkarla bağlı saytda rəy yazmaq imkanını üç ay müddətinədək müvəqqəti olaraq bloklamaq; hər hansı Kontenti, o cümlədən sorğu-informasiya kontentini, səbəbini izah etmədən yerləşdirmə və/və ya göstərilmə üçün qəbul etməmək; səbəbini izah etmədən hər hansı Kontenti silmək, o cümlədən İstifadəçi Sazişin şərtlərini və ya Sazişin 1-ci bölməsində göstərilmiş digər sənədlərin şərtlərini pozduqda.

3. 2GİS Servislərinin yolverilən istifadəsi

3.1. Administrasiya qeydiyyatdan keçmiş və/və ya avtorizə olunmuş İstifadəçiyə dünyanın bütün ölkələrinin ərazisində Servisin funksional imkanları daxilində sadə (qeyri-müstəsna), ötürülməyən lisenziya şərtləri əsasında Administrasiyanın Platformasından və Saytından təmənnasız funksional istifadə hüququnu təqdim edir.

3.2. İstifadəçiyə bu Sazişin 4-cü bəndinə uyğun olaraq məhdudiyyətlərə və zəmanətlərə riayət etməklə, şəkilləri, mətn, audio və videomaterialları, habelə digər müəllif və (və ya) əlaqəli hüquqların obyektlərini yerləşdirməyə (o cümlədən xarici mənbələrdən translyasiya etməyə), redaktə etməyə və silməyə, eləcə də yerləşdirilməsi üçün sorğu-informasiya materialları şəklində Kontenti təqdim etməyə icazə verilir.

3.3. Administrasiya İstifadəçinin yerləşdirdiyi Kontentin həcminə görə limitlər müəyyən etmək, habelə Administrasiyanın Platformasından və (və ya) Saytından istifadənin digər texniki məhdudiyyətlərini tətbiq etmək hüququna malikdir, bunlar vaxtaşırı olaraq Administrasiyanın seçdiyi formada və üsulla istifadəçilərin diqqətinə çatdırılacaqdır.

3.4. Administrasiyanın Platformasının və (və ya) Saytının digər üsullarla, o cümlədən Saytda yerləşdirilmiş Kontentin, həmçinin Administrasiyanın Platformasının və (və ya) Saytının tərkibinə daxil olan dizayn elementlərinin, EHM üçün proqramların və məlumat bazalarının köçürülməsi (çoxaldılması) yolu ilə istifadəsi, onların dekompilyasiyası və modifikasiyası qəti qadağandır.

4. İstifadəçinin zəmanətləri

Siz bu Sazişin şərtlərini qəbul etməklə aşağıdakıları təsdiq edir və zəmanət verirsiniz ki:

4.1. Siz 2GİS Servislərinin istifadəsinə dair müqavilə bağlamaq və onu icra etmək üçün bütün zəruri hüquq və səlahiyyətlərə maliksiniz;

4.2. Sizin tərəfinizdən 2GİS Servislərindən istifadə müstəsna olaraq bu Sazişlə icazə verilmiş məqsədlər üçün, onun müddəalarına, habelə Lisenziya müqaviləsinin, tətbiq olunan hüququn tələblərinə və ümumi qəbul edilmiş təcrübəyə riayət etməklə həyata keçiriləcəkdir;

4.3. Siz 2GİS servisləri ilə ziddiyyət təşkil edən və ya onların təqdim edilməsinə və ya köməyilə 2GİS Servislərinin təqdim edildiyi müvafiq avadanlığın, şəbəkələrin və ya proqram təminatının işinə mane olan hər hansı hərəkətləri yerinə yetirməyəcəksiniz;

4.4. Sizin 2GİS Servislərindən konkret məqsədlər üçün istifadə etməyiniz üçüncü şəxslərin əmlak və/və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını, habelə tətbiq edilən hüquqla müəyyən edilmiş qadağanları və məhdudiyyətləri, o cümlədən məhdudiyyət qoyulmadan: müəllif hüquqlarını və əlaqəli hüquqları, əmtəə nişanları, xidmət nişanları və malların mənşə yerlərinin adları üçün hüquqları, sənaye nümunələri üçün hüquqları, insanların təsvirlərindən istifadə etmək hüququnu pozmur, Sizin yerləşdirdiyiniz Kontent işlənməsi və ötürülməsi üçün əvvəlcədən icazə alınmamış üçüncü şəxslərin şəxsi məlumatlarını, insanların şərəfini, ləyaqətini və işgüzar nüfuzunu təhqir edən, habelə zorakılığı, pornoqrafiyanı, narkotikləri, irqi və ya milli düşmənçiliyi təbliğ edən məlumat və/və ya obrazları özündə ehtiva etmir və Siz Kontentin istifadəsi ilə əlaqədar səlahiyyətli şəxslərdən bütün lazımi icazələri əldə etmisiniz.

5. İstifadəçi Kontentindən istifadə etmək üçün lisenziya

5.1. Siz bu Sazişin şərtlərini qəbul etməklə, dünyanın bütün ölkələrinin ərazisində Administrasiyanın Saytına və / və ya 2GİS Proqram məhsullarına əlavə etdiyiniz (yerləşdirdiyiniz və ya translyasiya etdiyiniz) Kontentin istifadəsi üçün sadə (qeyri-müstəsna) lisenziyanı Administrasiyaya təmənnasız təqdim edirsiniz.

5.2. Kontentin istifadəsi üçün göstərilən sadə (qeyri-müstəsna) lisenziya Sizin Kontenti Administrasiyanın Saytına və/və ya 2GİS Proqram məhsullarına əlavə etməyinizlə eyni zamanda, bu Kontenti əmələ gətirən müəlliflik hüquqlarının və (və ya) əlaqəli hüquqların obyektlərinə müstəsna hüquqların qüvvədə olduğu müddət üçün, dünyanın bütün ölkələrinin ərazisində istifadə etmək üçün Administrasiyaya təqdim edilir, lisenziyanın müddətini birbaşa məhdudlaşdırdığınız və ya onu geri götürdüyünüz hallar istisnadır.

5.3. Administrasiyaya təqdim edilmiş sadə (qeyri-müstəsna) lisenziya çərçivəsində Kontentdən aşağıdakı üsullarla istifadə edilməsinə icazə verilir:

 • Kontentin reproduksiyasını, yəni hər hansı maddi formada Kontentin bir və ya daha çox nüsxəsinin hazırlanmasını, eləcə də onların elektron cihazın yaddaşına yazılmasını (çoxaldılma hüququ) həyata keçirmək;
 • Kontentin nüsxələrini yaymaq, yəni hər hansı bir maddi formada çoxaldılmış Kontentə giriş hüququnu, o cümlədən şəbəkə ilə və digər üsullarla, habelə bu məqsədlərdən hər hansı biri üçün idxal da daxil olmaqla, satış, İcarə, kirayəyə vermək, borc vermək yolu ilə təqdim etmək (yaymaq hüququ);
 • Kontenti açıq şəkildə göstərmək (ictimai nümayiş hüququ);
 • Kontenti açıq şəkildə icra etmək (ictimai icra hüququ);
 • Kontenti istənilən şəxsin öz seçimi ilə interaktiv rejimdə, istənilən yerdən və istənilən vaxt ona daxil ola biləcəyi şəkildə (ümumi məlumatı çatdırmaq hüququ) bildirmək;
 • Kontenti modifikasiya etmək, yəni Kontentin bir dildən digərinə tərcümə edilməsi də daxil olmaqla, Kontenti yenidən tərtib etmək və ya başqa şəkildə təkrar işləmək (emal hüququ);
 • Əldə edilmiş hüquqların hamısını və ya bir hissəsini üçüncü şəxslərə güzəştə getmək hüququ (sublisenziyalaşdırma hüququ).

Kontentin tərkibində müəlliflik hüququ və ya əlaqəli hüquqların obyektləri olmadıqda, Siz bu Sazişə əsasən, bu cür məlumatların yazılmasını, sistemləşdirilməsini, toplanmasını, saxlanmasını, dəqiqləşdirilməsini (yenilənməsini, dəyişdirilməsini), çıxarılmasını, istifadə edilməsini, şəxssizləşdirilməsini, bloklanmasını, silinməsini, məhv edilməsini, Administrasiyanın təkbaşına mülahizəsi ilə ötürülməsini (yayılmasını, istənilən hərəkətləri həyata keçirmələri üçün istənilən üçüncü şəxslərə təqdim edilməsini) həyata keçirmək imkanı da daxil olmaqla, Administrasiyaya Kontenti hər hansı bir üsulla istifadə üçün təqdim edirsiniz.

5.4. İstifadəçinin Kontenti 2GİS Servislərinin istifadəsinə dair bu Sazişdə nəzərdə tutulmuş tələblərə, həmçinin İnternet şəbəkəsində aşağıdakı ünvanda yerləşdirilmiş İnformasiya materialları üçün müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmalıdır: http://law.2gis.az/informational-requirements.

5.5. Bu Sazişin müddəaları ilə İnformasiya materiallarına dair tələblər arasında ziddiyyət yaranarsa, İnformasiya materiallarına dair tələblərin müddəaları bu Sazişin müddəaları üzərində üstün qüvvəyə malikdir.

6. Məhdudiyyətlər

Siz bu Sazişin şərtləri ilə razılaşmaqla aşağıdakıları anlayır və qəbul edirsiniz:

6.1. 2GİS Servisləri «olduğu kimi» şərtləri ilə təqdim olunur, bununla əlaqədar olaraq Sizə 2GİS Servislərinin Sizin tələblərinizə uyğun olacağına; fasiləsiz, sürətli, etibarlı və səhvsiz təqdim olunacağına; 2GİS Servislərindən istifadə etməklə əldə edilə biləcək nəticələrin dəqiq, tam və etibarlı olacağına və hər hansı məqsədlər üçün və ya hər hansı keyfiyyətdə (məsələn, hər hansı faktların müəyyən edilməsi və/və ya təsdiq edilməsi üçün) istifadə oluna biləcəyinə; 2GİS Servislərindən istifadə etməklə əldə edilmiş hər hansı məhsulun, xidmətin, məlumatın və ya digər Kontentin keyfiyyətinin Sizin gözləntilərinizə uyğun olacağına; 2GİS Servislərinin proqram təminatında bütün səhvlərin düzəldiləcəyinə dair heç bir zəmanət təqdim edilmir.

Qanunvericiliklə birbaşa nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, Administrasiya 2GİS Servislərindən hər hansı istifadənin və ya istifadənin mümkünsüzlüyünün birbaşa və ya dolayı nəticələrinə və/və ya 2GİS Servislərindən və ya onların ayrı-ayrı komponentlərindən və / və ya funksiyalarından hər hansı istifadə etmə, istifadə etməmə və ya istifadənin mümkünsüzlüyü nəticəsində, o cümlədən 2GİS Servislərinin işində baş verən mümkün xəta və ya nasazlıqlar səbəbindən İstifadəçiyə və / və ya üçüncü şəxslərə vurulmuş zərərə görə məsuliyyət daşımır.

6.2. 2GİS Servisləri yeni funksional imkanların daimi tamamlanması və yenilənməsi mərhələsində olduğundan, 2GİS tərəfindən təqdim edilən Servislərin forması və xarakteri Sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən vaxtaşırı olaraq dəyişə bilər. Administrasiya əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bütün İstifadəçilərin və ya xüsusilə Sizin 2GİS Servislərinə (və ya 2GİS Servislərinin hər hansı ayrı-ayrı funksional imkanlarına) giriş imkanını öz mülahizəsinə əsasən (müvəqqəti və ya birdəfəlik) dayandırmaq hüququna malikdir.

6.3. Administrasiya İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş (o cümlədən translyasiya olunmuş) və/və ya yerləşdirilmək üçün təqdim edilmiş Kontenti yoxlamağa borclu deyil və bu Kontentin və ya onun komponentlərinin məzmununun, həqiqiliyinin və təhlükəsizliyinin, habelə onun tətbiq olunan hüququn tələblərinə uyğunluğunun və İstifadəçilərdə onun istifadəsi üçün zəruri hüquqların olmasının yoxlanılmasını həyata keçirməyə borclu deyildir.

İstifadəçi qəbul edir və razılaşır ki, Administrasiya öz mülahizəsinə görə İstifadəçiyə, təqdim etdiyi Kontentin yerləşdirilməsindən imtina etmək və ya hər hansı Kontenti silmək hüququna (lakin öhdəliyinə deyil) malikdir. İstifadəçi bu Kontentin etibarlılığının, tamlığının və ya faydalılığının qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, Kontentin istifadəsi ilə bağlı bütün riskləri müstəqil şəkildə qiymətləndirməli olduğunu anlayır və bununla razılaşır.

6.4. Xüsusilə, 2GİS Servislərindən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etmək Sizə qadağan edilir:

 • kontrafakt Kontentin yerləşdirilməsi və / və ya yayılması;
 • pornoqrafik xarakterli Kontentin yerləşdirilməsi və/və ya yayılması, eləcə də pornoqrafiyanın və uşaq erotikasının təbliği və intim xidmətlərin reklamı;
 • haqsız rəqabət aktından ibarət olan Kontentin yerləşdirilməsi və / və ya yayılması;
 • tərkibində qeyri-normativ leksika olan və ya ümumi qəbul edilmiş orfoqrafiya və punktuasiya qaydalarının kobud pozulması ilə tərtib edilmiş Kontentin, eləcə də «Caps Lock» düyməsi işə salınmaqla yazılmış, böyük və kiçik hərflərin növbələşməsindən ibarət Kontentin yerləşdirilməsi və/və ya yayılması;
 • reklam materiallarının və loqotiplərin yerləşdirilməsi (2GİS Məhsullarından istifadə etməklə reklam və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarına əsasən Administrasiya ilə ayrı-ayrı sazişlərin bağlandığı hallar istisna olmaqla)(http://law.2gis.az/advert-rules/);
 • ekstremist xarakterli materiallar da daxil olmaqla, hər hansı qadağan olunmuş informasiyanın, irqi və milli mənsubiyyət əlamətlərinə, dini etiqadına, dilinə və cinsinə görə insanın hüquq və azadlıqlarının pozulmasına yönəldilmiş, insana qarşı zorakılıqla hərəkət etməyə, yaxud heyvanlarla qeyri-insani rəftara sövq edən, digər hüquqazidd hərəkətlərin törədilməsinə çağıran, o cümlədən silahın, narkotik vasitələrin və onların prekursorlarının hazırlanması və tətbiqi qaydasını izah edən və s. materialların yerləşdirilməsi və/və ya yayılması;
 • kompüter viruslarının, troyanların və digər zərərli proqramların yerləşdirilməsi, saxlanması, yayılması və ya digər şəkildə onlara giriş imkanının təqdim edilməsi;
 • qeyri-dəqiq və qeyri-aktual sorğu-informasiya materiallarının yerləşdirilməsi;
 • qeyri-aktual Kontentin yerləşdirilməsi;
 • digər saytlara istinadların üstün tutulan və ya müstəsna yerləşdirilməsi;
 • İnternet şəbəkəsində məzmunu mövcud qanunvericiliyə zidd olan resurslara istinadların yerləşdirilməsi;
 • yerləşdirilən və ya yayımlanan fayllara giriş imkanının şifrə vasitəsilə və ya digər üsulla məhdudlaşdırılması;
 • bu cür materialların qəbul edilməsinə əvvəlcədən razılıq almadan, digər İstifadəçilərə şəxsi mesajlarda reklam xarakterli materialların yayılması (SPAM);
 • üçüncü şəxslər haqqında fərdi məlumatların və digər məxfi məlumatların açıqlanması;
 • onun adından Kontentin yerləşdirilməsi üçün İstifadəçiyə müvafiq hüquq təqdim etməyən şəxsin adından Kontentin yerləşdirilməsi və/və ya yayılması;
 • Administrasiyanın fikrincə, arzu olunmayan, Servisin yaradılması məqsədlərinə uyğun gəlməyən, digər İstifadəçilərin və digər üçüncü şəxslərin maraqlarını pozan və ya başqa səbəblərə görə dərc olunmaq üçün arzuolunmaz hesab edilən istənilən digər informasiyanın yerləşdirilməsi və/və ya yayılması.

6.5. Qoyulmuş qadağaya baxmayaraq, Servisdən istifadə edərkən, Siz təhqiredici və ya ədəbsiz xarakterli məlumatları özündə əks etdirən, habelə üçüncü şəxslərin hüquqlarını, və/və ya maraqlarını digər formada pozduğunu hesab edə biləcəyiniz Kontenti ala bilərsiniz.

6.6. Kontentin məzmununa və onun tətbiq olunan hüququn tələblərinə uyğunluğuna görə bütün məsuliyyəti bu Kontenti yaradan və/və ya onu yerləşdirmək və göstərilmək üçün təqdim edən və/və ya 2GİS Servisinə əlavə edən İstifadəçi daşıyır.

6.7. Servisin təqdim edilməsi, o cümlədən digər İstifadəçi tərəfindən Kontentin yerləşdirilməsi ilə bağlı hüquq və/və ya maraqlarınızın pozulduğunu aşkar etdiyiniz halda, bu barədə Administrasiyaya məlumat verməlisiniz. Bunun üçün, Siz hüquq və/və ya maraqlarınızı pozan materialların olduğu Sayt səhifəsinə hipermətn istinadı və pozulma hallarının ətraflı təsviri ilə Administrasiya yazılı bildiriş göndərməlisiniz.

6.8. Üçüncü şəxslərin hər hansı əmlak və/və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının pozulması, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qadağalar və ya məhdudiyyətlərlə bağlı üçüncü şəxslərin hər hansı iddiaları yarandıqda, Siz Administrasiyanın tələbi ilə rəsmi eyniləşdirmədən keçməli, müvafiq iddianı irəli sürmüş şəxsə Administrasiya tərəfindən təqdim edilməsi üçün öz pasport məlumatlarınızı göstərməklə, yaranmış iddiaları öz qüvvənizlə və öz hesabınıza tənzimləyəcəyiniz barədə Administrasiyaya öhdəlik təqdim etməlisiniz.

6.9. Administrasiya İstifadəçi tərəfindən və ya onun göstərişi ilə Kontentin yerləşdirilməsi nəticəsində hüquq sahibinin intellektual hüquqlarının pozulması haqqında onun ərizəsini qəbul etdikdə, Administrasiya istənilən Kontenti dərhal silmək hüququnu özündə saxlayır. Bu zaman Administrasiya Kontentin silinməsi və mümkün mübahisənin tənzimlənməsi və ya göstərilən hərəkətlərlə bağlı hər hansı zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə İstifadəçiyə xəbərdarlıq etməyə dair öhdəlikləri öz üzərinə götürmür.

6.10. Qeyri-leqal Kontentə giriş imkanının yerləşdirilməsinə və təqdim edilməsinə görə informasiya vasitəçisinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyəti ilə əlaqədar olaraq, Administrasiya hər hansı Kontenti dərhal silmək hüququnu özündə saxlayır. Bu zaman Administrasiya Kontentin silinməsi və mümkün mübahisənin tənzimlənməsi və ya göstərilən hərəkətlərlə bağlı hər hansı zərərin əvəzinin ödənilməsi barədə İstifadəçiyə xəbərdarlıq etməyə dair öhdəlikləri öz üzərinə götürmür.

6.11. Bu Sazişin şərtlərinin, Lisenziya müqaviləsinin və/və ya qanunvericiliyin tələblərinin dəfələrlə və ya kobud şəkildə pozulması halında Administrasiya Sizin qeydiyyat hesabınızı (hesabınızı) tamamilə bloklamaq, onu silmək və ya Servisin təqdim edilməsini başqa şəkildə məhdudlaşdırmaq (dayandırmaq) hüququnu özündə saxlayır.

6.12. Administrasiya, üçüncü şəxslərin hüquq və/və ya mənafelərinin, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qadağan və ya məhdudiyyətlərin Sizin tərəfinizdən pozulması ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb edildikdə və ya cərimə edildikdə, Siz Administrasiyanın zərərini tam həcmdə ödəməyə borclusunuz.

6.13. Administrasiya Saytda reklam materiallarının və digər resurslara istinadların xüsusi bloklarda yerləşdirilməsi hüququnu özündə saxlayır, bu zaman Administrasiya reklam materiallarına və bu resursların əlçatanlığına, onların Kontentinə, habelə bu resurslardan, onların Kontentindən və ya reklamdan istifadə ilə bağlı istənilən nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

6.14. Administrasiya Sizin yol verdiyiniz pozuntularla, habelə yuxarıda göstərilən hallarda Sizə zərər vurulması və ya itkilərlə bağlı hər hansı məsuliyyətdən kənarda dayanır.

6.15. Administrasiya İstifadəçilərin/üçüncü şəxslərin hamı üçün əlçatan olan fərdi məlumatlarının istənilən şəxs tərəfindən istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır.

6.16. İstənilən halda Administrasiyanın məsuliyyəti 100 (yüz) manatla məhdudlaşdırılır və məsuliyyət, müstəsna olaraq Administrasiyanın hərəkətlərində təqsir olduqda onun üzərinə düşür.

7. Bildirişlər

7.1. Siz Saytdakı profilinizdə göstərilən elektron ünvanınıza və 2GİS Proqram məhsullarına baxışın həyata keçirildiyi Mobil cihazınıza Administrasiyadan, 2GİS Proqram məhsulları çərçivəsində və ya onlarla əlaqədar baş verən mühüm hadisələrə dair informasiya və/və ya reklam xarakterli elektron mesajlar, push-bildirişlər (bundan sonra — «notifikatorlar») almağa razılaşırsınız.

İstifadəçi təklif olunan əks-əlaqə formaları vasitəsilə 2GİS-in Proqram məhsulunun mobil versiyasında push-bildirişi almaqdan imtina etmək və ya Mobil cihazların nizamlamaları vasitəsilə push bildirişi əldə etmək imkanını müstəqil şəkildə söndürmək hüququna malikdir.

7.2. Administrasiya İstifadəçini 2GİS-in Proqram məhsullarının imkanları və/və ya informasiya resurslarının dəyişdirilməsi barədə məlumatlandırmaq üçün notifikatorlardan istifadə etmək hüququna malikdir.

8. Kontentin İstifadə şərtləri

8. 1. İstifadəçi təqdim etdiyi Kontentin aktual, düzgün, etibarlı olduğuna; üçüncü şəxslərin əmlak və/və ya şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını, habelə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qadağanları və məhdudiyyətləri, o cümlədən məhdudiyyət qoyulmadan, müəlliflik hüquqlarını və əlaqəli hüquqları, əmtəə nişanları, xidmət nişanları və malların mənşə yerlərinin adları, sənaye nümunələri üçün hüquqları, insanların təsvirlərindən istifadə hüquqlarını pozmadığına zəmanət verir.

8.2. Administrasiya Kontentin düzgünlüyünün yoxlanılmasını həyata keçirmək hüququna malikdir.

8.3. Administrasiya İstifadəçilərin təqdim etdikləri Kontenti Saytda və/və ya təşkilatların Soraqçasında yerləşdirməmək hüququna malikdir.

8.4. Administrasiya bilavasitə öz adından və ya Administrasiya ilə bağlanmış müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən digər səlahiyyətli şəxsin adından Kontentin yerləşdirilməsindən imtina etmək və ya istənilən Kontenti silmək hüququna malikdir.

9. Digər şərtlər


9.1. İstifadəçinin fərdi məlumatlarının işlənməsi Administrasiyanın Məxfilik Siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

9.2. Qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçi yaratdığı hesabdan (profildən) istifadə şərtlərini və qaydasını müstəqil şəkildə müəyyən edir, lakin onlar heç bir şəraitdə bu Sazişə zidd ola bilməz.

9.3. Tətbiq edilən hüquq. Bu Saziş, onun bağlanması və icrası qaydası, habelə bu Sazişlə tənzimlənməyən məsələlər Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

9.4. Arbitraj. Saziş üzrə və ya onunla bağlı olan bütün mübahisələrə Rusiya Federasiyasının mövcud prosessual hüququna uyğun olaraq Administrasiyanın olduğu yer üzrə məhkəmədə baxılmalıdır.

9.5. Dəyişikliklər. Bu Saziş İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən və bununla bağlı hər hansı kompensasiya ödənilmədən Administrasiya tərəfindən birtərəfli qaydada dəyişdirilə və ya ona xitam verilə bilər.

9.6. Sazişin redaksiyası. Bu siyasətin qüvvədə olan redaksiyası Administrasiyanın Saytında yerləşdirilib və İnternet şəbəkəsində bu ünvanda mövcuddur: http://law.2gis.az/rules/.

04.08.2020-ci il tarixli redaksiya


Həmçinin bax: