Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Reklam materiallarının tərtibatına dair tələblər

Reklam materiallarının tərtibatına dair tələblər

1. Qrafik və mətn reklam materiallarına dair ümumi tələblər

Reklam materiallarının mətni savadlı əlaqəli cümlələrdən/söz birləşmələrindən ibarət olmalıdır. Durğu işarələri punktuasiya qaydalarına uyğun olaraq yerləşdirilməlidir. Mətndə orfoqrafik səhvlər olmamalıdır.
Reklam materialındakı informasiya aktual olmalıdır.

2GİS sonuncu olmayan xidmət tədarükçülərinin 2gis.az-ın servisləri ilə eyni və ya oxşar olan layihələrinin media reklamını yerləşdirmir.  Bu məhdudiyyət mətn reklamına şamil edilmir.

Reklam materialının etikası

Təhqiredici və qeyri-normativ leksikadan, jarqondan, habelə faciəli hadisələrlə bağlı leksikadan istifadə qadağandır.

Əlaqə məlumatları

Reklam materiallarında hər hansı əlaqə məlumatlarını (telefonlar, ünvanlar, sayt, ICQ nömrələri, Skype üçün əlaqə məlumatları) yerləşdirmək tövsiyə edilmir. İstehlakçı bütün əlaqə məlumatlarını təşkilatın kartında görə bilər.

FK üçün versiyaya yerləşdirildikdə reklam materialına hər hansı əlaqə məlumatlarının daxil edilməsi tövsiyə edilmir. İstisnalar: "Başlanğıc ekran qoruyucusunda banner", "Son ekran qoruyucusunda Banner", "Çapda reklam" mövqeləri.

Aşağıdakıları göstərmək tövsiyə edilir:

  • telefon – taksi xidmətləri, sorğu xidmətləri, təcili zəng xidmətləri və müstəsna olaraq telefon sifarişləri ilə işləyən digər şirkətlərin reklam materiallarında bir telefon nömrəsi göstərmək olar ("Təcili zəng xidmətləri", "Sorğu-məlumat xidmətləri", "Minik taksilərinin sifarişi", "İçməli su" və digər rubrikalar); taksi xidmətlərində əgər əsas stasionar telefon nömrələrindən başqa, mobil operatorların xüsusi nömrələri də (məsələn, Meqafon – 0271, Bilayn – 0585, MTS – 0807) göstərilmişdirsə, bir neçə telefon nömrəsini göstərmək olar. Bu zaman vahid məlumat xidmətinin nömrəsini və ya ən yadda qalan, ən "asan" nömrəni yerləşdirmək tövsiyə olunur;
  • saytın ünvanını informasiya saytlarının, internet-portalların, internet-mağazaların ("Şəhər informasiya saytları" və s. rubrikaları) reklamında göstərmək olar;
  • "Yeni tikilən binalar" rubrikasında tikilməkdə olan obyektlərin ünvanını/bir neçə ünvanını göstərmək olar; əgər reklamverənin kartında pulsuz sorğu məlumatında bu ünvanlar göstərilməmişdirsə, "Otaqların icarəsi", "Mehmanxanalar", "Mənzil büroları" rubrikalarında əlaqə məlumatlarını qeyd etməyə icazə verilir.

"Başlanğıc ekranda banner", "Başlanğıc ekranda banner (video ilə)", "Smart-banner", "Axtarış nəticələrinin verilməsində banner (onlayn versiya)" mövqelərində reklamverənin əlaqə məlumatları göstərilə bilər (bir telefon, bir ünvan, bir sayt, bir ICQ nömrəsi, Skype üçün bir istifadəçi adı və s.)

Qrafik reklam materiallarının məzmunu 

Qrafik reklam materialları üçün bir reklam mövqeyində bir təşkilatın yalnız bir reklam materialı yerləşdirilə bilər.

Qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq reklam materialında yerləşdirilməsi zəruri olan məlumatlar tam üfüqi şəkildə yerləşdirilməlidir.

Mətn reklam materiallarının məzmunu 

Mətn reklam materiallarında baş hərflər, aravermə

Mətn reklam materiallarında xüsusi isimlərin və adların yazılışında baş hərflərdən qrammatik cəhətdən düzgün şəkildə istifadə etmək, reklam materialının başlığını baş hərflə başlamaq lazımdır. Cümlədəki hər sözü baş hərflə başlamağa icazə verilmir.

BAŞ HƏRFLƏRLƏ yazılmış sözləri (Caps Lock) istifadə etmək qadağandır. Baş hərflərlə yazılmış mətn oxuma sürətini azaldır. Sözün abbreviatura olduğu və ya təşkilatın/malın/əmtəə nişanının adını bildirdiyi və həmin sözün tam/qismən baş hərflərlə yazılması hüququ sənədli şəkildə təsdiq edilə bildiyi hallar istisnadır. Bütün hərf abbreviaturaları nöqtələr qoyulmadan və hərflər (BÖYÜK HƏRFLƏR) arasında ara verilmədən yazılır.

A r a v e r m ə k l ə yazılan sözlərin istifadəsi qadağandır.

Mətn reklam materiallarında tavtologiya, təkrarlar

Eyni sözün bir neçə dəfə ardıcıl olaraq təkrarlanmasına icazə verilmir (məsələn, satış, satış, satış). 

Sözlərin ixtisarları

Reklam materialının mətnində, ümumi qəbul edilmiş ixtisarlar (məsələn, küç., r-n, rub., i/ə, TM) istisna olmaqla, ixtisarların istifadəsi yolverilməzdir. 

Mətn reklam materiallarında durğu işarələri, digər işarələr və xüsusi simvollar

Mətndə  əsassız çoxnöqtələrdən və ya durğu işarələrinin təkrarlanmasından (Endirimlər... Endirimlər!!!) istifadəyə, sözlərin üstündən xətt çəkilməsinə, smayllardan, ™, ©, ® işarələrindən və digər xüsusi simvollardan istifadə edilməsinə icazə verilmir. Xüsusi simvollar təşkilatın/malın/əmtəə nişanının bir hissəsi olduqları halda (məsələn, "***" mehmanxanası, "5+"tədris mərkəzi) istifadə oluna bilər. Mövcud sahə standartlarının xüsusi simvollarından istifadə edilməsinə icazə verilir (məsələn, 24/7 işləyirik, 5* mehmanxana).

Reklam mətnində nida işarəsindən 3 dəfə yalnız "Firmaya dair şərh" mövqeyində istifadə etmək olar, digər mövqelərdə isə 1 dəfə istifadə etmək olar. 
Təşkilatların adları (latın əlifbası ilə yazılmış adlar istisna olmaqla) dırnaq içərisində yazılmalıdır.

Mətn reklam materiallarında şriftlər, sözlərin fərqləndirilməsi

 

Reklam materialının əsas mətninin şrifti şəkilli olmamalıdır (düz, qalın olmayan şrift olmalıdır). Bu, istehlakçılar üçün ən oxunaqlı formatdır. Əsas mətnin şrifti kimi yarım qalın şriftdən istifadə etmək qadağandır.

Reklam materialında sözlərin fərqləndirilməsi mümkündür. Sözləri elə fərqləndirmək lazımdır ki,  istifadəçinin fikri yayınmasın. Fərqləndirmənin bir neçə forması var: kursiv şrifti, yarım qalın şrift.

Yarım qalın şriftdən yalnız başlıqları və sifarişçinin vurğulamaq istədiyi açar sözləri/ifadələri fərqləndirmək üçün istifadə etməyə icazə verilir.
Kursiv şriftdən sitatların yazılmasında və ya hər hansı sənədə, məqaləyə və s. istinad edildikdə, habelə əsas mətnin bir fraqmentindən sonra sətiraltı mətndə istifadə edilməsinə icazə verilir. Digər hallarda mətnin kursiv şriftlə yazılması qadağandır.

İstinadla sıx assosiasiya olunan altdan xətt çəkmə ilə mətni fərqləndirmək qadağandır. 

Reklam istinadı, hərəkət düyməsi

Reklam istinadını doldurarkən nəzərə almaq lazımdır ki, "Reklam istinadı", "Hərəkət düyməsi" mövqeləri iki hissədən —  reklam istinadının aliasından və reklam istinadından ibarətdir. Hər iki sahəni doldurmaq lazımdır. Aliasda yalnız reklam istinadına uyğun olan mətn ola bilər. Saytın əsas səhifəsinə istinad vermək tövsiyə edilmir.

Texniki tələblər